IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)


Address:
Postbus 1, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3720 BA Bilthoven
Netherlands
 Publications | Projects 
 
Type: Administrative

Abstract:
RIVM works on subjects with political and societal relevance on behalf of government bodies, and for three ministries in particular (Health, Welfare and Sport; Housing, Spatial Planning and the Environment; Agriculture, Nature Management and Fisheries). As a knowledge centre RIVM keeps a close watch on developments in public health, environment, nature and food safety. This involves not only monitoring actual situations, but conducting risk analyses and developing methodologies and models for policy designed to set standards.

Publications (16)  Top | Projects 
  split up filter
 • Brand, E.; Negash, A.; Schouten, T.; Römkens, P.; van Breemen, P. (2022). Risicoschatting TGG voor de omgeving van de zeedijk Perkpolder (Zeeland). Evaluatie 2021. RIVM rapport, 2022-0079. RIVM: Bilthoven. 173 pp. https://dx.doi.org/10.21945/RIVM-2022-0079, more
 • Zwartsen, A.; Boon, P.E. (2022). Consumptie van producten verontreinigd met PFAS uit de Westerschelde. RIVM rapport, 2022-0020. RIVM: Bilthoven. 51 pp. https://dx.doi.org/10.21945/RIVM-2022-0020, more
 • Kwakman, P.J.M. (2021). Environmental monitoring in the vicinity of the Borssele nuclear power plant. Results 2019 and 2020. RIVM: Bilthoven. 31 pp. https://dx.doi.org/10.21945/RIVM-2021-0078, more
 • Müller, A.; Smit, E. (2020). Advies risicogrenswaarden voor PFOA, PFOS en GenX in zwemwater en vis. RIVM: Bilthoven. 36 pp. https://dx.doi.org/10.21945/RIVM-2020-0042, more
 • Berkhout, A.J.C.; Swart, D.P.J.; van der Hoff, G.R.; Bergwerff, J.B. (2012). Sulphur dioxide emissions of oceangoing vessels measured remotely with Lidar. RIVM rapport, 609021119/2012. RIVM: Bilthoven. 58 + appendix pp., more
 • Berkhout, A.J.C.; Swart, D.P.J.; van der Hoff, G.R.; Bergwerff, J.B. (2011). Zwaveldioxide-uitstoot van zeeschepen op afstand gemeten met lidar. RIVM rapport, 609021115/2011. RIVM: Bilthoven. 58 + bijlage pp., more
 • Mooij, M.; Gerlofs-Nijland, M.E.; Swart, D.P.J. (2010). Zeeschepen: metingen van chemische stoffen in rookgassen en brandstoffen. RIVM rapport, 609021090/2010. RIVM: Bilthoven. 40 + bijlagen pp., more
 • van der Grinten, E.; Van Herpen, F.C.J.; van Wijnen, H.J.; Evers, C.H.M.; Wuijts, S.; Verweij, W. (2008). Afleiding maximumtemperatuurnorm goede ecologische toestand (GET) voor Nederlandse grote rivieren. RIVM rapport, 6078000054. RIVM: Bilthoven. 74 + bijlagen pp., more
 • Bergwerff, J.B.; Berkhout, A.J.C.; Broekman, M.H.; van der Hoff, G.R.; Swart, D.P.J. (2007). Remote sensing of sulphur dioxide emissions of seagoing vessels. RIVM rapport, 609021053/2007. RIVM: Bilthoven. 36 + appendix pp., more
 • Swart, D.P.J.; Berkhout, A.J.C.; van der Hoff, G.R.; Bergwerff, J.B.; Broekman, M.H. (2007). Zwaveldioxide-uitstoot van zeeschepen op afstand gemeten met lidar. RIVM rapport, 609021039/2007. RIVM: Bilthoven. 36 + bijlage pp., more
 • Klijn, F.; van der Klis, H.; Stijnen, J.; de Bruijn, K.; Kok, M. (2004). Overstromingsrisico dijkringen in Nederland: Betooglijn en deskundigenoordeel. Delft Hydraulics/RIVM: [s.l.]. 100 pp., more
 • Struijs, J.; de Zwart, D. (2003). Evaluatie van pT : de bepaling van toxische druk in water. RIVM rapport, 860703001/2003. RIVM: Bilthoven. 39 pp., more
 • Mattern, F.C.M.; Drost, R.M.S.; Glastra, P.; Ockhuizen, A.; Koolwijk, A.C. (1990). Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Resultaten over 1988. RIVM rapport, 248701007. RIVM: Bilthoven. iv, 9 + tabellen + figuren pp., more
 • Mattern, F.C.M.; Van Zanten, R. (1986). Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Resultaten over 1985. RIVM rapport, 247901003. RIVM: Bilthoven. , more
 • Mattern, F.C.M. (1981). Onderzoek naar de radioactiviteit in de Westerschelde, uitgevoerd in de periode 1973 t/m 1978. RIVM rapport, 247606001. RIVM: Bilthoven. , more
 • RIVM rapport. RIVM: Bilthoven, more

Projects (3)  Top | Publications 
 • FIRE: Flame retardants Integrated Risk assessment for Endocrine effects, more
 • GONZ: Ecologische graadmeters voor de Noordzee, more
 • MODELKEY: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects