IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

TNO
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2476
www.tno.nlTel.: +31-(0)15-269 69 00
 Publications | Projects 
 

Publications (19)  Top | Projects 
  split up filter
 • Griffioen, J.; Geel, K. (2023). Literature review on natural seepage and human-induced leakage of methane at the North Sea and the Gulf of Mexico. TNO Repport, 2022 R12275. TNO: Utrecht. 51 pp., more
 • Jan Harm Urbanus, Andrea Brunner, Arjen Boersma, Sieger Henke, Ingeborg Kooter, Sietske Lensen, Luke Parker, Anna Schwarz, Pieter Imhof, Ardi Dortmans, Marinke Wijngaard (2022). Microplastics zijn overal: reductie met 70% haalbaar. TNO: Utrecht. 27 pp., more
 • de Jong, C.A.F.; Heinis, F.; von Benda-Beckmann, A.M.; Binnerts, B. (2019). Testing CEAF in SEANSE case studies - Impact of piling for wind farms on North Sea harbour porpoise population. TNO: Den Haag. 36 pp., more
 • van Meijeren, J.; Groen, T. (2010). Directe transporteffecten Kanaal Gent-Terneuzen: No-regret onderzoek. TNO-rapport, TNO-034-DTM-2010-02624. TNO: Delft. 113 pp., more
 • (2008). Second opinion over 'Directe transporteffecten Kanaal Gent-Terneuzen, resultaten nulalternatief en projectalternatieven', van TNO Bouw en Ondergrond. TNO: Delft. 25 pp., more
 • Manshanden, W.; Koops, O.; van Bree, T.; Vanherle, K.; Heyndrickx, C.; van Brussel, J.; van der Zee, F. (2008). Strategische welvaartseffecten kanaalzone Gent-Terneuzen. TNO-rapport, 2008-D-R1057/B. TNO: Delft. 77 pp., more
 • van Meijeren, J.; Jordans, M.; van Rooijen, T.; Vanherle, K. (2008). Directe transporteffecten Kanaal Gent-Terneuzen: resultaten nulalternatief en projectalternatieven. TNO-rapport, 2008-D-R0928/A. TNO: Delft. 201 pp., more
 • Gruijters, S.H.L.L.; Schokker, J.; Veldkamp, J.G. (2004). Kartering moeilijk erodeerbare lagen in het Schelde estuarium. TNO: Utrecht. 20 pp., more
 • Vrouwenvelder, A.C.W.M.; Steenbergen, H.M.G.M.; Diermanse, F.L.M. (2003). Belastingmodellen Westerschelde/Waddenzee vergelijking Hydra-K en PC-Ring (inclusief resultaten aanvullende studie). TNO-rapport, CI-R0032. TNO: Delft. 58 + bijlagen pp., more
 • Kok, P.T.J. (2002). Onderzoek voorkomen beton- en metselzand Noordzee. Interimrapportage vierde tranche: deelrapport over 13 boringen in het beoogde zandwingebied voor de Westerschelde Container (WCT). TNO-rapport, NITG 02-002-C. TNO: Delft. ii, 15 + bijlagen pp., more
 • Paap, F.; Lemaire, A. (2002). Opwarming Westerscheldetunnel ten gevolge van hoge verkeersdichtheid. TNO: Delft. 13 + bijlage pp., more
 • Stelwagen, U.; van 't Veen, P.P. (1997). 3D karakterisering waterbodems. TNO: Delft. 106 pp., more
 • van der Spek, A.J.F.; Frantsen, P.J.; Menkovic, A.; Ebbing, J.H.J. (1997). De geologische opbouw van de ondergrond van het mondingsgebied van de Westerschelde en de rol hiervan in de morfologische ontwikkeling. TNO-rapport, NITG 97-284-B. TNO: Haarlem. 48 + figuren + bijlagen pp., more
 • (1992). 'Met onze zorg heeft de Noordzee nog veel te bieden': Een reactie van TNO op de 'Discussienota Ruimtelijk Noordzeebeleid'. TNO: Appeldoorn. 17 pp., more
 • de Kock, W.C.; Scholten, M.; de Zwaan, A. (1986). Onderzoek naar een aantal stress-indicerende parameters bij Mytilus edulis, L. langs een verontreinigingsgradient in de Westerschelde. TNO-rapport, 86(289). TNO: Delft. , more
 • de Kock, W.C.; Van het Groenewoud, M. (1985). Modelling bioaccumulation and elimination dynamics of some xenobiotic pollutants (Cd, Hg, PCB, HCB) based on "in situ" observations with Mytilus edulis. TNO-rapport, R85(217). TNO: Delft. 22 + tables + figures pp., more
 • v.d. Horst, J.; Jansen, C.M.A. (1983). De invloed van de verdieping van de Westerschelde op het risico voor mens en milieu ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen. TNO: Apeldoorn. 67 + bijlagen pp., more
 • TNO-nieuws. TNO: s-Gravenhage. ISSN 0039-8446, more
 • TNO Repport. TNO: Petten. , more

Projects (7)  Top | Publications 
 • APELAFICO: Acoustic ecology of pelagic fish communities: a study into the effects of construction and exploitation of wind farms, more
 • Controle Paardenmarkt, more
 • MACHU: Managing Cultural Heritage Underwater, more
 • MESH: Development of a framework for Mapping European Seabed Habitats, more
 • MESMA: Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas, more
 • Paleolandschaponderzoek in de zuidelijke/centrale Noordzee, more
 • Vertaling biogeomorfologische proceskennis naar grotere schalen, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects