IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaamse Landmaatschappij (LNE-VLM)

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving (LNE), meer

Adres:
Gulden Vlieslaan 72
1060 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-543 72 00
Fax: +32-(0)2-543 73 99
 Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 

Geassocieerd aan een deelinstituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 

Deelinstituten (2)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Vlaamse Landmaatschappij; Afdeling Brugge (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij; Centrale Directie Brussel (LNE), meer

Publicaties (18)  Top | Instituten | Projecten | Dataset 
  opsplitsen filter
 • Van Bogaert, T.; Stubbe, F.; Danckaert, S.; Vanderheiden, S.; Demuynck, E.; Platteau, J.; Sandra, M.; Dauwe, S. (2023). Landbouw. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-14. https://dx.doi.org/10.48470/49, meer
 • Van Bogaert, T.; Stubbe, F.; Danckaert, S.; Vanderheiden, S.; Demuynck, E.; Platteau, J.; Sandra, M.; Dauwe, S. (2022). Landbouw, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 141-154, meer
 • (2017). Mestrapport 2017. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 207 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Voortgangsrapport Mestbank 2013 over de mestproblematiek in Vlaanderen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 105 + bijlagen pp., meer
 • (2012). Voortgangsrapport Mestbank 2012 over de mestproblematiek in Vlaanderen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 97 + bijlagen pp., meer
 • Ampe, C. (2007). Kustduinbodems: bodemvorming in een extreem milieu. Symposium presentation. Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. 22 slides pp., meer
 • Van Nieuwenhuyse, H.; Ampe, C.; De Bie, J.; De smet, K.; Herrier, J.L.; Leten, M.; Van de Steene, S. (2006). Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat de Noordduinen te Koksijde. Agentschap voor Natuur en Bos/Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 2 volumes pp., meer
 • Kissiyar, O.; Van Valckenborgh, J.; Deronde, B.; Provoost, S.; Kempeneers, P.; Houthuys, R.; Tortelboom, E. (2005). Vegetatiekartering d.m.v. hyperspectrale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren = Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast (HYPERKART). Versie 2.0. AWZ/Federaal Wetenschapsbeleid/GIS Vlaanderen/Instituut voor Natuurbehoud/VITO/Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. xiii, 180 + maps, cd-rom pp., meer
 • (2000). Landinrichting Leie en Schelde. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 8 pp., meer
 • (1998). Landinrichting: integrale bescherming en inrichting van de open ruimte: wegwijzer door de regelgeving inzake landinrichting. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 32 pp., meer
 • (1995). Landinrichting Project De Westhoek: eindvoorstel van richtplan: rapport "opties en maatregelen". Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 89 pp., meer
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: De duinen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VI, 47 pp., meer
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Richtplan: Kaartenatlas. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 36 maps pp., meer
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: De Ijzer. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. X, 111 pp., meer
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Lampernisse. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VII, 41 + 10 maps pp., meer
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: De polderwaterlopen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VI, 40 pp., meer
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Randstedelijke gebieden. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VIII, 55 + 23 maps pp., meer
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Richtplan. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. XII, 251 pp., meer

Projecten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Dataset 
 • Gebiedsvisie en inrichtingsplan voor het duin/polder-overgangsgebied tussen Adinkerke en Nieuwpoort in het kader van het landinrichtingsproject 'de Westhoek', meer
 • Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Vlaanderen, meer
 • Studie naar de haalbaarheid van het natuurinrichtingsproject Uitkerkse Polders: ecohydrologische studie, meer

Dataset  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse Vogelrichtlijngebieden (toegewezen op 17.10.1998), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset