IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
www.ciwvlaanderen.be
This institute is the successor of the institute underneath
Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC), more

Previous name: Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC), more

Address:
A. Van De Maelestraat 96
9320 Erembodegem
Belgium

Tel.: +32-(0)53-72 62 10
Fax: +32-(0)53-77 71 68
E-mail:
 Publications | Project 
 

Publications (60)  Top | Project 
  split up filter
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2023). Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2022. [S.n.]: [s.l.]. 68 pp., more
 • (2022). Maatregelenprogramma bij stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 - 2027: Uitgangspunten en methodiek. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 43 pp., more
 • (2022). Maatregelenprogramma bij stroomgebiedbeheerplan voor Schelde en Maas 2022 - 2027: Maatregelenpakket per groep. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 129 pp., more
 • (2022). Maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 – 2027: Hoofdstuk 5 – Samenvatting MER. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 6 pp., more
 • (2022). Maatregelenprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan 2022 - 2027: Evaluatie actieprogramma en ambitieniveau. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 39 pp., more
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2022). Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027: niet-technische samenvatting. VMM: Erembodegem. 21 pp., more
 • (2021). Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2020. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 87 pp., more
 • (2020). Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel visie. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 42 pp., more
 • (2019). Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 37 pp., more
 • (2018). Tussentijds evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018: Waterschaarste en droogte april 2018-september 2018. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 36 pp., more
 • (2017). Evaluatierapport droogte 2017: Aanhoudende droogte zomer 2016 – zomer 2017. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 45 pp., more
 • (2016). Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021: niet-technische samenvatting. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 24 pp., more
 • (2016). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. Beheerplan voor het Vlaams deel van het internationale stroomgebieddistrict van de Schelde. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. 313 + bijlagen pp., more
 • (2016). Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Kaartenatlas bij het beheerplan voor het Vlaams deel van het internationaal stroomgebieddistrict Schelde. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. [no pag.] pp., more
 • (2016). Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021: Maatregelenprogramma. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. 118 pp., more
 • (2016). Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021: grondwatersysteemspecifiek deel Kust- en Poldersysteem. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. 67 pp., more
 • (2014). 11de Waterforum - Waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit, 26 september 2014. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. , more
 • (2014). Watersysteemkennis: uitgevoerde onderzoeksprojecten, stand van zaken en kennisleemtes. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 49 pp., more
 • (2012). Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Erembodegem. 26 pp., more
 • (2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 1. Insteken en bijdragen voor het CIW rapport Evaluatie overstromingen op hoofdlijnen (dec 2010) (1) insteken van de waterbeheerders, (2) bijdragen van de provinciegouverneurs. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 85 pp., more
 • (2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 5. Verslagen evaluatievergaderingen provinciale crisiscellen (1) Provincie Antwerpen, (2) Provincie Vlaams-Brabant. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 12 pp., more
 • (2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 7: nota Vlaamse kernexperten onderzoek IWB. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 13 pp., more
 • Bursens, K.; Puype, S. (Ed.) (2011). Stroomgebiedbeheerplannen voor Maas en Schelde: naar een goede toestand van het watersysteem in Vlaanderen [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 30 pp., more
 • (2010). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2010. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 66 pp., more
 • (2010). Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2010-2015: Vlaams deel van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Erembodegem. 213 + bijlagen pp., more
 • (2010). Kaartenatlas bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde: bijlage bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2010-2015. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Erembodegem. maps pp., more
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2010). Maatregelenprogramma voor Vlaanderen 2010-2015: maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. VMM: Erembodegem. 203 pp., more
 • Peeters, B.; De Cooman, W.; Theuns, I.; Vos, G.; Pelicaen, J.; Maeckelberghe, H.; Gabriels, W.; Timmermans, G.; Kestens, S.; Barrez, I.; Van den Broeck, S.; D’Heygere, T.; Soetaert, H.; Martens, K.; Baten, I.; Haustraete, K.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Smis, A. (2010). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: kwaliteit oppervlaktewater. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 84 pp., more
 • (2009). Methodiek voor de prioritering van te onderzoeken waterbodems in Vlaanderen. Versie 2 na technische aanpassing: Handleiding. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)/OVAM/VMM: [s.l.]. 30 pp., more
 • (2009). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2009. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 34 pp., more
 • (2008). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2008. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 33 pp., more
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008). Ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 283 pp., more
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008). Kaartenatlas bij het ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 16 pp., more
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008). Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen: openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. [S.n.]: Erembodegem. 271 pp., more
 • (2007). Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. , more
 • (2007). Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 1 file pp., more
 • (2007). 6e Waterforum 'informatie voor watersystemen', 4 oktober 2007. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Antwerpen. 1 file pp., more
 • (2007). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2007. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 68 pp., more
 • Haustraete, K.; Puype, S. (Ed.) (2007). Waterbeleid in Vlaanderen: Een integrale aanpak [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 34 pp., more
 • (2006). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2006. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 31 pp., more
 • (2006). Congres watersysteemkennis: studiedag 'water en sediment', donderdag 16 november 2006, Vlaamse Milieumaatschappij, auditorium Dr. De Moorstraat 24-26, Aalst: posters. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 13 pp., more
 • (2006). Congres watersysteemkennis: studiedag 'water en sediment', donderdag 16 november 2006, Vlaamse Milieumaatschappij, auditorium Dr. De Moorstraat 24-26, Aalst: abstracts. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 17 pp., more
 • Claus, P.; De Clercq, M.; Dehaemers, R.; Despierre, K.; Haustraete, K.; Puype, S. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. IJzerbekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 43 pp., more
 • De Clercq, M.; De Ridder, B.; Haustraete, K.; Janssens, G.; Puype, S.; Remmerie, F.; Van Bockstal, P.; Van Dorslaer, K. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Benedenscheldebekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 47 pp., more
 • Dehaene, L.; De Poorter, M.-P.; Deurinck, L.; Haustraete, K.; Puype, S.; Vanden Bulcke, M. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Bekken van de Brugse polders [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 43 pp., more
 • (2005). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2005. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 29 pp., more
 • De Roeck, L.; Puype, S. (Ed.) (2005). De eerste waterbeleidsnota: Een kennismaking [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 42 pp., more
 • (2004). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2004. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 54 pp., more
 • (2004). Water in Cijfers: Achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland 2004. Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 60 pp., more
 • (2003). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2003. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 40 pp., more
 • (2003). Water in Cijfers: Achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland 2003. Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 64 pp., more
 • (2002). Water in Cijfers: Achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland 2002. Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 68 pp., more
 • (2002). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2002. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 59 pp., more
 • VIWC (Ed.) (2002). Ruimte voor water: bronnen van inspiratie. Vijftien projecten van waterbeheer in Vlaanderen. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (VIWC): Brussel. 52 pp., more
 • (2001). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2001. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 26 pp., more
 • Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (2001). Ontwerp waterbeleidsplan Vlaanderen 2002-2006. Versie juli 2000. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 242 pp., more
 • (2000). Stoffen overzicht internationale waterkaders. Stand van zaken begin 2000. CIW 8 notitie. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 40 + bijlage pp., more
 • Van de Guchte, C.; Beek, M.; Tuinstra, J.; Van Rossenberg, M. (2000). Normen voor het waterbeheer. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 184 pp., more
 • Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. ISSN 1388-6622, more
 • Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. ISSN 1571-2141, more

Project  Top | Publications 
 • Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Project