IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Dienst Landelijk Gebied (EL&I-DLG)
www.minlnv.nl/dlg

Parent institute: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), more

Address:
Postbus 20021
3502 LA Utrecht
Netherlands

Tel.: +31-(0)30-275 66 00
Fax: +31-(0)30-275 69 99
 Institute | Publications 
 
Type: Administrative

Child institute  Top | Publications 
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Districtskantoor Zeeland (EL&I-DLG), more

Publications (3)  Top | Institute 
    split up filter
  • (2002). Bos- en Natuurontwikkeling Braakmanpolder-noord. Rapport WNO, 01/33. Dienst Landelijk Gebied/Provincie Zeeland/werkgroep Natuurontwikkeling: [s.l.]. 66 pp., more
  • (2000). Mogelijkheden voor extra natuurcompensatieprojecten in het kader van de verdieping van de Westerschelde: verkenning binnendijkse alternatieven versie 3. Dienst Landelijk Gebied: Goes. 37 pp., more
  • (1999). Voorontwerpplan aanpassingsinrichting Borssele. Dienst Landelijk Gebied: Goes. 23 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications