IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Stichting De Noordzee (SDN)
www.noordzee.nl

English name: North Sea Foundation

Geographical term : ANE, North Sea [Marine Regions]
Address:
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
Netherlands

Tel.: +31-(0)30-234 00 16
Fax: +31-(0)30-230 28 30
E-mail:
 Publications 
 
Type: Foundation

Abstract:
Stichting De Noordzee is een onafhankelijke milieuorganisatie, die functioneert als advocaat van de zee. De organisatie is veelal actief als lobbyorganisatie 'achter de schermen'.

Met name op de volgende terreinen is De Noordzee actief:

 • scheepvaart;
 • visserij;
 • ruimtelijke ordening;
 • waterkwaliteit;
 • gevaarlijke stoffen en bagger; en
 • educatie en bewustwording.

Publications (18)  Top 
  split up filter
 • Span, I.; van der Veen, L. (Ed.) (2013). Noordzeewijzer. Stichting De Noordzee: Utrecht. 43 pp., more
 • Postma, R. (2011). Zonering van de Noordzee voor natuur en visserij: Rapport. Stichting De Noordzee: Utrecht. 16 pp., more
 • Saleem, Z. (2011). Alternatives and modifications of Monopile foundation or its installation technique for noise mitigation. TU Delft/Stichting De Noordzee: Delft. 67 pp., more
 • (2010). Tonijnwijzer 2010. Stichting De Noordzee: Utrecht. 2 pp., more
 • Lengkeek, W.; Bouma, S. (2010). Impacts of beam trawl fisheries in the North Sea: a summary of fifty-five publications. Bureau Waardenburg/Stichting De Noordzee/Greenpeace Nederland: Utrecht/Amsterdam. 44 pp., more
 • Coolen, J.W.P. (2008). Windparken in de Noordzee: effecten op vis en bodemfauna. Course certificate Thesis. Rijksuniversiteit Groningen/Stichting De Noordzee: Utrecht. 87 pp., more
 • Leemans, E.; Luiten, E.; Dagevos, J.; Hougee, M. (2008). Clean shipping: towards an integrated approach of sustainable shipping. North Sea Foundation: Utrecht. 15 pp., more
 • (2007). Schatten van de Noordzee [DVD]: een bijzonder drieluik over onze Noordzee met unieke onderwater-filmbeelden. 3 afleveringen. Feller Media/Stichting De Noordzee: Utrecht. 1 dvd (94 minuten) pp., more
 • (2006). Viswijzer: kies voor een levende zee! Stichting De Noordzee/WWF: Belgium. 1 leaflet pp., more
 • Leemans, E.; Luiten, E. (2005). The clean ship: towards an integrated approach of sustainable shipping. Stichting De Noordzee: Utrecht. 15 pp., more
 • Stichting De Noordzee (2005). Frisse Zeewind2: visie van de natuur- en milieuorganisatie op de ontwikkeling van windturbineparken offshore. Stichting De Noordzee: Utrecht. , more
 • Booij, J. (2004). Improving the Dutch part of the North Sea as a cetacean habitat. North Sea Foundation: The Netherlands. 85 pp., more
 • Offringa, H.; Blaas, M.; Stephens, M.; van den Akker, S. (2004). Begrenzing natuurgebieden op de Noordzee. Stichting De Noordzee: Utrecht. 25 pp., more
 • Postma, R.; Span, I.; Langendijk, M.; Vossen, C. (2004). De dolfijn terug in de Noordzee: strategie voor de periode 2004-2007. Stichting De Noordzee: Utrecht. 19 pp., more
 • (2001). Marine Forum Alien Species From Ballast Water: how does it affect the North Sea region? North Sea Foundation: Utrecht. 22 pp., more
 • (S.d.). Ruimterover: een uitdagend spel over de duinen, het strand en de zee. Stichting De Noordzee/Stichting Duinbehoud: Leiden. 1 board game in box with accessories pp., more
 • (S.d.). Air pollution from ships. Seas At Risk/Bellona Foundation/North Sea Foundation/European Environmental Agency/Swedish NGO Secretariat on Acid Rain/European Federation for Transport and Environment: [s.l.]. 7 pp., more
 • Phua, C.; van den Akker, S.; Baretta, M.; van Dalfsen, J. [s.d.]. Ecological effects of sand extraction in the North Sea. Stichting De Noordzee: The Netherlands. 22 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications