IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Faculteit Recht en Criminologie (UGent)
www.law.ugent.be

English name: Faculty of Law and Criminology
Parent institute: Universiteit Gent (UGent), more

Address:
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Belgium

Tel.: +32-(0)9-264 67 62
Fax: +32-(0)9-264 69 99
 Persons | Institutes | Publications 
 
Level: Faculty

Persons (3)  Top | Institutes | Publications 

Associated to an institute part (32)

Child institutes (6)  Top | Persons | Publications 
 • Universiteit Gent; Faculteit Recht en Criminologie; Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (UGent), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Recht en Criminologie; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht (UGent), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Burgerlijk Recht (UGent), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht (UGent), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Handels- en Financieel Recht (UGent), more
 • Universiteit Gent; Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (UGent-GRILI), more

Publications (25)  Top | Persons | Institutes 
  ( 11 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Lannon, E. (2023). The European Union and Small Island Developing States: The geo-political/legal, trade, and cooperation dimensions. OASIS. Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales 37: 139-169. https://dx.doi.org/10.18601/16577558.n37.09, more
 • Peer reviewed article Van Roy, W.; Merveille, J.-B.; Scheldeman, K.; Van Nieuwenhove, A.; Schallier, R.; Van Roozendael, B.; Maes, F. (2023). Assessment of the effect of international maritime regulations on air quality in the Southern North Sea. Atmosphere 14(6): 969. https://dx.doi.org/10.3390/atmos14060969, more
 • Peer reviewed article Van Roy, W.; Merveille, J.-B.; Scheldeman, K.; Van Nieuwenhove, A.; Van Roozendael, B.; Schallier, R.; Maes, F. (2023). The role of Belgian airborne sniffer measurements in the MARPOL annex VI enforcement chain. Atmosphere 14(4): 623. https://dx.doi.org/10.3390/atmos14040623, more
 • Peer reviewed article De Clercq, W.; Taelman, D.; Antonelli, F.; Briguglio, A.; de Ruijsscher, D.; Dreesen, R.; Dumolyn, J.; Fieremans, N.; Speijer, R.P.; Trachet, J.; Vermeersch, J. (2022). Two odd ones out: Mediterranean ballast stones and Italian maritime connections in the Medieval Bruges' harbor system. J. Marit. Archaeol. 17(4): 579-602. https://dx.doi.org/10.1007/s11457-022-09344-1, more
 • Peer reviewed article Van Roy, W.; Schallier, R.; Van Roozendael, B.; Scheldeman, K.; Van Nieuwenhove, A.; Maes, F. (2022). Airborne monitoring of compliance to sulfur emission regulations by ocean-going vessels in the Belgian North Sea area. Atmospheric Pollution Research 13(6): 101445. https://dx.doi.org/10.1016/j.apr.2022.101445, more
 • Peer reviewed article Van Roy, W.; Scheldeman, K.; Van Roozendael, B.; Van Nieuwenhove, A.; Schallier, R.; Vigin, L.; Maes, F. (2022). Airborne monitoring of compliance to NOx emission regulations from ocean-going vessels in the Belgian North Sea. Atmospheric Pollution Research 13(9): 101518. https://dx.doi.org/10.1016/j.apr.2022.101518, more
 • Peer reviewed article De Bruyne, J. (2019). Tort law and the regulation of classification societies: between public and private roles in the maritime industry. Eur. Rev. Priv. Law 27(2): 429-450, more
 • Peer reviewed article Lannon, E. (2017). The European Union and the Indian Ocean Islands: identifying opportunities for developing a more ambitious and comprehensive strategy. J. Indian Oc. Reg. 13(2): 190-212. https://dx.doi.org/10.1080/19480881.2017.1329265, more
 • Peer reviewed article De Ruysscher, D.; Puttevils, J. (2015). The art of compromise legislative deliberations on marine insurance institutions in Antwerp (c. 1550-c. 1570). BMGN 130(3): 25-49, more
 • Peer reviewed article Smith, H.D.; Maes, F.; Stojanovic, T.A.; Ballinger, R.C. (2011). The integration of land and marine spatial planning. J. Coast. Conserv. 15(2): 291-303. dx.doi.org/10.1007/s11852-010-0098-z, more
 • Peer reviewed article Somers, E. (2001). The arrest of ships in maritime zones beyond internal waters in Belgian maritime law. Mar. Policy 25(1): 61-69. https://dx.doi.org/10.1016/S0308-597X(00)00036-1, more
 • Lambert, J. (2021). De problematiek van macroplastic in onze oceanen - De aanpak van de EU. MSc Thesis. Faculteit Recht en Criminologie, Universiteit Gent: Gent. 100 pp., more
 • Roosen, M. (2019). The anti-plastic policy in Europe. MA Thesis. Gent University, Faculty of Law and Criminology: Gent. 97 pp., more
 • Gysels, P. (2015). Het loodswezen: de Scheldeproblematiek. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen/Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid: Antwerpen. 72 pp., more
 • Vanden Borre, M. (2014). Een juridische analyse van de Scheldeverdragen tussen België en Nederland. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 139 + bijlagen pp., more
 • De Geest, A. (2012). Deep seabed mining. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent: Antwerpen & Gent. 79 pp., more
 • De Bruyne, W. (2010). Juridisch kader voor kunstmatige eilanden. MSc Thesis. UGent. Faculteit Rechtsgeleerdheid/Universiteit Antwerpen – Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen: Gent. 81 pp., more
 • Coppens, J. (2008). Overbevissing als criminaliteitsfenomeen: casestudy van de Vlaamse industriële zeevisserij. MA Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 118 pp., more
 • Buydens, B. (2007). Ballastwaterproblematiek: toegespitst op de Noordzee regio. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 125 pp., more
 • Somers, E. (2007). Safety at sea: a prominent European Union interest, in: Franckx, E. (Ed.) Contemporary regulation of marine living resources and pollution: essays written by and in honour of the International Francqui Chairholder Professor Dermott Devine. pp. 71-84, more
 • Devogel, G. (2004). Aspecten van maritieme toegang tot havens in slibrijke estuaria. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. different pagination pp., more
 • Van Laere, P. (2004). Een eco-economische kijk op de Belgische uitvoering van de Europese Visserijverordening 2371/2002. Graduate Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 34 pp., more
 • Somers, E. (2002). Juridische aspecten inzake het onderhoud van de Schelde, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 461-468, more
 • Cliquet, A. (1991). Analyse van het Belgisch beleid met betrekking tot de bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging. Studieproject uitgevoerd in opdracht van de Onderzoeksraad van de Universiteit Gent, 1990-1991. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 227 pp., more
 • Van Belleghem, W. (1981). De Europese 200 mijlen. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 131 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institutes | Publications