IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Instituut voor het Archeologisch Patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap (IAP)
This institute has changed, see institute underneath
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (RWO-VIOE), more


Address:
Phoenix-gebouw
Koning Albert II-laan 19 bus 5
1210 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-553 16 50
Fax: +32-(0)2-553 16 55
E-mail:
 Publications 
 

Publications (8)  Top 
    ( 3 peer reviewed ) split up filter
  • Peer reviewed article Bolle, L.J.; Rijnsdorp, A.D.; Van Neer, W.; Millner, R.S.; van Leeuwen, P.I.; Ervynck, A.; Ayers, R.; Ongenae, E. (2004). Growth changes in plaice, cod, haddock and saithe in the North Sea: a comparison of (post-)medieval and present-day growth rates based on otolith measurements. J. Sea Res. 51(3-4): 313-328. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2004.01.001, more
  • Peer reviewed article Van Neer, W.; Ervynck, A.; Bolle, L.J.; Millner, R.S. (2004). Seasonality only works in certain parts of the year: the reconstruction of fishing seasons through otolith analysis. Int. J. Osteoarchaeol. 14(6): 457-474, more
  • Peer reviewed article Van Neer, W.; Ervynck, A.; Bolle, L.J.; Milner, R.S.; Rijnsdorp, A.D. (2002). Fish otoliths and their relevance to archaeology: an analysis of medieval, post-medieval, and recent material of plaice, cod and haddock from the North Sea. Env. Archaeol. 7: 61-76, more
  • Caluwé, D.; Cleeren, N.; De Clercq, W.; Gevaert, G.; Hendrikse, H.; Hillewaert, B.; Jansseune, G.; Kottman, J.; Mortier, S.; Pieters, M.; Schalm, O.; Vandevelde, J.; van Dierendonck, R.; Wouters, H.; Zeebroek, I. (2003). Glas van vissers, kooplui, monniken en heren: Middeleeuws en later glas uit het bodemarchief van kust-Vlaanderen en Zeeland. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 128 pp., more
  • Van Neer, W.; Ervynck, A. (2003). The late mediaeval heyday of the Flemish marine fishery: a fish-eye view, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 40-43, 102-105, more
  • Kightly, C.; Pieters, M.; Tys, D.; Ervynck, A. (2002). Walraversijde 1465: De bloeiperiode van een vissersdorp aan de zuidelijke Noordzeekust = L'âge d'or d'un village de pêcheurs sur la côte méridionale de la mer du Nord = Die Blüteperiode eines Fischerdorfs an der südlichen Nordseeküste = The heyday of a fishing village situated on the southern part of the North Sea coast. Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, Province West-Vlaanderen: Brugge. 88 pp., more
  • Zeebroek, I.; Tys, D.; Pieters, M.; Baeteman, C. (2002). Van schorre tot slagveld: Een verkenning van het landschap van Testerep, Leffinge en Oostende van de vroege Middeleeuwen tot het beleg van Oostende (1601-1604). Instituut voor het Archeologisch Patrimonium/Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 72 + 1 map pp., more
  • Ervynck, A.; Baeteman, C.; Demiddele, H.; Hollevoet, Y.; Pieters, M.; Schelvis, J.; Tys, D.; Van Strydonck, M.; Verhaeghe, F. (1999). Human occupation because of a regression, or the cause of a transgression? A critical review of the interaction between geological events and human occupation in the Belgian coastal plain during the first millenium AD. Probl. Küstenforsch. südl. Nordseegeb. 26: 97-121, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications