IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


Type: Administratief

Deelinstituut  Top | Publicaties | Project 
  • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Directie Bestuurszaken - Afdeling Milieutechnologie, meer

Publicaties (6)  Top | Instituut | Project 
    opsplitsen filter
  • (2010). Veiligheid. Samenvatting - plan van aanpak. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 12 pp., meer
  • (2010). Economische randvoorwaarden Deltaprogramma Kust. ministerie van VROM/Witteveen + Bos: Rotterdam. 40 pp., meer
  • (2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 48 pp., meer
  • (2009). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 216 pp., meer
  • Haverkorn van Rijsewijk, E.; Mathijsen, R.; Smid, W. (2009). Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (Gemeente Hulst). Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Boxtel. 91 + bijlagen pp., meer
  • Klep, L. (Ed.) (1999). Kust op koers: voorstudie. Landbouw, natuurbeheer en visserij/Ministerie van Evonomische Zaken/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Den Haag. 24 pp., meer

Project  Top | Instituut | Publicaties 
  • CALM II: Advanced Noise Reduction Systems, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Project