IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Rijkswaterstaat (IenW-RWS)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=1527
www.rijkswaterstaat.nl

Parent institute: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), more

Thesaurus terms (2) : Administrative: State; State
Address:
Koningskade 4
2500 EX Den Haag
Netherlands

Tel.: +31-(0)70-351-80 80
Fax: +31-(0)70-351-8335
 Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 
Type: Administrative

Child institutes (11)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (IenW-LIWO), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Programma's, Projecten en Onderhoud (IenW-PPO), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Noord-Nederland (IenW-DNN), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zuid-Holland (IenW-DZH), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Midden-Nederland (IenW), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Ruimte voor de Rivier (IenW), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Water, Verkeer en Leefomgeving (IenW-WVL), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; West-Nederland Zuid (IenW-DNH), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Zee en Delta (IenW), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Zuid-Nederland (IenW), more
 • Ministerie van Infrastructuur Waterstaat; Rijkswaterstaat; Centrale Informatievoorziening (IenW-CIV), more

Abstract:
De rijksdienst die werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige door- stroming van het verkeer. De organisatie is opgebouwd uit tien regionale diensten, zeven specialistische diensten, twee projectorganisaties en een staf. De tien regionale diensten vormen de ruggengraat van Rijkswaterstaat. Zij zijn verspreid over heel Nederland en verantwoordelijk voor het toezicht op de waterstaat, voorbereiding, uitvoering en beheer van projecten, onderhoud en verbetering van waterwerken en infrastructuur. Ook het overleg met betrekking tot de vervoers- en verkeersproblematiek vindt in de regio plaats. De zeven specialistische diensten verzorgen de technische en wetenschappelijke kennis en ondersteuning voor de beleidsvoorbereiding voor de uitvoering van de taken van Rijkswaterstaat en de beleidsvoorbereiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vijf van deze diensten doen ook onderzoek en monitoring op de Westerschelde: DZL, RIZA, RIKZ, AGI, DWW. In de loop van 2007 gaan deze diensten op in de Waterdienst van RWS en het Deltainstituut.

Publications (165)  Top | Institutes | Projects | Datasets 
  split up filter
 • Dijkman, N. (2023). Pelagische primaire productie Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde. Primaire productie metingen met behulp van Fast Repetition Rate fluorometrie: tussenrapportage resultaten 2020-2022. Rijkswaterstaat: Nederland. 47 pp., more
 • (2021). Kustlijnkaarten 2022. Rijkswaterstaat: Nederland. 123 pp., more
 • van den Kieboom, M.; Dierdorp, L. (2021). Overview of known plastic hotspots in the catchment area of the Meuse: A review and digital map of the known hotspot, removal, clean-up and monitoring locations in the catchment area of the Meuse (NL/BE/DE). Final revision 2. Antea Group/Rijkswaterstaat: Almere, Utrecht. 36 pp., more
 • (2020). Kustlijnkaarten 2021. Rijkswaterstaat: Nederland. 129 pp., more
 • (2020). Kustlijnkaarten 2020. Rijkswaterstaat: Nederland. 120 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2020). Stormvloedrapport 9 tot 12 februari 2020 (SR98). Versie 1.0. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 40 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2020). Stormvloedflits 2020-03 van 9 tot 12 februari 2020. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 8 pp., more
 • (2018). Kustlijnkaarten 2019. Rijkswaterstaat: Nederland. 120 pp., more
 • Debusschere, E.; Deneudt, K.; de Blok, R.; Vyverman, W.; Louchart, A.; Lizon, F.; Mortelmans, J.; Tyberghein, L.; Beauchard, O.; Rijkeboer, M. (2018). Results from campaign in the Channel-North Sea and Belgian Coastal Zone – RV Simon Stevin. Ppt presented at Third JERICO-NEXT Workshop on Phytoplankton Automated Observation, France, 19th - 21st March 2018. VLIZ/CNRS/NIOZ/RWS: Oostende. 28 pp., more
 • Martens, C.; Liek, G.-J.; Maes, D.; Haas, H.A.; Deschamps, M.; Dekker, L.; van 't Westeinde, H.; Vermeirssen, M.; Verbeek, H. (2018). Building a decision support system for the Terneuzen Locks : combining optimal management for water and shipping, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: abstracts. pp. 244-246, more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2018). Stormvloedflits van 3 en 4 januari 2018. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2018). Stormvloedflits 2018-02 van 16 en 17 januari 2018. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2018). Stormvloedflits 2018-03 van 1 en 2 februari 2018. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • (2017). Xbeach x conference 2017: programme and book of abstracts. Deltares/Netherlands Centre for Coastal Research (NCK)/IHE/TU Delft/Rijkswaterstaat: Delft. , more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2017). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2016. Rijkswaterstaat: Middelburg. 534 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2017). Stormvloedflits 2017-05 van 13 september 2017. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2017). Stormvloedflits 2017-01 van 3 en 4 januari 2017. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2017). Stormvloedflits 2017-03 van 13 en 14 januari 2017. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 5 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2017). Stormvloedflits 2017-02 van 11 en 12 januari 2017. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2017). Stormvloedrapport 13 en 14 januari 2017 (SR94). versie 1.0. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 32 pp., more
 • (2016). Westerschelde & Saeftinghe. Natura 2000 Deltawateren: beheerplan 2016-2022. Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Rijkswaterstaat: [s.l.]. 97 + bijlagen pp., more
 • (2016). Gebruikerstevredenheidsonderzoek binnenvaart 2015: oplegnotitie. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2016). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2015. Rijkswaterstaat: Middelburg. 515 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2016). Stormvloedflits 2016-06 van 24 december 2016. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2016). Stormvloedflits 2016-07 van 26 en 27 december 2016. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • (2015). Monitoringplan ten behoeve van het Natura 2000-beheerplan Delta. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 40 + bijlage pp., more
 • (2015). Westerschelde & Saeftinghe. Natura 2000 Deltawateren: ontwerpbeheerplan 2015-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Rijkswaterstaat: [s.l.]. 99 + bijlagen pp., more
 • (2015). Gebruikerstevredenheidsonderzoek binnenvaart 2015: landelijk rapport. Rijkswaterstaat Proces OAM: [s.l.]. 89 + bijlagen pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2015). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2014. Rijkswaterstaat: Middelburg. 693 pp., more
 • (2014). Milieueffectrapport. Ontwerp beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Rijkswaterstaat: Den Haag. 76 + bijlagen pp., more
 • (2014). Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 - 2021: ontwerp. Rijkswaterstaat: Den Haag. 222 + bijlagen pp., more
 • (2014). Toetsingskader waterkwaliteit en KRW-factsheets. Bijlage 4 van het ontwerp beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Rijkswaterstaat: Den Haag. 506 pp., more
 • Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Roos, M. (2014). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2014. Rijkswaterstaat (RWS): [s.l.]. 194 + bijlagen pp., more
 • Dulfer, W.; van Gelder, C.; Marx, S.; de Wilde, C. (2014). Hoe bruikbaar is de zandmotor? Eerste tussentijdse verkenning naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van de pilot zandmotor 2011-2013. Rijkswaterstaat: Den Haag. 31 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2014). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2013. Rijkswaterstaat: Middelburg. 690 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2014). Stormvloedflits 2014-01 van 21 en 22 oktober 2014. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., more
 • Zhao, G.; Visser, P.; Peeters, P. (2014). Large scale embankment breach experiments in flume. Flanders Hydraulics Research/Rijkswaterstaat/TU Delft: Antwerp. 44 pp., more
 • (2013). Getijvoorspellingen in de 21e eeuw: van model naar werkelijkheid. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 239 slides pp., more
 • (2012). Kustlijnkaarten 2012. Rijkswaterstaat: Nederland. 26 + appendices pp., more
 • Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Roos, M. (2012). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2013. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 274 + bijlagen pp., more
 • (2011). Kustlijnkaarten 2011. Rijkswaterstaat: Nederland. 24 + appendices pp., more
 • (2011). Waterhuishouding en Waterverdeling in Nederland. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 80 pp., more
 • Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Roos, M. (2011). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 290 + bijlagen pp., more
 • Boon, A.R.; Gittenberger, A.; Van Loon, W.M.G.M. (2011). Review of marine benthic indicators and metrics for the WFD and design of an optimized BEQI. Deltares/RWS: Delft and Lelystad. 55 pp., more
 • Faber, W.; Wielakker, D.; Bak, A.; Spier, J.L.; Smulders, C. (2011). Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 114 + bijlagen pp., more
 • Janssen, G.M. (2011). Natuurwaarden van een zand op-en overslagterrein aan de kust? [PRESENTATIE]. Rijkswaterstaat/Vrije Universiteit Amsterdam: Amsterdam. 34 slides pp., more
 • (2010). Kustlijnkaarten 2010. Rijkswaterstaat: Nederland. 24 + appendices pp., more
 • Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Roos, M. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., more
 • Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Rog, S. (2010). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2011. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 286 + bijlagen pp., more
 • Dieleman, J. (2010). Glooiingstypen in Oosterschelde en Westerschelde. Rijkswaterstaat: [s.l.]. [no pag.] pp., more
 • Quist, P.; Verheij, H.J. (2010). Staat van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland 2009. Rijkswaterstaat/TU Delft: [s.l.]. 73 pp., more
 • Verbeek, H. (2010). Verruiming vaargeul en flexibel storten. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 19 slides pp., more
 • (2009). Nota van antwoord: Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 140 pp., more
 • (2009). Programma Rijkswateren 2010-2015. Uitwerking Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000: Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 366 pp., more
 • (2009). Beheer en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015: Werken aan een robuust watersysteem. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 175 pp., more
 • (2009). Bijlage Programma Rijkswateren 2010-2015. Uitwerking Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000: Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 pp., more
 • Holierhoek, M.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Vos, W. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp., more
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., more
 • (2008). Spoorboekje gegevenslevering stroomgebiedbeheerplannen. Eindversie 11 februari 2008. Directoraat-Generaal Water: Lelystad. 32 pp., more
 • (2008). Kustlijnkaarten 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.053. Rijkswaterstaat: Nederland. 26 + appendices pp., more
 • Alkemade, I.S.W. (2008). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Waddenzee Oost 2007. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 10 pp., more
 • Alkemade, I.S.W. (2008). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Voordelta 2007. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 14 pp., more
 • Arts, F.A. (2008). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991–2007. RWS Waterdienst BM, 2008.058. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 51 + bijlage pp., more
 • van der Togt, H. (2008). Monitoring. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 21 slides pp., more
 • van der Veeren, R. (2008). EU KRW Internationaal: Relevante ontwikkelingen in de internationale stroomgebieden, Brussel en de rest van Europa. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.025. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 63 pp., more
 • van Waarden, A.P. (2008). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Voordelta 2008. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 15 pp., more
 • van Waarden, A.P. (2008). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Amelander Zeegat 2007. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 16 pp., more
 • van Waarden, A.P. (2008). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Amelander Zeegat 2008. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 21 pp., more
 • van Waarden-Nagel, A.P. (2008). Herstel laseraltimetrie projecten. Projectgebieden Oosterschelde 2001, Oosterschelde 2007, Westerschelde 2006 en Westerschelde 2007. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 16 pp., more
 • van Waarden-Nagel, A.P. (2008). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Eems-Dollard 2008. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 16 pp., more
 • van Waarden-Nagel, A.P. (2008). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde 2008. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 18 pp., more
 • Willemse, J. (2008). Ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen. Rijksoverheid: Nederland. 44 pp., more
 • (2007). Kustlijnkaarten 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2007.004. Rijkswaterstaat: Nederland. ISBN 978-90-369-1434-5. 28 + appendices pp., more
 • Alkemade, I.S.W. (2007). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde 2006. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 54 pp., more
 • De Graaf, H.J.C.; Valstar, B.J.; Broekman, R. (2007). Inzinkingsmetingen kanaal Gent-Terneuzen: metingen vertikale bewegingen bulkcarriers met 12.30 - 12.50 diepgang bij vaart door de sluis en op het kanaal tot de aanlegsteiger van Sidmar. Versie 0.01. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 45 pp., more
 • Stel, J.H.; Borst, K.; van Ruiten, K.; Jorissen, R. (Ed.) (2007). Haalbaarheidsstudie: een geïntegreerd marien kennis- en informatiesysteem voor een duurzaam beleid en beheer van de Noordzee. Een KNMI voor de Noordzee. Rijkswaterstaat: Nederland. 112 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J. (2007). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2006/2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2008.031. Rijkswaterstaat: Vlissingen. ISBN 978-9036-9147-34. 108 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A.; Meininger, P.L. (2007). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.016. Rijkswaterstaat: Middelburg. ISBN 978-90-369-5765-6. 62 + bijlagen pp., more
 • van Waarden-Nagel, A.P. (2007). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde 2007. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 15 pp., more
 • van Waarden-Nagel, A.P. (2007). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Oosterschelde 2007. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 17 pp., more
 • (2006). primaire waterkeringen getoetst: landelijke rapportage toetsing 2006: Achtergrondrapport, deel 1 Dijkringgebieden. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 296 pp., more
 • Dillingh, D. (2006). Waterstanden Nederlandse kust en estuaria. Statistieken t.b.v. de hydraulische randvoorwaarden 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.012. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 48 + bijlagen pp., more
 • Driesprong-Zoeteman, A.; Huisman, B.; Van Hal, M. (2006). Afwenteling rijkswateren : eerste verkenning van effectiviteit KRW maatregelen in rijkswateren Schelde en Rijn-West. RIZA werkdocument, 2005.154X. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 67 pp., more
 • Schrap, S.M.; Tiesnitsch, J.; Staeb, J.A. (2006). Bestrijdingsmiddelenscreening in de rijkswateren: honderden bestrijdingsmiddelen in 2005. RIZA-Rapport, 2006.20. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIZA: Lelystad. ISBN 90-369-1355-1. 62 pp., more
 • van Ledden, M.; Dankers, P.; Groot Zwaaftink, M.; Arnold, E. (2006). Opmaakprogramma Veiligheid Schelde-estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 9S0187.A0. Rijkswaterstaat: Nijmegen. 31 pp., more
 • (2005). Beschrijving goede chemische toestand zoute en brakke wateren KRW. Document ZWP, 2005.1. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 40 + bijlagen pp., more
 • van Heijst, M.W.I.M.; Cleveringa, J.; de Kok, J. (2005). Vaargeulonderhoud, zandwinning en kustlijnzorg. Risico's en perspectieven voor Rijkswaterstaat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005-025. Rijkswaterstaat: Delft. ISBN 90-369-5594-7. 64 + bijlagen pp., more
 • Alkemade, I.S.W. (2004). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 59 pp., more
 • Alkemade, I.S.W. (2004). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied kust 2004. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 75 pp., more
 • Padding, P.; Westdijk, C.V.J. (2004). Zonewateren. Rijkswaterstaat: Rotterdam. 13 pp., more
 • Stikvoort, E.C.; Jentink, R.; Joosse, C.; van der Pluijm, A.M. (2004). Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats; Verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.026. Rijkswaterstaat/RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3448-6. 2004 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M. (Ed.) (2004). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2003. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 26 + bijlagen pp., more
 • ter Borg, W.R. (2003). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Westerschelde en Oosterschelde. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 22 pp., more
 • Worm, E. (2003). Dwarsverbindingen met grondbevriezing: frostheave onderzoek in Nederlandse grond. COB: Gouda. ISBN 90-807297-8-7. 63 pp., more
 • (2002). Representativiteit bemonsteringspunten Westerschelde. Werkdocument RIKZ, IT-98.828. Rijkswaterstaat: Den Haag. 2, tab., fig. pp., more
 • Habets, L.C.G.J.M. (2002). Inundatiekaarten Westerschelde. Rijkswaterstaat: The Netherlands. 12 pp., more
 • Jimmink, G. (2002). De grids van het actueel hoogtebestand Nederland. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 12 pp., more
 • (2001). Hydraulische randvoorwaarden voor het toetsten van primaire waterkeringen. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 254 + bijlagen pp., more
 • (2001). Zee en Land meervoudig benut: Concept 1: Verslaglegging juni 2001 [CD-ROM]. de Rijksplanologische Deinst/Habiforum/Rijkswaterstaat/Stichting DLO: The Netherlands. 1 cd-rom pp., more
 • Dauwe, B. (2001). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/ 43': samenvatting van de ontwikkelingen in de Westerschelde (tussenstand 2000). Rapport 6. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.025. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIKZ: Den Haag. 24 pp., more
 • Kin, B. (2001). Verkenningen Deltawateren, de samenvattingen. Rijkswaterstaat: Middelburg. 20 pp., more
 • de Jong, E.J.; Swertz, O.C. (2000). Radioactieve stoffen in de zoute wateren. Evaluatie monitoring 1985-1997: aanbeveling meetprogramma 1999-2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.041. Rijkswaterstaat: Den Haag. 57 + bijlagen pp., more
 • Laane, R.W.P.M.; Groeneveld, G. (2000). Butyltin - verbindingen in sediment van de Noordzee, Delta en Waddenzee (1996): verspreiding en normtoetsing. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.019. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 13 pp., more
 • Yland, E.M.L.; Sonneveldt, H.L.A.; Stronkhorst, J. (2000). Evaluatie chemische toetsing zoute baggerspecie: gegevensanalyse periode 1986-1997. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.005. Rijkswaterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-3494-X. 40 + bijlagen pp., more
 • (1999). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43': voortgangsrapportage periode 1997 - 1998: rapport 3. Notitie AXW, 99.005. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 36 + bijlage pp., more
 • Adriaanse, L. (1999). Het verborgen vermogen: uitgave naar aanleiding van het Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Henk Saeijs, Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Zeeland op 26 maart 1999. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Zeeland. 96 pp., more
 • Storm, K. (1999). Slinkend Onland. Over de omvang van Zeeuwse schorren: ontwikkelingen, oorzaken en mogelijke beheersmaatregelen. Rijkswaterstaat: Middelburg. 68 pp., more
 • Haas, H.A. (1998). Zoet water naar de Oosterschelde: een verkenning naar de effecten op natuur en visserij. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.036. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Middelburg. ISBN 90-369-3413-3. 80 pp., more
 • Hilberink, H.; de Jong, B.; Langerak, A. (1996). Het normeren van slibgegevens in de Westerschelde en het uitvoeren van een trendanalyse over de periode 1970-1990 op basis van deze genormeerde slibgegevens. Rijkswaterstaat/Universiteit Twente: [s.l.]. 96 + bijlagen pp., more
 • (1995). Technische Adviescommissie voor de waterkeringen (1995): basisrapport zandige kust. Rijkswaterstaat: Delft. 437 pp., more
 • Bucx, T.H.M.; Jonkers, J. (Ed.) (1995). Leidraad zandige kust: verslag van het symposium gehouden op 23 mei 1995. Rijkswaterstaat: Delft. 64 pp., more
 • Reinhold, E.; van Heel, D. (1995). Verkennend onderzoek naar het voorkomen van brakwatermacro-evertebraten aan de oost- en westzijde van de Haringvlietsluizen. RIZA werkdocument, 95.059X. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIZA: Lelystad. 80 + bijlagen pp., more
 • Ruijgh, E.F.W.; Arens, E. (1995). Beleidsondersteunend systeem voor het waterkwaliteitsbeheer van het estuarium van de Schelde en de kustzone. Deelrapport E: waste load model. Rijkswaterstaat: Den Haag. ongep. pp., more
 • van der Most, H. (1995). Beleidsondersteunend systeem voor het waterkwaliteitsbeheer van het estuarium van de Schelde en de kustzone. Deelrapport G: gebruikershandleiding. Rijkswaterstaat: Den Haag. ongep. pp., more
 • Van Gils, J.A.G.; Ouboter, M.R.L. (1995). Beleidsondersteunend systeem voor het waterkwaliteitsbeheer van het estuarium van de Schelde en de kustzone. Deelrapport F: waterkwaliteitsmodel. Rijkswaterstaat: Den Haag. ongep. pp., more
 • Janssen, L.L.F.; Allewijn, R.; Streevelaar, M.F. (Ed.) (1994). EARSeL workshop remote sensing and GIS for coastal zone management : proceedings, Delft, The Netherlands, 24-26 october 1994. Rijkswaterstaat: Delft. , more
 • (1992). Kustlijnkaarten 1992. Rijkswaterstaat: Nederland. 21 + appendices pp., more
 • (1991). Oliebestrijding op de Noordzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Rijswijk. 3 pp., more
 • van Dam, D. (1991). Inhoudsberekeningen en zandbalans Westerschelde over de periode 1984/85-1990. Notities NWL, 91.55. Rijkswaterstaat: Middelburg. 15 pp., more
 • Vrijburcht, A. (1991). Loads on fender structures and dolphins by sailing ships. Rijkswaterstaat Communications, 49. Rijkswaterstaat: The Hague. 127 pp., more
 • Buitenrust Hettema, A.M.H. (1990). Dimensionering vooroeververdediging Volkerak. RWS/DWW: Delft. 6 pp., more
 • Kuijper, C.; Cornelisse, J.M.; Winterwerp, J.C. (1990). Erosion and deposition characteristics of natural muds: sediments from the Westerschelde (near Breskens). WL/RWS: Delft. 22 + figures + appendices pp., more
 • Dijkzeul, J.C.M.; Klatter, H.E.; Hartsuiker, G.; Thabet, R.A.H. (1989). Storm surge barrier Eastern Scheldt: evaluation of water movement studies for design and construction of the barrier. Delft Hydraulics/Rijkswaterstaat: Netherlands. 177 pp., more
 • Dollee, A.W.; Winterwerp, J.C.; Allersma, E.; Bruggeman, W.A.; van Leussen, W.; Mulder, H.P.J.; van Rijn, L.C.; Schaafsma, A.S. (1989). Slibonderzoek. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 39 pp., more
 • Steur, C.; Seys, J. (1988). Ecologische profielen: bodemdieren, nonnetje Macoma balthica, kokkel Cerastoderme edule, strandgaper Mya arenaria, mossel Mytilus edulis, Zeeuwse oester Ostrea edulis, zeeklit Echinocardium cordatum, zeeanjelier Metridium senile, in Nederlandse zoute wateren. Ecologische profielen. Rijkswaterstaat: Netherlands. 89 pp., more
 • van Haren, R.J.F.; Marquenie, J.M. (1988). Pas op voor zeehonden. Rijkswaterstaat: Middelburg. 10 pp., more
 • Breukel, R.M.A. (1987). Schelpdierwateronderzoek in de rijkswateren 1986. RWS/DBW/RIZA: Lelystad. 14 pp., more
 • Schneider, H. (1987). Onderzoek naar de invloed van één uur droogstand op de biodepositie door mosselen. Rijkswaterstaat: Middelburg. 47 + bijlagen pp., more
 • Heemink, A.W. (1986). Storm surge prediction using kalman filtering. Rijkswaterstaat Communications, 46. Rijkswaterstaat: The Hague. 194 pp., more
 • Lantsheer, C. (1986). Vergelijking van windopzet tijdens springtij, doodtij en de overige tijen te Vlissingen. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 6 + bijlagen pp., more
 • Leenders, K.A.H.W. (1986). 2000 jaar kustontwikkeling van Cap Gris Nez tot Hoek van Holland: een bijdrage in het kader van het project Kustgenese. Rijkswaterstaat: Rotterdam. 44 + bijlagen en kaarten pp., more
 • van den Berg, J.H. (1986). Aspects of sediment- and morphodynamics of subtidal deposits of the Oosterschelde (The Netherlands). Rijkswaterstaat Communications, 43. Rijkswaterstaat: The Hague. 127 pp., more
 • Bollebakker, G.P. (1985). IJking en verificatie van het één-dimensionaal mathematisch model IMPLIC voor het Scheldebekken met bodemligging 1981. Nota WWKZ, 85.V006. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 16 + bijlagen pp., more
 • de Ronde, J.G. (1985). Frequentiebeschouwingen van het getij te Vlissingen en Burghsluis. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 10 + bijlagen pp., more
 • Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (1985). Tienjarig overzicht der waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen: 1961-1970. Rijkswaterstaat: 's-Gravenhage. LII, 546 pp., more
 • Van Heteren, J.; Stive, M.J.F. (1985). Kinematics and directionality of waves in the surf zone. Nota WWKZ, 84.S013. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 52 + bijlagen pp., more
 • van Rijn, L.C.; Tan, G.L. (1985). Sutrench-model: two-dimensional vertical mathematical model for sedimentation in dredged channels and trenches by currents and waves. Rijkswaterstaat Communications, 41. Rijkswaterstaat: the Hague. 63 pp., more
 • Elorche, M. (1984). Courant résiduel = Residual current: analysis of current records XIIIe journée[s] de l'hydraulique, Marseille 11, 12, 13 sept. 1984: analyse des mesures courantométriques complément du rapport. Nota WWKZ, 85.H018. Rijkswaterstaat: Hoorn. 14 + annexes pp., more
 • (1983). KIVI Symposium 25 mei 1983 Nieuwe inzichten in het ontwerpen van oeverbeschermingskonstrukties. Rijkswaterstaat/Gemeentewerken, Gemeente Rotterdam/Waterloopkundig Laboratorium/Laboratorium voor Grondmechanica/Vereniging Kust- en Oeverwerken/PIANC: [s.l.]. verschillend v. paginering pp., more
 • Daamen, J.W.; van Maldegem, D.C.; de Jong, H. (1983). Beschrijving getij- en zoutregime Westerschelde omgeving Land van Saeftinge. Nota WWKZ, WWKZ-83.V002. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 32 + bijlage pp., more
 • de Looff, D. (1983). Inhoudsveranderingen en zandbalans Westerschelde, op basis van de resultaten van vroeger over de periode 1878 - 1971/72 en recent over de periode 1971/72 - 1980 uitgevoerde berekeningen. Nota WWKZ, 83.V003. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 26 + bijlagen pp., more
 • Saeijs, H.L.F. (1982). Changing estuaries: a review and new strategy for management and design in coastal engineering. Rijkswaterstaat Communications, 32. Rijkswaterstaat: The Hague. 414 pp., more
 • Ebbens, E.; Hengst, P.; Lefèvre, F.O.B. (1980). De ijking van het ééndimensionaal waterkwaliteitsmodel Dfenst 20 van de Westerschelde en de Schelde. Nota WWKZ, 80.V023. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 26 + bijlagen pp., more
 • de Jong, H.; Roelse, P. (1979). Verwerking stroommeetgegevens ten behoeve van het blad Westerschelde van de stroomatlas Nederland. Nota WWKZ, 79.V004. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 9 + bijlage pp., more
 • Spaans, L. (1979). Zware metalen in zeewater, een onderzoek van het Nederlandse kustwater van mei 1975 tot mei 1976. Rijkswaterstaat: Den Haag. 41 pp., more
 • Eulen, J.R. (1978). Invloed op het akwatisch milieu van de lozing van zoetwater vanuit het Zoommeer op de Westerschelde in de omgeving van Bath. Rijkswaterstaat: Lelystad. 28 + bijlagen pp., more
 • Dronkers, J. (1977). De voorspelling van het zoutgehalte in de Oosterschelde in de gecompartimenteerde situatie, met effectieve doorstroomopening µA = 15000 m2 - een eerste benadering. Rijkswaterstaat: Lelystad. 23 + bijlagen pp., more
 • Rijkswaterstaat; Delft University of Technology; Delft Hydraulics Laboratory (1976). Salt distribution in estuaries: proceedings of a seminar held in 1974. Rijkswaterstaat Communications, 26. Rijkswaterstaat: The Hague. ISBN 9012012953. 152 pp., more
 • (1971). Toegang Belgische zeehavenindustrieterrein linker Schelde oever. Vergelijkend onderzoek Baalhoektracé met een tracé aan de oostrand van het land van Saeftinge. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 18 + bijlagen pp., more
 • Bakker, W.T. (1963). Verslag van de demonstratie met de Hydrodist M R C 12 en een onderwatergrondboor op 16 mei 1963 te Oostende: studierapport WWK 63-3. Studierapport N.N.K. 63-3. Rijkswaterstaat: 's Gravenhage. 8 pp., more
 • (1962). Westerschelde mathematisch model gemiddelde diepte in dm t.o.v. NAP in vierkanten van 250m x 250m volgens het Amersfoortcoördinatennet - Bijlage Verdronken Land van Saeftinge vak 169 - 215. Rijkswaterstaat: [s.l.]. , more
 • Dronkers, J.J.; Schönfeld, J.C.; Waalewijn, A. (1959). Tidal computations in shallow water. Report on hydrostatic levelling across the Westerschelde. Rijkswaterstaat Communications, 01. Rijkswaterstaat: The Hague. 86 pp., more
 • (1956). Verslag van enige proefmetingen met de bodemtransportmeter " Sphinx " op de Spijkerplaat in de Westerschelde. nota 56.1. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., more
 • Dronkers, J.J. (1955). De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond. RWS nota. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 66 + bijlagen pp., more
 • Santema, P. (1955). Dijksverhogingen Ooster-Schelde. Rijkswaterstaat: 's-Gravenhage. 6 + bijlagen pp., more
 • Schönfeld, J.C. (1955). Afsluiting van het Zwin: afmetingen van een inlaatsluis. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 11 + bijlagen pp., more
 • Schönfeld, J.C. (1950). De turbulentie in de zout- en zoetwaterbeweging. RWS nota, CSD 50-2. Rijkswaterstaat: Den Haag. 30 pp., more
 • Jansen, P.Ph. (1940). Enige aantekeningen over het bankengebied in de Westerschelde nabij Ossenisse. Rijkswaterstaat: Hoek van Holland. 27 + 8 bijlagen pp., more
 • Kleinjan, L.J. (1938). Het gebied van de Westerschelde nabij Bath. Rijkswaterstaat: Hoek van Holland. 92 + 47 bijlagen pp., more
 • Van Veen, J. (1938). Baggering in de Westerschelde (Schaar van Waarde). Rijkswaterstaat: Den Haag. 7 + 1 p. bijlage pp., more
 • (S.d.). "Over duurzaamheid gesproken…..". Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Den Haag. 23 pp., more
 • Rapport Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland. Rijkswaterstaat: Haarlem, more
 • Publikatie. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging - Studiedienst Vlissingen. Rijkswaterstaat: Vlissingen, more
 • Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat: 's-Gravenhage, more
 • Philipsen, P.; Wanningen, H. [s.d.]. Routekaart voor vismigratie in de Nederlandse Delta = Roadmap for fish migration in the Dutch Delta. Rijkswaterstaat: Middelburg. 4 pp., more

Projects (26)  Top | Institutes | Publications | Datasets 
 • A description of ecosystem services of the Schelde estuary and development of ecosystem goals based on natural functions of the estuary, more
 • Bio Bouwers in de kust, more
 • Crossbordering Project MER shipping channel expansion Schelde, more
 • De Rijke Dijk, more
 • DEMASK: Development and evaluation of noise management strategies to keep the North Sea healthy, more
 • Dike enlargements, more
 • Dutch Implementation European Water Framework Directive, more
 • DYMAPHY: Ontwikkeling van een dynamische observatiesysteem voor het vaststellen van de mariene waterkwaliteit, gebaseerd op fytoplankton analyse, more
 • GONZ: Ecologische graadmeters voor de Noordzee, more
 • Habitatvoorspelinstrumentarium, more
 • Jerico-Next: Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel European eXpertise for coastal observatories, more
 • MACHU: Managing Cultural Heritage Underwater, more
 • MarNIS: Maritime Navigation and Information Services, more
 • Mitigation of seagrass in the Eastern Scheldt, more
 • MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, more
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, more
 • OROMA: Operational Radar and Optical Mapping, more
 • PNVW: Programme Nautical Safety Westerschelde, more
 • Progress execution programme Restoration and Institution, more
 • Quality of mud from the Scheldt estuary, more
 • ScheldeMonitor: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 4), more
 • SCHELDEMONITOR: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 5): development of a new portal interface, more
 • Strategical MER development draft Scheldt estuary 2010, more
 • TIDE - Tidal River Development, more
 • Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, more

Datasets (69)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Baptist H.J.M.; Colijn F.; Marteijn E.C.L.; Meininger P.L.M.; Meire P.M.; Twisk F.; Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren; Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek: The Netherlands; Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud. RUG: Belgium; (2016): Breeding bird data for 7 water birds in the Delta area in 1979 and 1987., more
 • Borst, J.C.;Stolte, W.; van der Kamp, P.; Rijkswaterstaat (RWS); Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR); Deltares; Imares; (2014): Monitoring of macrozoobenthos, fish and birds in the Voordelta., more
 • Borst, J.C.;Stolte, W.; van der Kamp, P.; Rijkswaterstaat (RWS); Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR); Deltares; Imares; (2014): Monitoring of birds in the Voordelta., more
 • Borst, J.C.;Stolte, W.; van der Kamp, P.; Rijkswaterstaat (RWS); Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR); Deltares; Imares; (2014): Monitoring of macrozoobenthos in the Voordelta., more
 • Borst, J.C.;Stolte, W.; van der Kamp, P.; Rijkswaterstaat (RWS); Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR); Deltares; Imares; (2016): Monitoring of fish in the Voordelta., more
 • Brinkman, B; Wageningen University and Research (WUR) - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (Imares), The Netherlands; (2015). Suspended sediment concentration - EMS-Dollard Water Framework Directive primary production measurements 2012-2013., more
 • Craeymeersch J.A.; Buijs J.; Brand R.; Hannewijk A.; Sistermans W.; Stikvoort E.; (2016): Macrobenthos of the Voordelta (Grevelingen, Oosterschelde) in 1988 and 1989., more
 • Craeymeersch J.A.; Engelberts A.; Buijs J.; (2016): Evaluation of the effect of disposal of dredging material on macrobenthos communities in the Maas plain (1988)., more
 • Flanders Marine Institute (VLIZ): Belgium; Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ); Rijkswaterstaat (RWS): Netherlands; The National Center for Scientific Research (CNRS): France; (2022): Plankton biodiversity data from a LifeWatch/Jerico North Sea Cruise with R/V Simon Stevin in May 2017. Marine Data Archive., more
 • Flanders Marine Institute (VLIZ): Belgium; Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ); Rijkswaterstaat (RWS): Netherlands; The National Center for Scientific Research (CNRS): France; (2022): Selected data from the LifeWatch/Jerico North Sea Cruise with R/V Simon Stevin in May 2017. Marine Data Archive., more
 • Hummel H. 2009: IMP [Fish Oosterschelde]. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=320, more
 • Hummel H. 2009: IMP [Fish Westerschelde]. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=319, more
 • Hummel H. 2009: ZeeMove. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=341, more
 • Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES); Rijkswaterstaat (RWS); (2006): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish., more
 • Ministery of Infrastructure and Environment, The Netherland; (2018). Dutch long term monitoring of phytoplankton in the Dutch Continental Economical Zone of the North Sea, more
 • Ministery of Infrastructure and Environment, The Netherlands; (2018): Dutch long term monitoring of macrobenthos in the Dutch Continental Economical Zone of the North Sea., more
 • Ministery of Infrastructure and Environment, The Netherlands; (2020): Dutch long term monitoring of phytoplankton in the Dutch Continental Economical Zone of the North Sea, more
 • RWS, the Netherlands, 2022. Dutch long term monitoring of phytoplankton in the Dutch Continental Economical Zone of the North Sea (2000-2018). https://waterinfo-extra.rws.nl/monitoring/biologie/zooplankton/, more
 • Rijkswaterstaat (2018). Flow cytometer data from RWS during Nephrops survey in the North Sea in 2016, more
 • Rijkswaterstaat (2024) Bird observations at Borsele off shore wind farm, more
 • Rijkswaterstaat (RWS): Benthos data for the Ems estuary 1991-2015., more
 • Rijkswaterstaat (RWS): Data for water quality parameters for the Ems estuary 1971-2019 Rijkswaterstaat., more
 • Rijkswaterstaat (RWS): Nutrient data for the Ems estuary 1970-2019., more
 • Rijkswaterstaat (RWS): Particle size data for the Ems estuary 1988-2018., more
 • Rijkswaterstaat (RWS): Phytoplankton data for the Ems estuary 1990-1999., more
 • Rijkswaterstaat (RWS): Water temperature measurements for the Ems estuary 1971-2020 Rijkswaterstaat., more
 • Rijkswaterstaat: Conductivity, salinity and chloride data for the Ems estuary 1971-2020., more
 • Rijkswaterstaat: Current velocity data for the Ems estuary May-September 2020., more
 • Rijkswaterstaat: Suspended sediment concentration observations MWTL for the Ems estuary 1990-2017 - https://waterinfo.rws.nl, more
 • Sistermans W.C.H. & Craeymeersch 2004: MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands, MARES - Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, Netheralnds. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=587, more
 • Atlas of the North Sea, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 1968, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2000, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2001, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2002, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2003, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2004, more
 • BIOMON: Biomonitoring of macrobenthos in the Westerschelde., more
 • DONAR, more
 • Detailed bathymetric grid Saeftinge 1992, more
 • Detailed bathymetric grid Selenapolder 1994, more
 • Detailed bathymetric grid Zuidgors 1992, more
 • Detailed bathymetric grid Zuidgors 1994, more
 • DTB-Nat: Digital Topographic files of wet infrastructures, more
 • Historical depth chart Westerschelde 1800, more
 • Historical depth chart Westerschelde 1818, more
 • Historical depth chart Westerschelde 1860, more
 • JERICO-NEXT: Joint Research Activity Project 1: Phytoplankton Biodiversity, more
 • MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary, more
 • MWTL biological monitoring network, more
 • MWTL biological monitoring network : Bird altas of the Delta, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Bacteriology - Shellfish water, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish diseases, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Microphytobenthos, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas: Monitoring Seagrass, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Waterbirds, more
 • MWTL chemical monitoring network, more
 • MWTL chemical monitoring network Westerschelde, more
 • MWTL monitoring network, more
 • MWTL morphological monitoring network, more
 • MWTL physical monitoring network: current water data, more
 • MSW: Monitoring Systeem Water, more
 • Phytoplankton biodiversity data from a North Sea Cruise with R/V Endeavour in June 2016, more
 • Phytoplankton biodiversity data from a North Sea Cruise with R/V Zirfaea in April 2016, more
 • Phytoplankton biodiversity data from a North Sea Cruise with R/V Zirfaea in June 2016, more
 • Plankton biodiversity data from a LifeWatch/Jerico North Sea Cruise with R/V Simon Stevin in May 2016, more
 • Salt Ecotopes Westerschelde 2012, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets