IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Stichting De Noordzee (SDN)
www.noordzee.nl

Engelse naam: North Sea Foundation

Geografische term : ANE, Noordzee [Marine Regions]
Adres:
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
Nederland

Tel.: +31-(0)30-234 00 16
Fax: +31-(0)30-230 28 30
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Stichting

Abstract:
Stichting De Noordzee is een onafhankelijke milieuorganisatie, die functioneert als advocaat van de zee. De organisatie is veelal actief als lobbyorganisatie 'achter de schermen'.

Met name op de volgende terreinen is De Noordzee actief:

 • scheepvaart;
 • visserij;
 • ruimtelijke ordening;
 • waterkwaliteit;
 • gevaarlijke stoffen en bagger; en
 • educatie en bewustwording.

Publicaties (20)  Top | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Span, I.; van der Veen, L. (Ed.) (2013). Noordzeewijzer. Stichting De Noordzee: Utrecht. 43 pp., meer
 • Postma, R. (2011). Zonering van de Noordzee voor natuur en visserij: Rapport. Stichting De Noordzee: Utrecht. 16 pp., meer
 • Saleem, Z. (2011). Alternatives and modifications of Monopile foundation or its installation technique for noise mitigation. TU Delft/Stichting De Noordzee: Delft. 67 pp., meer
 • (2010). Tonijnwijzer 2010. Stichting De Noordzee: Utrecht. 2 pp., meer
 • Lengkeek, W.; Bouma, S. (2010). Impacts of beam trawl fisheries in the North Sea: a summary of fifty-five publications. Bureau Waardenburg/Stichting De Noordzee/Greenpeace Nederland: Utrecht/Amsterdam. 44 pp., meer
 • van Sluis, C. (2010). Koersen naar een natuurlijke Noordzee: Wetenschappelijk en strategisch advies voor het bereiken van een goede milieutoestand. Stichting De Noordzee: Utrecht. 128 pp., meer
 • Coolen, J.W.P. (2008). Windparken in de Noordzee: effecten op vis en bodemfauna. Course certificate Thesis. Rijksuniversiteit Groningen/Stichting De Noordzee: Utrecht. 87 pp., meer
 • Leemans, E.; Luiten, E.; Dagevos, J.; Hougee, M. (2008). Clean shipping: towards an integrated approach of sustainable shipping. North Sea Foundation: Utrecht. 15 pp., meer
 • (2007). Schatten van de Noordzee [DVD]: een bijzonder drieluik over onze Noordzee met unieke onderwater-filmbeelden. 3 afleveringen. Feller Media/Stichting De Noordzee: Utrecht. 1 dvd (94 minuten) pp., meer
 • (2006). Viswijzer: kies voor een levende zee! Stichting De Noordzee/WWF: Belgium. 1 leaflet pp., meer
 • Leemans, E.; Luiten, E. (2005). The clean ship: towards an integrated approach of sustainable shipping. Stichting De Noordzee: Utrecht. 15 pp., meer
 • Stichting De Noordzee (2005). Frisse Zeewind2: visie van de natuur- en milieuorganisatie op de ontwikkeling van windturbineparken offshore. Stichting De Noordzee: Utrecht. , meer
 • Booij, J. (2004). Improving the Dutch part of the North Sea as a cetacean habitat. North Sea Foundation: The Netherlands. 85 pp., meer
 • Offringa, H.; Blaas, M.; Stephens, M.; van den Akker, S. (2004). Begrenzing natuurgebieden op de Noordzee. Stichting De Noordzee: Utrecht. 25 pp., meer
 • Postma, R.; Span, I.; Langendijk, M.; Vossen, C. (2004). De dolfijn terug in de Noordzee: strategie voor de periode 2004-2007. Stichting De Noordzee: Utrecht. 19 pp., meer
 • (2001). Marine Forum Alien Species From Ballast Water: how does it affect the North Sea region? North Sea Foundation: Utrecht. 22 pp., meer
 • (S.d.). Ruimterover: een uitdagend spel over de duinen, het strand en de zee. Stichting De Noordzee/Stichting Duinbehoud: Leiden. 1 board game in box with accessories pp., meer
 • (S.d.). No place for waste: Let's end ship waste dumping at sea. Stichting De Noordzee: Utrecht. 8 pp., meer
 • (S.d.). Air pollution from ships. Seas At Risk/Bellona Foundation/North Sea Foundation/European Environmental Agency/Swedish NGO Secretariat on Acid Rain/European Federation for Transport and Environment: [s.l.]. 7 pp., meer
 • Phua, C.; van den Akker, S.; Baretta, M.; van Dalfsen, J. [s.d.]. Ecological effects of sand extraction in the North Sea. Stichting De Noordzee: The Netherlands. 22 pp., meer

Projecten (2)  Top | Publicaties 
 • APELAFICO: Acoustic ecology of pelagic fish communities: a study into the effects of construction and exploitation of wind farms, meer
 • TREASURE: Vermindering van de plasticuitstroom naar de Noordzee, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten