IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Ministerie van Economische ZakenChild institute  Top | Publications | Project 
  • Ministerie van Economische Zaken; Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, more

Publications (6)  Top | Institute | Project 
    split up filter
  • (2014). Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 68 pp., more
  • (2014). Ontwerp beleidsnota Noordzee 2016-2021. Bijlage 2 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 97 + annex pp., more
  • (2014). Deltaprogramma 2015. Werken aan de Delta: de beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Nederland. 152 + bijlagen pp., more
  • (2014). Beantwoording vragen over de ecotopenkaarten van de Westerschelde. Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 2 + bijlage pp., more
  • Abspoel, L.; Vis, J. (Ed.) (2014). Noordzee 2050 Gebiedsagenda: "Verslag van een gezamenlijk onderzoek naar de potentie van de zee en kustgebieden op lange termijn, vertaald in een visie, ambities, kansen en opgaven, en in kaarten". Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 80 pp., more
  • Bogemans, F. (1993). Quaternary geological mapping on basis of sedimentary properties in the eastern branch of the Flemish Valley (sheets Boom-Mechelen & Vilvoorde-Zemst). Toelichtende Verhandelingen voor de Geologische Kaart en Mijnkaart van België = Mémoires pour servir à l'explication des cartes géologiques et minières de la Belgique, 35. Ministerie van Economische Zaken: Brussel. 49 pp., more

Project  Top | Institute | Publications 
  • SUSFOOD: SUStainable FOOD production and consumption, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Project