IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Vlaamse Landmaatschappij (LNE-VLM)

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving (LNE), more

Address:
Gulden Vlieslaan 72
1060 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-543 72 00
Fax: +32-(0)2-543 73 99
 Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 

Associated to an institute part  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 

Child institutes (2)  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • Vlaamse Landmaatschappij; Afdeling Brugge (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij; Centrale Directie Brussel (LNE), more

Publications (17)  Top | Institutes | Projects | Dataset 
  split up filter
 • Van Bogaert, T.; Stubbe, F.; Danckaert, S.; Vanderheiden, S.; Demuynck, E.; Platteau, J.; Sandra, M.; Dauwe, S. (2022). Landbouw, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 141-154, more
 • (2017). Mestrapport 2017. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 207 + bijlagen pp., more
 • (2014). Voortgangsrapport Mestbank 2013 over de mestproblematiek in Vlaanderen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 105 + bijlagen pp., more
 • (2012). Voortgangsrapport Mestbank 2012 over de mestproblematiek in Vlaanderen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 97 + bijlagen pp., more
 • Ampe, C. (2007). Kustduinbodems: bodemvorming in een extreem milieu. Symposium presentation. Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. 22 slides pp., more
 • Van Nieuwenhuyse, H.; Ampe, C.; De Bie, J.; De smet, K.; Herrier, J.L.; Leten, M.; Van de Steene, S. (2006). Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat de Noordduinen te Koksijde. Agentschap voor Natuur en Bos/Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 2 volumes pp., more
 • Kissiyar, O.; Van Valckenborgh, J.; Deronde, B.; Provoost, S.; Kempeneers, P.; Houthuys, R.; Tortelboom, E. (2005). Vegetatiekartering d.m.v. hyperspectrale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren = Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast (HYPERKART). Versie 2.0. AWZ/Federaal Wetenschapsbeleid/GIS Vlaanderen/Instituut voor Natuurbehoud/VITO/Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. xiii, 180 + maps, cd-rom pp., more
 • (2000). Landinrichting Leie en Schelde. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 8 pp., more
 • (1998). Landinrichting: integrale bescherming en inrichting van de open ruimte: wegwijzer door de regelgeving inzake landinrichting. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 32 pp., more
 • (1995). Landinrichting Project De Westhoek: eindvoorstel van richtplan: rapport "opties en maatregelen". Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 89 pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: De duinen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VI, 47 pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Richtplan: Kaartenatlas. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 36 maps pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: De Ijzer. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. X, 111 pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Lampernisse. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VII, 41 + 10 maps pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: De polderwaterlopen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VI, 40 pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Randstedelijke gebieden. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VIII, 55 + 23 maps pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Richtplan. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. XII, 251 pp., more

Projects (3)  Top | Institutes | Publications | Dataset 
 • Development of flanking measures for the agriculture of Flanders, more
 • Gebiedsvisie en inrichtingsplan voor het duin/polder-overgangsgebied tussen Adinkerke en Nieuwpoort in het kader van het landinrichtingsproject 'de Westhoek', more
 • Study of the feasibility of the nature planning project of the 'Uitkerkse Polders': ecohydrological study, more

Dataset  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Flemish Bird Directive Areas (assigned on 17.10.1988), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset