IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2223
www.vmm.be

Engelse naam: Flemish Environment Agency
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving (LNE), meer

Thesaurustermen (8) : Afvalwaterlozing; Data banks; Integraal waterbeleid; Milieuvergunning; Oppervlaktewater; Recreatiewateren; Waterbeheer; Waterkwaliteitscontrole
Adres:
Infoloket
Alfons Van De Maelestraat 96
9320 Erembodegem
België

Tel.: +32-(0)53-72 64 45
Fax: +32-(0)53-77 71 68
E-mail:
 Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Deelinstituten (12)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Algemene zaken, personeel en financiën (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Ecologisch toezicht (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Economisch Toezicht (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Kwaliteitsbeheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling lucht, milieu en communicatie (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Operationeel Waterbeheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Rapportering Water (LNE-ARW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Water (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Buitendienst Herentals (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Buitendienst Oostende (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Interregionale Cel voor het Leefmilieu (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Scaldit (LNE), meer

Abstract:
Sinds 1 april 2006 wordt het milieubeleid uitgevoerd binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, dit onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Vlaamse minister voor Leefmilieu, Natuur en Energie.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid - kortweg IVA VMM. Zij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid: de VMM meet en controleert de kwaliteit en de kwantiteit van water, giet haar bevindingen in wetenschappelijke rapporten en formuleert aanbevelingen; ze int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de waterzuiveringinfrastructuur. De VMM bewaakt ook de luchtkwaliteit, inventariseert wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. De VMM stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op dat alle aspecten van de milieuproblematiek behandelt.

Publicaties (233)  Top | Instituten | Projecten | Datasets 
  ( 16 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Terrie, T.; Buysse, D.; Boets, P.; Van Roeyen, K.; Van Loon, P.; Slootmaekers, D. (2023). Terug naar af: Beheer van de Chinese wolhandkrab met behulp van retoursystemen. Natuur.Focus 22(2): 61-66, meer
 • Peer reviewed article Van den Neucker, T.; Boito, L.; Soors, J.; Dewolf, J.; Mertens, J.; Van Pelt, D.; Van Damme, S.; Schoelynck, J. (2023). Leptocheirus pilosus Zaddach, 1844 (Crustacea: Amphipoda: Corophiidae) expands its range to Belgium. Belg. J. Zool. 153: 125-133. https://dx.doi.org/10.26496/bjz.2023.112, meer
 • Peer reviewed article Van Wichelen, J.; Buysse, D.; Verhelst, P.; Belpaire, C.; Goegebeur, M.; Vlietinck, K.; Coeck, J. (2023). Nocturnal tidal barrier management improves glass eel migration in times of drought and salinization risk. River Res. Applic. 39(4): 797-801. https://dx.doi.org/10.1002/rra.4088, meer
 • Peer reviewed article Teunen, L.; De Jonge, M.; Malarvannan, G.; Covaci, A.; Belpaire, C.; Focant, J.-F.; Blust, R.; Bervoets, L. (2022). The relevance of European Biota Quality Standards on the ecological water quality as determined by the multimetric macro-invertebrate index: A Flemish case study. Ecotoxicol. Environ. Saf. 231: 113222. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113222, meer
 • Peer reviewed article Schoelynck, J.; Van Loon, P.; Heirmans, R.; Jacobs, S.; Keirsebelik, H. (2021). Design and testing of a trap removing Chinese mitten crabs (Eriocheir sinensis, H. Milne Edwards, 1853) from invaded river systems. River Res. Applic. 37(2): 307-317. https://hdl.handle.net/10.1002/rra.3635, meer
 • Peer reviewed article Teunen, L.; Bervoets, L.; Belpaire, C.G.J.; De Jonge, M.; Groffen, T. (2021). PFAS accumulation in indigenous and translocated aquatic organisms from Belgium, with translation to human and ecological health risk. Environ. Sci. Eur. 33(1): 39. https://dx.doi.org/10.1186/s12302-021-00477-z, meer
 • Peer reviewed article Nolte, T.M.; De Cooman, W.; Vink, J.P.M.; Elst, R.; Ryken, E.; Ragas, A.M.J.; Hendriks, A.J. (2020). Bioconcentration of organotin cations during molting inhibits Heterocypris incongruens growth. Environ. Sci. Technol. 54(22): 14288-14301. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.0c02855, meer
 • Peer reviewed article Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Beauchard, O.; Daveloose, I.; Vyverman, W.; Vanaverbeke, J.; Timmermans, K.; Peene, J.; Roose, P.; Knockaert, M.; Chou, L.; Sanders, R.; Stinchcombe, M.; Kimpe, P.; Lammens, S.; Theetaert, H.; Gkritzalis, T.; Hernandez, F.; Mees, J. (2019). Nutrient, pigment, suspended matter and turbidity measurements in the Belgian part of the North Sea. Scientific Data 6(1): 22. https://dx.doi.org/10.1038/s41597-019-0032-7, meer
 • Peer reviewed article Vannevel, R.; Brosens, D.; De Cooman, W.; Gabriels, W.; Lavens, F.; Mertens, J.; Vervaeke, B. (2018). The inland water macro-invertebrate occurrences in Flanders, Belgium. ZooKeys 759: 117-136. https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.759.24810, meer
 • Peer reviewed article Verbeke, S.; Devroede, N. (2017). Flood risk management in Flanders: from flood risk objectives to appropriate measures through state assessment. Houille blanche 4(4): 20-25. https://dx.doi.org/10.1051/lhb/2017027, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Brosens, D.; Lock, K.; Adriaens, T.; Aelterman, B.; Mertens, J.; Goethals, P.L.M. (2016). Alien macroinvertebrates in Flanders (Belgium). Aquat. Invasions 11(2): 131-144. https://dx.doi.org/10.3391/ai.2016.11.2.03, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, H.H.; Everaert, G.; Gabriels, W.; Hoang, T.H.; Goethals, P.L.M. (2014). A multimetric macroinvertebrate index for assessing the water quality of the Cau river basin in Vietnam. Limnologica 45: 16-23. https://dx.doi.org/10.1016/j.limno.2013.10.001, meer
 • Peer reviewed article Manders, A.; Schaap, M.; Querol, X.; Albert, M.; Vercauteren, J.; Kuhlbusch, T.; Hoogerbrugge, R. (2010). Sea salt concentrations across the European continent. Atmos. Environ. (1994) 44(20): 2434-2442. https://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.03.028, meer
 • Peer reviewed article Messiaen, M.; Lock, K.; Gabriels, W.; Vercauteren, T.; Wouters, K.; Boets, P.; Goethals, P.L.M. (2010). Alien macrocrustaceans in freshwater ecosystems in the eastern part of Flanders (Belgium). Belg. J. Zool. 140(1): 30-39, meer
 • Peer reviewed article Seurinck, S.; Verdievel, M.; Verstraete, W.; Siciliano, S.D. (2006). Identification of human fecal pollution sources in a coastal area: a case study at Oostende (Belgium). Journal of Water and Health 4(2): 167-175. https://dx.doi.org/10.2166/wh.2006.0014, meer
 • Peer reviewed article Dieltjens, I.; Van Den Langenbergh, V. (2005). The SCALDIT project: an Interreg IIIB NWE project aiming at the transnational characterisation of the Scheldt International River Basin District. Environ. Sci. Policy 8(3): 239-243. dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2005.02.004, meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2022). Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027: niet-technische samenvatting. VMM: Erembodegem. 21 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2022). Nutriënten in oppervlaktewater-en grondwater in landbouwgebied: Resultaten 2021-2022. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 45 pp., meer
 • VMM (2022). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde, campagne 2022. VMM: Aalst. 8 + bijl. pp., meer
 • (2021). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2021. VMM: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • Vercauteren, M.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; Pequeur, E.; Van Esch, L.; Uljee, I.; Asselman, J.; Janssen, C. (2021). Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. Deelrapport 3: Analyse van massa- en deeltjesstromen in waterzuiveringsinstallaties. Universiteit Gent (GhEnToxLab)/VITO/VMM: Gent. 26 pp., meer
 • Vercauteren, M.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; Pequeur, E.; Van Esch, L.; Uljee, I.; Asselman, J.; Janssen, C. (2021). Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. Deelrapport 2: Monitoring en analyse van bandenslijtage: Aanpak, vergelijking van methoden en richtlijnen voor toekomstig onderzoek. Universiteit Gent (GhEnToxLab)/VITO/VMM: Gent. , meer
 • Vercauteren, M.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; Pequeur, E.; Van Esch, L.; Uljee, I.; Asselman, J.; Janssen, C. (2021). Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater: Kernrapport. Universiteit Gent (GhEnToxLab)/VITO/VMM: Gent. 133 pp., meer
 • VMM (2021). Strategisch plan waterbevoorrading in Vlaanderen: Strategisch plan waterbevoorrading in Vlaanderen. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 38 + bijlagen pp., meer
 • (2020). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2020. VMM: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2020). Kwaliteit van het zwemwater in 2019. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 15 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2020). Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied: Resultaten MAP-meetnet 2019-2020. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 26 pp., meer
 • (2019). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2019. VMM: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • (2019). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2019. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 14 + bijlagen pp., meer
 • (2019). Actieplan droogte en wateroverlast 2019-2021. VR 2019 0504 DOC.0552/2BIS. VMM: [s.l.]. 69 pp., meer
 • Coeck, J.; Schollema, P.P.; Martens, K.; Brevé, N.W.P. (2019). Herstel van longitudinale connectiviteit in stroomgebieden: samenwerking met vrije vismigratie als leidraad. Landschap 36(2): 61-67, meer
 • De Rijcke, M.; Van de Vyver, E.; Verdievel, M.; Andjelkovic, M.; Van Vooren, T. (2019). Decadal changes in harmful algal events from the ICES area found in the HAEDAT database, in: Abstracts of the BICEpS19 Colloquium. pp. 11, meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2019). Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2018. VMM: Aalst. 20 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2019). Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied: Resultaten MAP-meetnet 2018-2019. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 24 pp., meer
 • VMM (2019). Drinkwatervoorziening in Vlaanderen: organisatie en een blik vooruit. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 65 pp., meer
 • (2018). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2018. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 9 + bijlagen pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2018). Milieuverkenning 2018: Oplossingen voor een duurzame toekomst. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. ISBN 9789491385735. 188 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2018). Impact van klimaatverandering op meteorologische droogte in Vlaanderen. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 44 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2018). Jaarrapport Lucht Emissies 2000-2016 en luchtkwaliteit in 2017 in Vlaanderen. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 664 pp., meer
 • (2017). Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2016-2017. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 29 pp., meer
 • (2017). Kwaliteit van het zwemwater in 2016. De kwaliteit van het zwemwater aan de Belgische kust. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 13 pp., meer
 • Brouwers, J.; De Geest, C.; Devriendt, S.; Peeters, B.; Struyf, I.; Vancraeynest, L.; Vander Putten, E.; Vandevenne, F.; Van Hooste, H. (2017). Systeembalans 2017: Milieu-uitdagingen voor het energie-, mobiliteits- en voedingssysteem in Vlaanderen. MIRA-onderzoeksrapporten. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 102 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2017). Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 19 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2017). Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest: Jaarverslag Immissiemeetnetten – 2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 270 pp., meer
 • (2016). Kwaliteit van het zwemwater in 2015. De kwaliteit van het zwemwater aan de Belgische kust. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 13 pp., meer
 • (2016). IJzerbekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij: Oostende. 39 pp., meer
 • (2016). Bekken van de Brugse polders bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij: Oostende. 41 pp., meer
 • (2016). Demerbekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Leuven. 41 pp., meer
 • (2016). Denderbekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 35 pp., meer
 • (2016). Dijle-Zennebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Leuven. 43 pp., meer
 • (2016). Netebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Antwerpen. 41 pp., meer
 • (2016). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 8 + bijlagen pp., meer
 • (2016). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 8 + bijlagen pp., meer
 • (2016). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode 2009-2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 8 + bijlage pp., meer
 • Verbeke, S.; Devroede, N. (2016). Flood risk management in Flanders: from flood risk objectives to appropriate measures through state assessment, in: Lang, M. et al. 3rd European Conference on Flood Risk Management, 18th - 20th October 2016, Lyon, France (FLOODrisk2016): book of abstracts. pp. 1-6. https://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20160723007, meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2016). Verziltingstoestand van het oostelijk kustgebied: Resultaten van het elektromagnetisch onderzoek vanuit de lucht. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 77 pp., meer
 • (2015). Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2014. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 67 + bijlagen pp., meer
 • Brouwers, J.; Peeters, B.; Van Steertegem, M.; van Lipzig, N.; Wouters, H.; Beullens, J.; Demuzere, M.; Willems, P.; De Ridder, K.; Maiheu, B.; De Troch, R.; Termonia, P.; Vansteenkiste, T.; Craninx, M.; Maetens, W.; Defloor, W.; Cauwenberghs, K. (2015). MIRA klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)/KU Leuven/VITO/KMI: Aalst. ISBN 9789491385469. 147 pp., meer
 • van Lipzig, N.P.M.; Willems, P. (2015). Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen: Hoofdrapport. MIRA-onderzoeksrapporten, 2015/01. Vlaamse Milieumaatschappij/KU Leuven: Mechelen. ISBN 978-94-9138-539-1. 82 pp., meer
 • van Lipzig, N.P.M.; Willems, P. (2015). Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen: appendix 2: nieuwe modelprojecties voor Ukkel op basis van globale klimaatmodellen (CMIP5) en actualisatie klimaatscenario’s. MIRA-onderzoeksrapporten, 2015/03. Vlaamse Milieumaatschappij/KU Leuven: Mechelen. ISBN 9789491385414. 107 pp., meer
 • van Lipzig, N.P.M.; Willems, P. (2015). Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen: appendix 1: nieuwe modelprojecties voor Ukkel op basis van Europese en Belgische fijnmazige klimaatmodellen. MIRA-onderzoeksrapporten, 2015/02. Vlaamse Milieumaatschappij/KU Leuven: Mechelen. ISBN 9789491385407. 35 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2015). Kwaliteit van het zwemwater in 2014. De kwaliteit van het zwemwater aan de Belgische kust. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 13 pp., meer
 • (2014). www.waterinfo.be [BROCHURE]. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 1 folder pp., meer
 • (2014). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium tot 2012. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 10 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Inventaris prioritaire stoffen. VMM: Aalst. [no pag.] pp., meer
 • Overloop, S. (2014). Milieurapport Vlaanderen MIRA: Themabeschrijving bodemkwaliteit. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 63 pp., meer
 • Overloop, S. (2013). Milieurapport Vlaanderen MIRA. Themabeschrijving vermesting. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 22 pp., meer
 • Peeters, B. (2013). Milieurapport Vlaanderen MIRA. Themabeschrijving kwaliteit oppervlaktewater. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 26 pp., meer
 • Peeters, B. (2013). Milieurapport Vlaanderen MIRA. Themabeschrijving waterkwantiteit. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 18 pp., meer
 • Peeters, B. (2013). Milieurapport Vlaanderen MIRA. Themabeschrijving verspreiding van zware metalen. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 19 pp., meer
 • Gabriels, W.; Verhaegen, G.; Anokhina, L. (2012). Diatom monitoring programs in surface waters in Flanders (Belgium) for the Water Framework Directive, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58, meer
 • Van Esch, L.; Joris, I.; Engelen, G.; Seuntjens, P. (2012). Geografische spreiding van gewasbeschermings-middelen gebruikt in de landbouw: relatie tussengebruik en emissie in oppervlaktewater. Vlaamse Milieumaatschappij/VITO: [s.l.]. ISBN 9789491385100. 65 + bijlagen pp., meer
 • Van Steertegem, M. (2012). MIRA: Milieurapport Vlaanderen: Indicatorrapport 2011. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. ISBN 9789491385056. 171 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2012). Milieurapport Vlaanderen MIRA Indicatorrapport 2012. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. ISBN 978-94-913851-5-5. 159 pp., meer
 • Brouwers, J.; Couder, J.; Verbruggen, A.; Devriendt, N.; Aernouts, K.; Nijs, W.; Guisson, R.; Cornelis, E.; Pelkmans, L.; Vangeel, S.; Moorkens, I.; Vanmarcke, H. (2011). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: energie. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 321 pp., meer
 • Crabbé, A.; Opdebeeck, S.; Bogaert, J.; Leroy, P.; De Sutter, R.; Brion, C.; Lamote, A.; Vanneuville, W.; Calcoen, S.; Van Zeebroeck, M.; Zaman, J.; Peeters, B. (2011). Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen: onderzoeksrapport van de Universiteit Antwerpen in opdracht van de dienst Milieurapportering van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA. MIRA-onderzoeksrapporten, 06. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. ISBN 9789080402089. 103 pp., meer
 • Overloop, S.; Bossuyt, M.; Claeys, D.; Wustenberghs, H.; D’hooghe, J.; Elsen, A.; Eppinger, R. (2011). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2011: vermesting. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 111 pp., meer
 • Peeters, B.; Defloor, W.; De Jongh, I.; D’hont, D.; Fronhoffs, A.; Lermytte, J.; Ottoy, N.; Vanhille, A.; Verlé, W.; Voet, M.; Michielsen, S.; Vanneuville, W. (2011). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: waterkwantiteit. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 70 pp., meer
 • VMM (2011). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2011. VMM: Erembodegem. 16; kaart; bijlage pp., meer
 • VMM (2011). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2011. VMM: Erembodegem. 10; kaart; bijlagen pp., meer
 • Brouwers, J.; Peeters, B. (2010). Klimaatscenario's voor Vlaanderen en impact op de waterhuishouding. Riolering Vlaanderen: onafhankelijk vakblad voor rioleringszorg en stedelijk watermanagement 2: [1-4], meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2010). Maatregelenprogramma voor Vlaanderen 2010-2015: maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. VMM: Erembodegem. 203 pp., meer
 • Peeters, B.; Bierkens, J.; Provoost, J.; Den Hond, E.; Van Volsem, S.; Adriaenssens, E.; Roekens, E.; Bossuyt, M.; Theuns, I.; De Cooman, W.; Eppinger, R.; Frohnhoffs, A.; D'hont, D.; Geeraerts, C.; Belpaire, C.; Cardon, M.; Ceenaeme, J.; De Naeyer, F.; Gommeren, E.; Van Dyck, E. (2010). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2010, Verspreiding van zware metalen. Vlaamse Milieu Maatschappij: Mechelen. 94 pp., meer
 • Peeters, B.; De Cooman, W.; Theuns, I.; Vos, G.; Pelicaen, J.; Maeckelberghe, H.; Gabriels, W.; Timmermans, G.; Kestens, S.; Barrez, I.; Van den Broeck, S.; D’Heygere, T.; Soetaert, H.; Martens, K.; Baten, I.; Haustraete, K.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Smis, A. (2010). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: kwaliteit oppervlaktewater. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 84 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (2010). MIRA: Milieurapport Vlaanderen: Indicatorrapport 2010. VMM: Mechelen. 106 pp., meer
 • VMM (2010). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2010. VMM: Erembodegem. 17; kaart; bijlage pp., meer
 • VMM (2010). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2010. VMM: Erembodegem. 9; kaart; bijlagen pp., meer
 • (2009). Het bekkenbeheerplan van het IJzerbekken (2008-2013): integraal waterbeleid in de praktijk. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Brugge. 301 + cd-rom (actiefiches) pp., meer
 • (2009). Methodiek voor de prioritering van te onderzoeken waterbodems in Vlaanderen. Versie 2 na technische aanpassing: Handleiding. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)/OVAM/VMM: [s.l.]. 30 pp., meer
 • D'Hondt, Ph. (2009). Jaarrapport Water 2008: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2008. VMM: Erebodegem. 64 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2009). MIRA-T Milieurapport Vlaanderen indicatorrapport '08. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 164 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2009). Milieuverkenning 2030: milieurapport Vlaanderen. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. ISBN 978-908040200-3. 383 pp., meer
 • VMM (2009). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2009. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 12p; 4 tabellen, 1 kaart pp., meer
 • VMM (2009). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2009. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 7p, 3 bijlagen, 1 kaart pp., meer
 • VMM (2009). Biologische beoordeling van de natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen in Vlaanderen conform de Europese Kaderrichtlijn Water. Versie December 2009. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 78 pp., meer
 • Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, P.; De Sutter, R.; Vanneuville, W.; Brouwers, J.; Peeters, B. (2009). MIRA 2009 en NARA 2009: wetenschappelijk rapport klimaatverandering en waterhuishouding. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.45. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 100 pp., meer
 • (2008). Luchtkwaliteit in het Vlaamse gewest: Jaarverslag Immissiemeetnetten kalenderjaar 2007. VMM: Erembodegem. 152 pp., meer
 • (2008). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde 2007. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 8 + bijlagen pp., meer
 • (2008). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2007. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 6 + tabellen pp., meer
 • (2008). Lozingen in de lucht 1990-2007: Emissies per sector, Emissies per thema, Internationale Rapporteringen, Internationale ontwikkelingen. VMM: Erembodegem. 236 pp., meer
 • Everbecq, E.; Bourouag, M.; Grard, A.; Deliège, J.-F.; Smitz, J. (2008). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied: derde technisch-wetenschappelijk rapport zware metalen en zwevende stoffen modellering. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 51 + tables pp., meer
 • Everbecq, E.; Bourouag, M.; Grard, A.; Deliège, J.-F.; Smitz, J. (2008). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied: vijfde technisch-wetenschappelijk rapport - Ondersteuning van de VMM bij het uitvoeren van toekomstsimulaties. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 13 + annexes pp., meer
 • Everbecq, E.; Bourouag, M. (2008). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied: vierde technisch-wetenschappelijk rapport - Revisie van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied, met inbegrip van kalibratie en validatie. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 54 + annexes pp., meer
 • Holvoet, K.; Vereecken, H.; Devroede, N.; Ronse, Y.; Cauwenberghs, K.; Van Assel, J.; Waterschoot, G. (2008). Demonstration of integrated modelling in the Scheldt River Basin, using the OpenMI [POSTER]. Aquafin/Deltares/Université de Liège/Vlaamse Milieumaatschappij/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • VMM (2008). Het kust- en poldersysteem grondwater in Vlaanderen. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 93 pp., meer
 • VMM (2008). Biologische beoordeling van de natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen in Vlaanderen conform de Europese Kaderrichtlijn Water. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 76 pp., meer
 • (2007). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. , meer
 • (2007). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde (campagne 2007). Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. , meer
 • (2007). Jaarrapport Water 2006: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2006. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 128 + 3 maps pp., meer
 • (2007). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2006. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 39 pp., meer
 • Everbecq, E.; Bourouag, M.; Grard, A.; Deliège, J.-F.; Smitz, J. (2007). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied: tweede technisch-wetenschappelijk rapport - Functionele uitbreiding van het PEGASE-model ter verbetering van de weergave van de invoergegevens en de modelresultaten. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 41 + annexes pp., meer
 • Everbecq, E.; Bourouag, M.; Grard, A.; Deliège, J.-F.; Smitz, J. (2007). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied - Eerste technisch-wetenschappelijk rapport: aanpassing en uitbreiding van de hydrografie. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 11 + annexes pp., meer
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., meer
 • Overloop, S.; Bossuyt, M.; Ducheyne, S.; Dumortier, M.; Eppinger, R.; Van Gijseghem, D.; Van Hoof, K.; Vogels, N.; Vanden Auweele, W.; Wustenberghs, H.; D’hooghe, J. (2007). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2007: vermesting. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 138 pp., meer
 • Tieleman, B.; Van Humbeeck, P. (2007). Milieurapport Vlaanderen: MIRA-BE 2007: Evolutie in de evaluatie? Analyse van de Vlaamse milieubeleidsevaluatiepraktijk. Vlaamse Milieu Maatschappij: Aalst. 118 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2007). Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2007. Focusrapport. Lannoo Campus/Vlaamse Milieumaatschappij: Leuven. ISBN 978-90-209-76465. 296 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2007). MIRA-T 2007 Indicatorrapport. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 157 pp., meer
 • Vanherle, K.; Van Zeebroeck, B.; Hulskotte, J. (2007). Emissiemodel voor spoorverkeer en scheepvaart in Vlaanderen: EMMOSS. VMM: [s.l.]. 100 pp., meer
 • Wevers, M.; Voorspoels, S.; Covaci, A.; Roosens, L.; Neels, H.; Schepens, P.; Belpaire, C.; Goemans, G.; de Boer, J.; D'Havé, H.; De Coen, W.M.; Van Hooste, H. (2007). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2007: verspreiding van persistente organische polluenten. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 51 pp., meer
 • Wustenberghs, H.; Claeys, D.; D’hooghe, J.; Claeys, S.; Overloop, S. (2007). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2007: landbouw. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 241 pp., meer
 • (2006). Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 111 pp., meer
 • Brouwers, J.; Claes, K.; De Nocker, L.; Moorkens, I.; Vanneuville, W.; Boeckx, P.; Van Wesemael, B. (2006). MIRA Milieurapport Vlaanderen. Achtergronddocument 2006: klimaatverandering. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 187 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2006). Flanders Environment Report MIRA-PE 2005: policy evaluation. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 71 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2006). Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2006: focusrapport. Lannoo Campus/Vlaamse Milieumaatschappij: Leuven. ISBN 90-209-7048-7. 272 pp. https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4120.2648, meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2006). Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2006: milieu indicatoren in zakformaat. Vlaamse Milieumaatschappij: Mechelen. 113 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2006). Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2006: milieu indicatoren in zakformaat. English edition. Vlaamse Milieumaatschappij: Mechelen. 113 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Maddens, R.; Collard, C.; Bogaert, P.; De Maeyer, Ph.; Antrop, M. (2006). Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden. MIRA-onderzoeksrapporten, 02. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 120 pp., meer
 • Vinckier, S.; Dieltjens, I. (2006). Waterbeheerkwesties: belangrijke waterbeheerkwesties van algemeen belang in het internationale stroomgebiedsdistrict Schelde. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 11 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2006). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 19 - 2006. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: [s.l.]. 100 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2006). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2005. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 24 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2006). VMM activiteitenverslag 2005. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 27 pp., meer
 • VMM (2006). Water- en waterbodemkwaliteit : lozingen in het water : evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 111 pp., meer
 • (2005). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2004. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 25 pp., meer
 • (2005). Water- & waterbodemkwaliteit. Lozingen in het water. Evaluatie saneringsinfrastructuur 2004 (jaarrapport). Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 88 pp., meer
 • (2005). Water- en waterbodemkwaliteit : lozingen in het water 2004 : evaluatie saneringsinfrastructuur. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 88 pp., meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Vanhooreweder, B.; Mergaert, K.; Maes, F.; Douvere, F.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). MIRA achtergronddocument 2005: Kust en Zee. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 140 pp., meer
 • MIRA Team (2005). Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2005: milieu-indicatoren in zakformaat. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 118 pp., meer
 • Van de Vijver, K.; De Coen, W.M.; Van Hooste, H. (2005). MIRA Achtergronddocument 2005: Verspreiding van Perfluorverbindingen. Vlaamse Milieu Maatschappij: [s.l.]. 22 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2005). MIRA-T 2005: Milieurapport Vlaanderen: Thema's. Lannoo Campus/Vlaamse Milieumaatschappij: Heverlee-Leuven. 287 pp. https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1023.6889, meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2005). MIRA-BE 2005: Milieurapport Vlaanderen: beleidsevaluatie. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 229 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2005). Milieurapport Vlaanderen: beleidsevaluatie MIRA-BE 2005. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 229 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2005). Overzicht van de inkomende grensoverschrijdende vuilvrachten in Vlaanderen in 2004. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 20, bijlagen pp., meer
 • Wevers, M.; Voorspoels, S.; Covaci, A.; Schepens, P.; Belpaire, C.; Goemans, G.; de Boer, J.; D'Havé, H.; De Coen, W.M.; Van Hooste, H. (2005). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2005: verspreiding van gebromeerde vlamvertragers. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 29 pp., meer
 • (2004). Scaldit-rapport - Transnationale analyse van de toestandsbeschrijving voor het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde: pilootproject voor het testen van de Europese richtsnoeren. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. IX, 194 + cd-rom pp., meer
 • (2004). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2003. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 341, 2 maps, 1 dataset cd rom pp., meer
 • (2004). Lozingen in de lucht 1990-2003. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 440 pp., meer
 • De Roeck, L.; Smet, K. (2004). Het decreet Integraal Waterbeleid: mijlpaal voor het Vlaamse waterbeleid [BROCHURE]. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 38 pp., meer
 • Van Sevencoten, F. (2004). De Schelde in internationale handen, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1-2], meer
 • Van Sevencoten, F. (2004). De Schelde in internationale handen, in: Studiedag 'De Schelde in 2050', Antwerpen 6 oktober 2004: referatenboek. pp. 49-53, meer
 • Van Steertegem, M. (2004). MIRA-T 2004: milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema´s. Lannoo Campus/Vlaamse Milieumaatschappij: Heverlee-Leuven. ISBN 90-209-5918-2. 453 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2004). Biologische waterkwaliteit in Vlaanderen [MAP]. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 1 map pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2004). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2003. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij; VMM (2004). Waterbodemkwaliteit 2003. Vlaamse Milieu Maatschappij/Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 24 pp., meer
 • VMM (2004). Waterkwaliteit: lozingen in het water: 2003. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 56 pp., meer
 • (2003). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: Aalst. 183 pp., meer
 • Van Steertegem, M. (2003). MIRA-T 2003: milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema´s. Lannoo Campus/Vlaamse Milieumaatschappij: Heverlee-Leuven. ISBN 90-209-5440-7. 487 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2003). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en in de Zeeschelde. Campagne 16-2003. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: Erembodegem. 130 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2003). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: [s.l.]. 39 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2003). Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest: jaarverslag immissiemeetnetten: kalenderjaar 2003 en meteorologisch jaar 2003-2004. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling meetnetten en onderzoek, CDVP immissiemeetnetten lucht: Erembodegem. 401 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2003). Algemeen Waterkwaliteitsplan 2: boven-Schelde. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 63 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2003). Activiteitenverslag 2002: werk maken van zuiver water en schone lucht. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 50 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2003). Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest: jaarverslag immissiemeetnetten: kalenderjaar 2002 en meteorologisch jaar 2002-2003. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling meetnetten en onderzoek, CDVP immissiemeetnetten lucht: Erembodegem. 265 pp., meer
 • (2002). Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest: jaarverslag immissiemeetnetten: kalenderjaar 2001 en meteorologisch jaar 2001-2002. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 312 + cd-rom pp., meer
 • (2002). Tabel milieugevaarlijke stoffen. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. [22] pp., meer
 • (2002). Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest: jaarverslag immissiemeetnetten: kalenderjaar 2001 en meteorologisch jaar 2001-2002. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 312 + cd-rom pp., meer
 • (2002). Lozingen in de lucht 1980-2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 164 pp., meer
 • (2002). Waterbodemkwaliteit 2000. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
 • (2002). Waterbodemkwaliteit 2001. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
 • (2002). Waterbodemkwaliteit 2002. VMM: Aalst. 34 + bijlagen pp., meer
 • CDVP Laboratorium (2002). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en in de Zeeschelde. Campagne 15 - 2002. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
 • De Cooman, W.; Detemmerman, L. (2002). Waterbodemkwaliteit 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 79 pp., meer
 • Goethals, P.L.M.; Adriaenssens, V.; Maes, J.; Ercken, D.; Breine, J.; Simoens, I.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Ollevier, F.; De Pauw, N.; Belpaire, C. (2002). Assessment of fish communities in the Scheldt estuary in Flanders (Belgium) by means of an Index of Biotic Integrity, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 43, meer
 • Maeckelberghe, H.; Theuns, I.; De Corte, S.; Vos, G.; Roos, D. (2002). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 167, 2 maps, 1 cd-rom pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2002). Vierde Noordzeeconferentie: afspraken inzake gevaarlijke stoffen: Vlaamse bijdrage in het Belgische engagement. Bilingual ed. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 54 pp., meer
 • VMM (2002). Waterkwaliteit : lozingen in het water : 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 183 pp., meer
 • (2001). Polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu. Grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering: AEROSOL Interreg II-project NF 2.2.1: immissiemetingen in de Westhoek; meetwagen en zware metalen meetcampagne juni-juli 2000; dioxinedepositiemetingen oktober-november 1999, april-mei 2000 en november-december 2000; ammoniakmetingen periode 8/12/1999-20/10/2000 = Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transgressions and impact on the environment. Cross-border collaboration and sensibilisation: AEROSOL Interreg II-project NF 2.2.1: immission measurements in the Westhoek; mobile measuring and heavy metals, measuring campaign of June-July 2000; dioxine deposit measurements October-November 1999, April-May 2000 and November-December 2000; ammonia measurements, period of 8/12/1999-20/10/2000. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 87 pp., meer
 • (2001). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2000 (CD-ROM). Vlaamse Milieu Maatschappij: Aalst. CD-ROM pp., meer
 • (2001). Immissiemetingen in de Westhoek: Periode 1998-2001. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 47 pp., meer
 • (2001). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2000. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 283 + bijlagen pp., meer
 • Maeckelberghe, H.; Van den Noortgaete, F.; Verhagen, G. (2001). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 360 + maps pp., meer
 • (2000). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 1999. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 244 + kaart pp., meer
 • (2000). Waterbodemkwaliteit 2000 (tussentijds rapport). Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 28 + bijlagen pp., meer
 • (2000). VMM Activiteitenverslag 1999. Verrekijker, 1(2). Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 42 pp., meer
 • (2000). Lozingen in de lucht 1980-1999. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 292 pp., meer
 • (2000). Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest: jaarverslag immissiemeetnetten: kalenderjaar 2000 en meteorologisch jaar 2000-2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 288 pp., meer
 • (2000). Lozingen in de lucht 1980-2000. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 226 pp., meer
 • Wintjens, N.; Roekens, E. (Ed.) (2000). Immissiemetingen in de Westhoek: Meetcampagne september-oktober 1998, dioxinedepositie juni-juli 1998 en maart-april 1999. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 68 pp., meer
 • (1999). Waterkwaliteit: persconferentie vrijdag 9 juli 1999 - lier + 3 kaarten: lozingen in het water 1998. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Bestuur Meetnetten en Onderzoek - Afdeling Informatie: Aalst. 102 pp., meer
 • (1999). Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest: jaarverslag immissiemeetnetten: kalenderjaar 1999 en meteorologisch jaar 1999-2000. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 236 pp., meer
 • (1999). VMM activiteitenverslag 1998. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): België. 66 pp., meer
 • Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; De Corte, S.; Desimpelaere, D.; De Meyer, E.; Bogaert, P.; De Smedt, S.; De Winter, A.; Vancaester, K. (1999). Waterkwaliteit in Vlaanderen 1998. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): België. 35 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1999). MIRA-T 1999: Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema's. Samenvatting. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. ISBN 90-5350-870-8. 48 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1999). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 12 - 1999. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 198 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1998). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 11 - 1998. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: [s.l.]. 198 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1998). Waterkwaliteit. Lozingen in het water. 1998. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 93, 4 tabs, 3 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1998). VMM Jaarverslag 1997. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Brugge. 67 pp., meer
 • VMM (1998). Waterkwaliteit : lozingen in het water : 1998. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 138 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1997). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 9 - 1996. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 160 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1997). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 10 - 1997. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 185 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1997). VMM Jaarverslag 1996. Vlaamse Milieumaatshappij (VMM): Brugge. 67 pp., meer
 • VMM (1997). Resultaten emissiemeetnet water 1996: lozingen in het water. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 176 pp., meer
 • (1996). VMM Jaarverslag 1995. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): België. 67 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1996). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 8 - 1995. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 167 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1996). Lozingen in het water 1995. Resultaten emissiemeetnet water. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Water. Afdeling Afvalwater: België. 11; 12 bijlagen pp., meer
 • VMM (1996). Resultaten emissiemeetnet water 1995: lozingen in het water. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 190 pp., meer
 • (1995). Afvalwater zuiveren in het Dierenpark Planckendael. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 24 pp., meer
 • Vandaele, W. (1995). De kwaliteit van het zwemwater aan de Vlaamse kust. De kwaliteit van het zwemwater aan de Belgische kust. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 12 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1995). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 7 - 1994. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 160 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1995). Waterkwaliteit 1995 - jaarverslag meetnet oppervlaktewater. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Water: [s.l.]. 192, 23 tabs., 2 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1994). Jaarverslag 1993. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 84, tab. pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1994). Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1994. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 111, 22 tabs, 2 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1994). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 6 - 1993. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 73 pp., meer
 • (1993). Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1993. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 89, tabels, 2 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1993). Resultaten emissiemeetnet water 1993. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Water: [s.l.]. 158 pp., meer
 • (1992). Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1992. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 24, 20 tabels, 12 figs., 2 maps pp., meer
 • (1992). AWP-II Inventarisatie 1991: Nr. 31 Boven-Dijle. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Brussel. 42 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1992). Resultaten emissiemeetnet water 1992. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Water: [s.l.]. 142 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1992). Onderzoek naar de aanwezigheid van microverontreinigingen in zwevende stof in het oppervlaktewater van het Scheldebekken. Vlaamse Milieumaatschappij: Brussel. 18 + annexes pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1992). Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1991. Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Planning. Dienst Externe Informatie: Aalst. 26, 20 tab., 14 fig., 2 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij; Chauvaux, D.; Franken, L. (1992). VMM Jaarverslag 1991. Vlaamse Milieu Maatschappij/VMM Publicaties: Erembodegem. 74 pp., meer
 • (1991). Inventarisatie waterkwaliteitstoestand van het stroomgebied van de Schelde. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 39 pp., meer
 • (1991). Resultaten emissiemeetnet 1991. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 177 pp., meer
 • (1991). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en in de Zeeschelde: tussen de Drempel van Krankeloon en de Sluissche Hompels: campagne 4. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. , meer
 • Maeckelberghe, H. (1990). Jaarverslag fysico-chemisch meetnet oppervlaktewater 1990: De fysico-chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in het Vlaamse Gewest in 1990. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 21, 17 tabels, 14 figs, 1map pp., meer
 • Maeckelberghe, H. (1990). De fysico-chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in het Vlaamse Gewest in 1990. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 21, 17 tables, 14 fig. pp., meer
 • Vannevel, R.; Maeckelberghe, H.; Pillen, R.; Beyens, J.; De Winter, A.J. (1990). Jaarverslag biologisch meetnet 1989-1990: De biologische waterkwaliteit in het Vlaamse Gewest - Rapport over de jaren 1989 & 1990. Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Planning: Aalst. 11, 7 tabs, 1 map pp., meer
 • (S.d.). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2015. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • (S.d.). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2017. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • (S.d.). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2018. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • MIRA-onderzoeksrapporten. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen, meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij Verrekijker. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. ISSN 1376-7356, meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij Algemeen waterkwaliteitsplan 2. VMM Publicaties: Erembodegem, meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij [s.d.]. De biologische waterkwaliteit in het Vlaamse Gewest: rapport over de jaren 1989 en 1990. Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Planning: Aalst. 12, 7 tab., 1 map pp., meer

Projecten (37)  Top | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • Aanduiding van kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water, meer
 • Actualisatie van de Vlaamse stofdossiers en opstellen van reductieprogramma's voor hexachloorbenzeen en hexachloorbutadieen. Slotverklaring 4de Noordzeeconferentie, meer
 • Bekkengerichte kwantificering van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met zware metalen, meer
 • Bouw van 3 SIMCAT-stroombekkenmodellen voor de bekkens van de Bovenschelde, Dijle-Zenne en Leie, meer
 • Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, meer
 • Ecotoxicologisch karakterisatie van gemengde afvalwaters (industrieel en huishoudelijk). Slotverklaring 4de Noordzeeconferentie, meer
 • Ecotoxicologische karakterisatie van industriële afvalwaters: studie van de sectoren oppervlaktebehandeling, afvalverwerking en non-ferro industrie. Slotverklaring 4de Noordzeeconferentie, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • FAME: Development, Evaluation and Implementation of a Standardised Fish-based Assessment method for the Ecological Status of European Rivers. A contribution to the Water Framework Directive, meer
 • Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, meer
 • MEP/GEP IJzermonding, meer
 • MEP/GEP zoete getijwaterlichamen, meer
 • Metalen in de Scheldesedimenten, meer
 • MIRA-T 2005: Studie- en samenwerkingsovereenkomst MIRA-T 2005, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, meer
 • Ontwikkelen van scores of indices voor de biologische kwaliteitselementen 'bentische ongewervelden, macroalgen, angiospermen en fytoplankton' voor de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, meer
 • Opstellen van achtergronddocument in het kader van OSPAR, meer
 • OSPAR: Evaluatie van de uitvoering van de PARCOM-aanbeveling 94/5 inzake BBT en BMH voor de natte processen in de textielveredeling door de OSPAR lidstaten - eerste fase, meer
 • OSPAR: Evaluatie van de uitvoering van de PARCOM-aanbeveling 94/5 inzake BBT en BMH voor de natte processen in de textielveredeling door de OSPAR-lidstaten - tweede fase, meer
 • OSPAR: Policy research concerning the implementation of OSPAR measures related to dangerous substances, meer
 • Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: compilatie en verwerking van gegevens in het kader van het Schelde actieplan, meer
 • PEGASE Albertkanaal, Zuid-Willemsvaart (In het Vlaamse gewest) en de Kempische kanalen: studie over de waterkwaliteit en de kwantificatie van vrachtfluxen tussen Schelde en Maas, meer
 • Policy oriented research towards the implementation of the Fourth North Sea Conference by the Flemish government concerning hazardous substances, meer
 • Relatie tussen de verontreiniging van water, zwevende stof en sediment voor een aantal zware metalen en micropolluenten op 9 meetlokaties in de Schelde, meer
 • SCALDIT, meer
 • ScaldWIN: ScaldWIN, een betere waterkwaliteit in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde., meer
 • SENTWA: Wetenschappelijk onderzoek en calibratie en validatie van drainage-, grondwater- en excesverliezen in het SENTWA model voor de landbouwstreek Polders voor kwantificering nutriëntverliezen per stroombekken, meer
 • Studie ter kwantificering van de nutriëntenverliezen per stroombekken naar het oppervlaktewater door landbouwactiviteit in Vlaanderen: een praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het milieu- en landbouwbeleid, meer
 • Studieopdracht "Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Recfond' voor dit kwaliteitselement in Vlaanderen", meer
 • SVW: Studie- en samenwerkingsverband water, meer
 • TIRIS: Measuring chemical pollutant gases in the port of Antwerp using imaging spectroscopy, meer
 • Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, meer
 • Uitvoeren van de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied in het kader van de KRW met behulp van een rivierkwaliteitsmodel, meer
 • Verkennend waterbodemonderzoek in de nabijheid van scheepswerven, meer
 • Verontreiniging met fecale kiemen van strandwater, meer

Datasets (25)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany, meer
 • Alien macroinvertebrates in Flanders, Belgium, meer
 • Chemische kwaliteit van baggerspecie in Zeeschelde (en Westerschelde), meer
 • Databank vismigratieknelpunten, meer
 • DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen - grondwatermeetnet, meer
 • Evaluatie van visdoorgangen in Vlaamse waterlopen, meer
 • Hydronet, meer
 • Inland water macroinvertebrate occurrences in Flanders, Belgium, meer
 • INRAM concentraties van farmaceuticals, diruon, isoproturon en endocriene verstoorders in het Schelde-estuarium, Belgische kusthavens en Belgische kustwateren, meer
 • Inventory of alien macroinvertebrates in Flanders, Belgium, meer
 • MICA - Muskrat occurrences collected by VMM in Flanders, Belgium, meer
 • MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
 • Monitoring dataset chemische kwaliteit van de bodem van de schorren Schor van Ouden doel en Plaat van Boomke, meer
 • Monitoring of invasive alien plants in the LIFE RIPARIAS areas in Flanders, Belgium, meer
 • Radiotelemetrisch onderzoek naar het (migratie)gedrag van vissoorten in Vlaamse beken en rivieren, meer
 • VMM - Inland water macrophyte occurrences in Flanders, Belgium, meer
 • VMM - Rat control occurrences in Flanders, Belgium, meer
 • VMM Biotisch meetnet: Belgische Biotische Index, meer
 • VMM: Gevaarlijke stoffen in biota, meer
 • VMM: Meetnet afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
 • VMM: Meetnet oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
 • VMM: Meetnet waterbodems van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
 • VMM: Monitoring water, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets