IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Vlaamse Havencommissie (VHC)
www.serv.be/vhc


Address:
SERV Wetstraat 34-36
1040 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-209 01 11
Fax: +32-(0)2-217 70 08
E-mail:
 Publications 
 
Type: Others

Publications (31)  Top 
  split up filter
 • Coeck, C.; Merckx, J.-P.; Verbeke, A. (2019). Haveneconomie- en logistiek. Tweede gewijzigde druk. Garant: Antwerpen. ISBN 978-90-441-3712-5. 224 pp., more
 • Coeck, C.; Merckx, J.-P.; Verbeke, A. (2019). De zeehaven: definities en functies, in: Coeck, C. et al. Haveneconomie- en logistiek. pp. 13-29, more
 • Coeck, C.; Merckx, J.-P.; Verbeke, A. (2019). De rol van de container in de ontwikkeling van havens en logistiek, in: Coeck, C. et al. Haveneconomie- en logistiek. pp. 31-58, more
 • Coeck, C.; Merckx, J.-P.; Verbeke, A. (2019). De vraag naar zeehavendiensten: Trafiekanalyse en trafiekprognose, in: Coeck, C. et al. Haveneconomie- en logistiek. pp. 59-95, more
 • Coeck, C.; Merckx, J.-P.; Verbeke, A. (2019). De aanbodszijde: Componenten van de zeehaven, in: Coeck, C. et al. Haveneconomie- en logistiek. pp. 97-119, more
 • Coeck, C.; Merckx, J.-P.; Verbeke, A. (2019). Investeringsanalyse van zeehavenprojecten, in: Coeck, C. et al. Haveneconomie- en logistiek. pp. 121-160, more
 • Coeck, C.; Merckx, J.-P.; Verbeke, A. (2019). Organisatie- en beheersstructuren in zeehavens, in: Coeck, C. et al. Haveneconomie- en logistiek. pp. 161-174, more
 • Coeck, C.; Merckx, J.-P.; Verbeke, A. (2019). Zeehavenconcurrentie, in: Coeck, C. et al. Haveneconomie- en logistiek. pp. 175-185, more
 • Coeck, C.; Merckx, J.-P.; Verbeke, A. (2019). Netwerkvorming in havens en in de lijnvaart: Strategische en logistieke implicaties, in: Coeck, C. et al. Haveneconomie- en logistiek. pp. 187-193, more
 • Coeck, C.; Merckx, J.-P.; Verbeke, A. (2019). Overheidsbeleid en strategische zeehavenplanning, in: Coeck, C. et al. Haveneconomie- en logistiek. pp. 195-214, more
 • Merckx, J.-P. (2019). De Vlaamse havens: feiten, statistieken en indicatoren voor 2018. Mobiliteitsraad van Vlaanderen: Brussel. 161 pp., more
 • (2018). Advies van de Vlaamse Havencommissie over het geïntegreerd onderzoek en het voorontwerp voorkeursbesluit "Complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge". Vlaamse Havencommissie: Brussel. 9 pp., more
 • Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 47-68, more
 • Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Maritime transport, shipping and ports, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 47-67, more
 • Merckx, J.P. (2018). De Vlaamse havens: feiten, statistieken en indicatoren voor 2017. Vlaamse Havencommissie: Brussel. 149 pp., more
 • Merckx, J.-P. (2017). De Vlaamse havens: feiten, statistieken en indicatoren voor 2016. Vlaamse Havencommissie: Brussel. 143 pp., more
 • Merckx, J.-P. (2016). De Vlaamse havens: Feiten, statistieken en indicatoren voor 2015. Vlaamse Havencommissie: Brussel. 154 pp., more
 • Merckx, J.P.; Neyts, D. (2015). De Vlaamse havens. Feiten, statistieken en indicatoren voor 2014. Vlaamse Havencommissie: Brussel. 181 pp., more
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2015). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 77-100, more
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2015). Maritime transport, shipping and ports, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 75-96, more
 • Merckx, J.P.; Neyts, D. (2014). De Vlaamse havens. Feiten, statistieken en indicatoren voor 2013. Vlaamse Havencommissie: Brussel. 193 pp., more
 • Merckx, J.P.; Neyts, D. (2013). De Vlaamse havens. Feiten, statistieken en indicatoren voor 2012. Vlaamse Havencommissie: Brussel. 190 pp., more
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2013). Maritiem transport, scheepvaart & havens, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 99-120, more
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2013). Maritime transport, shipping and ports, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 93-112, more
 • Merckx, J.-P.; Neyts, D.; Rosier, O.; Verhoeven, P. (2012). Harbour Light: Port and transport related EU policy and regulations - The professionals' guide. Fourth, updated and revised edition. Flemish Port Commission/European Sea Ports Organisation: Brussels, The Hague. 164 pp., more
 • Merckx, J.-P.; Neyts, D. (2012). De Vlaamse havens. Feiten, statistieken en indicatoren voor 2011. Vlaamse Havencommissie: Brussel. 187 pp., more
 • Neyts, D.; Notteboom, T. (2012). Economische belang van havens, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 59, more
 • Rome, F.; Merckx, J.-P. (2012). Scheepvaartverkeer naar de Scheldemondhavens vanuit een Vlaams perspectief, in: Gonsaeles, G. et al. (Ed.) Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. pp. 83-92, more
 • Merckx, J.P.; Neyts, D. (2011). De Vlaamse havens: Feiten, statistieken en indicatoren 2010. Jaaroverzicht. Vlaamse Havencommissie: Brussel. 183 pp., more
 • Merckx, J.-P.; Neyts, D.; Rosier, O. (2009). Wegwijzer in Europese haven- en vervoerdossiers. 3. Vlaamse Havencommissie/Nationale Havenraad: [s.l.]. 168 pp., more
 • Merckx, J.-P.; Neyts, D. (2005). Jaaroverzicht Vlaamse havens 2004: feiten en ontwikkelingen, investeringen, sociaal-economische indicatoren en statistieken over 2004. SERV: Brussel. 128 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications