IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (EWI-IWT)
www.iwt.be
Out of use record
This institute has changed, see institutes underneath (2)
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (EWI-FWO), more
Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO), more

English name: Intistute for Innovation by Science and Technology
Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), more
Previous name: Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT), more

Thesaurus terms (3) : Financing; Funding; Innovation
Geographical term : Belgium, Flanders [Marine Regions]
Type: Administrative

Projects (127)  Top 
 • AquaRoman: Ontwikkeling van nieuwe productconcepten gebaseerd op de verbetering van de robuustheid van aquatische organismen en van het management van hun omgeving, more
 • Artificial reefs in relationship with the infauna of surrounding soft substrates: the role of changes in predator-prey interactions versus changes in the physico-chemical habitat, more
 • Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus, more
 • CcASPAR: Climate change and changes in spatial structures research project, more
 • CIVIS: Communicatie en Innovatie met het oog op het verduurzamen van de zeeVISserijsector, more
 • Connectivity and demographic stability of North Sea sole populations, more
 • De hyperbenthische gemeenschappen van de Noordzee, more
 • De invloed van habitat-omvang, genmigratie en een metapopulatie-structuur op de genetische diversiteit van lokale zoöplanktonpopulaties, more
 • De Laat-Quartaire paleomilieuvariaties langs de Zuid-Amerikaanse westelijke continentale rand: Een reconstructie aan de hand van dinoflagellatencysten en TEX86, more
 • De optimalisatie van het maaibeheer van waterlopen, more
 • De structuur en evolutie van transferzones en hun betekenis voor de ontwikkeling van tektonische bekkens., more
 • Detailstudie van lacustriene hellingsinstabiliteiten: Systematische classificatie en paleoseismische reconstructie in zuidelijk Chili, more
 • Development and application of neural network models predicting macroinvertebrate communities for assessment and restoration, more
 • Diatomeeën als indicatoren voor de laat-kwartaire milieugeschiedenis van antarctica : constructie van een regionale kalibratie-dataset en reconstructie van milieuveranderingen op basis van meersedimenten, more
 • Diepzee Archaea en bacteria: microbiële ecologie en functionaliteit in carbonaatophopingen in de Golf van Cadiz, more
 • Diet composition and preferences of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) and its importance for facilitation by large herbivores, more
 • Disruption of quorum sensing in order to prevent and cure aquatic disease, more
 • Diversiteit en processnelheid in een detritusvoedselweb : relaties tussen nematoden en heterotrofe bacteriën bij de decompositie van organisch materiaal, more
 • Dynamics and regeneration profile of mangroves - horizontal vegetation structure- analysis of juvenile and adult individuals and research regeneration constraining factors, more
 • Dynamische modellering van de chemische speciatie en opname van metalen door vissen, more
 • Dynamische modellering van de effecten van toxicanten op aquatische ecosystemen, more
 • Ecologische houtanatomie van mangroven. Onderzoek naar de hydraulische architectuur en zijn dendrochronologische potentieel, more
 • Ecologische studie van de grondels (Teleostei : Gobioidea) in een oostafrikaans mangrovesysteem (Gazi Bay, Kenya), more
 • Een experimentele studie van de koolstofbalans in hoog-arctische ecosystemen blootgesteld aan een warmer klimaat, more
 • Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling van microcontaminanten en immunologische effecten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en bruinvissen (Phocoena phocoena), more
 • Een nieuw DOEL! Optimale lay-out van een park golfenergieconvertoren, more
 • Een studie van de structuur van de Belgische korst door lokale seismische tomografie, more
 • Effect of organic complexation on the chemical speciation and the biological availability of metals in aquatic systems, more
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, more
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, more
 • Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, more
 • Effects of elevated zinc concentrations in soil on the potential nitrification rate: identification of biological availability and mechanisms of tolerance, more
 • Endocrine disruption in the estuarine invertebrate Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea), more
 • Ephemeral neustonic macrofaunal communities on floating seaweeds, more
 • ERA-IB-2: ERA-Net for Industrial Biotechnology 2, more
 • ERA-IB: ERA-Net for Industrial Biotechnology, more
 • ERA-MBT: Marine Biotechnology ERA-NET, more
 • Evolutionaire dynamiek van macro-ecologische niches bij zeewieren, more
 • Evolutionair-morfologische strategieën aan de basis van extreme bouwplannen: bouw van het voedselopname-apparaat bij Syngnathidae, more
 • Exploring the diversity of methane-oxidizing bacteria in marine environments for industrial biotechnologie, more
 • Feeding ecology and population dynamical aspects of the brackish water mysid Neomysis integer in relation to the maximum turbidity zone of estuaries, more
 • Fylogenie van de Typhloplanoida Bresslau 1933 (Plathelminthes), more
 • GEC's in de Noordzee, nog niet zo GEK! Optimalisatie van een golfenergieconvertor (GEC) voor de zuidelijke-Noordzeecondities, more
 • Genesis of deep-sea carbonate reefs in the Porcupine Basin (Ireland) and relation to methane migration: implications for fossil counterparts, more
 • Genetische diversiteit in sponzen geassocieerd met koud-water koraalecosystemen, more
 • Genomic adaptation in the marine goby Pomatoschistus minutus, more
 • GLEMEpore: Effecten van glaciale erosie op meiobenthische gemeenschappen van polaire kustregio's, more
 • Habitat suitability models, more
 • HALOSYDNE: Kweek van oesterlarven en conditionering van oesters (Crassostrea gigas) op verschillende verse en gevriesdroogde algen, more
 • Hellingsinstabiliteiten en massatransport langsheen glaciale continentale randen, more
 • Het effect van basale processen op gletsjerbeweging: ontwikkeling en toepassing van een geïntegreerd model van ijsvloei, subglaciale hydrologie en sedimentdeformatie, more
 • Het macrozoöbenthos van zandbanken voor de Belgische kust, met nadruk op de trofische relatie met overwinterde zeevogels, more
 • Hyperbenthic communities of beaches: structure and interaction with demersal fish and epibenthic macro-Crustacea, more
 • Influence of pollution on the sperm quality and reproduction capacity of the zebra mussel (Dreissena polymorpha pallas)., more
 • Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie, more
 • Interactie tussen biodiversiteit van het meiobenthos (in casu Nematoda) en toerisme op drie Europese zandstranden, more
 • Interactions between meiobenthic diversity (in casu Nematoda) and tourism on three European sandy beaches, more
 • Intraspecifieke genetische variabiliteit van de grondelsoorten Pomatoschistus minutus en P. Lozanoi van het Belgisch en Europees continentaal plat, more
 • Introduction of a reference model for the study of the nitritional requirements in marine fish species, more
 • Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpressieprofielen, more
 • Karakterisatie van verschillende rotiferenstammen en documentatie van de genetische diversiteit in commerciële rotiferenpopulaties, more
 • Kleinschalige sedimentdynamiek in relatie tot objectbegraving op de zeebodem (Belgisch Continentaal Plat), more
 • Klimaatsschommelingen, productiviteit en voedselwebstructuur in het Tanganyikameer, more
 • Laat-cenozoïsche evolutie van het zuidelijke Porcupine bekken, ten zuidwesten van Ierland, seismostratigrafie en sedimentaire dynamiek van een passieve periglaciale rand, more
 • Larvicultuur van de tarbot (Scophthalmus maximus) : Zoötechnische en microbiologische aspecten van probionten, more
 • Late-Cenozoïc evolution of the Southern Porcupine Basin, SW off Ireland: Seismic stratigraphy and sedimentary dynamics of a passive periglacial margin, more
 • Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen, more
 • Lipiden en verzuurbehoeften bij bivalven, more
 • Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren?, more
 • Macrogeografische variatie en populatiegenetica van Littorina striata en Melarhaphe neritoides (Mollusca : Prosobranchia), more
 • Management van de kwaliteit van zwemwater aan de Belgische kust, more
 • Manipulation of the microbial community in rotifer cultures (Brachionus plicatilis), more
 • Mariene biodiversiteit : de hyperbenthische gemeenschappen van continentale hellingen, more
 • Micro en macro evolutie van de mariene ectoparasiet Gyrodactylus (Monogenea, Platyhelminthes), more
 • Migratie en expulsie van fluïda ter hoogte van de accretiewig ten westen van Marokko: een seismisch-structurele en petrologische benadering, more
 • Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria, more
 • Modelling of the quantitative and qualitative evolution of the mangrove ecosystem with spatial information techniques, more
 • Mound-4D: een ROV-ondersteunde studie naar de 4D architectuur van carbonate mounds, more
 • Nitrificatie in aquaria en aquacultuursystemen, more
 • OCEANERA-NET: Ocean Energy ERA-NET, more
 • Onderwatergeluid als stressor voor mariene vissen, more
 • Onderzoek naar de effecten van fysico-chemische parameters op transport- en incorporatieprocessen van proxies bij Mytilus edulis gebruikmakend van een multi-proxy benadering en in vitro en in situ experimenten., more
 • Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken, more
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken voor beoordeling en beheer van waterlopen, more
 • Ontwikkeling van DNA-chips voor toxiciteitskarakterisatie van chemicaliën bij de gewone karper (Cyprinus carpio), more
 • Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen, more
 • Opstelling en validering van een ruimtelijk verspreidingsmodel van mariene habitats ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem, more
 • Optimisation of coastal defence works in front of the Flemish coast, more
 • Optimization of micro-analysis methods for individual environmental particles, more
 • OWI: Offshore Wind Infrastructure, more
 • Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaatveranderingen en hun effect op de ijskapdynamiek en lacustriene microbiële gemeenschappen in Lützow Holm Bay (Oost-Antarctica), more
 • Perifyton en Biovlok: een geïntegreerd systeem voor de verwijdering van nutriënten en simultane productie van visvoeder in de aquacultuur, more
 • Perifyton: een geïntegreerd systeem voor de verwijdering van nutriënten en simultane productie van visvoeder in de aquacultuur, more
 • Phylogeography of an holarctic gadoid, the burbot, Lota lota L., based on genetic markers, more
 • Populatiedynamische en adaptieve genetische variatie bij de bedreigde Europese paling, more
 • Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, more
 • Predatie door macrozoöplankton: een studie van de ecologische en evolutionaire gevolgen van de macrozoöplanktongemeenschapsstructuur op fytoplankton en de componenten van de microbiële lus, more
 • Probabilistische innameschatting van omega-3 vetzuren en contaminanten door de consumptie van vis en zeevruchten in België (RiskBenefit), more
 • Pulsvisserij: bepalen van de veiligheidsmarges voor mariene organismen en van de optimale puls voor het vangen van tong (Solea solea L.), more
 • Quantification and modelling of the sedimentological and morphological dynamics of tidal marshes in the Scheldt estuary, more
 • Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium, more
 • Reproductive, genetic and phenotypic variation patterns in relation to toxicity in Pseudo-nitzschia pungens, more
 • Resolutieverhogende lokalisatietechnieken voor navigatie, more
 • SeArch: Archaeological Heritage in the North Sea, more
 • Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling, more
 • Sediment transport due to irregular waves, more
 • Slope instability and mass wasting events along glacial continental margins, more
 • Spatial and temporal genetic structure of the European eel (Anguilla anguilla L.) using microsatellite DNA and allozymatic markers, more
 • Spatio-temporal variability and population dynamics of the Abra alba - Mysella bidentata community on the Belgian Continental Shelf., more
 • Specialisaties bij extreme kopmorfologie: een gedetailleerde functioneel morfologische studie over de voedselopname bij zeepaarden en zeenaalden (Syngnathidae)., more
 • Structural and functional biodiversity of copepod communities on the Belgian Continental Shelf (North Sea), more
 • Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten., more
 • Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken, more
 • Successieve cambia als basis voor een ecologisch succesvol watertransportsysteem in de mangrove Avicennia, more
 • TECHVIS: TECHnische innovaties voor een transitie naar een duurzame zeeVISserijsector, more
 • The importance of artificial hard substrates in the North sea for the ecology of the ichthyofauna, more
 • The influenxe of the diet on reproduction egg quality and larval in macrobrachium rosenbergii and penaeus vannamei., more
 • The marine fish pathogen Pasteurella piscicida: identification serology and virulence, more
 • The quantitative importance of the Scheldt estuary for marine fish populations: an analysis for the goby species Pomatoschistus minutus using geochemical markers, more
 • The role of a freshwater marsh in the silica cycle in the Schelde estuary, more
 • The role of fungi during decomposition of reed (Phragmites australis) in the Schelde-estuary, more
 • The temporal variation in the meiobenthos along a bathymetrical gradient (‘Hausgarten’, Arctica): impact of climate oscillations, more
 • Theoretical and experimental study of the destabilization of methane hydrates at the seabed, more
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen in Artificiële Neurale Netwerken voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren, more
 • Trofische relaties tussen harpacticoide copepoden en bacteriën in benthische voedselwebben, more
 • Trophic transfer of microplastics and the ecological impacts on flatfish, more
 • Vergelijkend ecomorfologisch onderzoek naar de voedselopname bij grondels (Teleostei : Gobiidae), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Projects