IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (LNE-MNE)

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving (LNE), more

Address:
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-553 83 04
Fax: +32-(0)2-553 80 06
 Institute | Publications | Project 
 
Type: Administrative

Child institute  Top | Publications | Project 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid; Dienst Gebiedsgericht Beleid (LNE), more

Publications (2)  Top | Institute | Project 
    split up filter
  • (2011). Richtlijnen plan-milieueffectrapportage. Strategisch haveninfrastructuurproject in de westelijke achterhaven van Zeebrugge – SHIP en Kruisende Infrastructuren. Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst MER: Brussel. 16 + bijlagen pp., more
  • (2010). Richtlijnen milieueffectrapportage. Verdieping en aanleg bodembescherming ter hoogte van de Noordzeeterminal te Antwerpen. Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst MER: Brussel. [no pag.] pp., more

Project  Top | Institute | Publications 
  • Uitvoeren van een economische waarderingsstudie van natuur, landschap en leefbaarheid voor kosten-batenanalyses van projecten in de Vlaamse zeehavens, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Project