IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Faculteit Recht en Criminologie (UGent)
www.law.ugent.be

English name: Faculty of Law and Criminology
Parent institute: Universiteit Gent (UGent), more

Address:
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Belgium

Tel.: +32-(0)9-264 67 62
Fax: +32-(0)9-264 69 99
 Persons | Institutes | Publications 
 
Level: Faculty

Persons (2)  Top | Institutes | Publications 

Associated to an institute part (31)

Child institutes (6)  Top | Persons | Publications 
 • Universiteit Gent; Faculteit Recht en Criminologie; Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (UGent), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Recht en Criminologie; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht (UGent), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Burgerlijk Recht (UGent), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht (UGent), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Handels- en Financieel Recht (UGent), more
 • Universiteit Gent; Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (UGent-GRILI), more

Publications (17)  Top | Persons | Institutes 
  ( 4 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article De Bruyne, J. (2019). Tort law and the regulation of classification societies: between public and private roles in the maritime industry. Eur. Rev. Priv. Law 27(2): 429-450, more
 • Peer reviewed article De Ruysscher, D.; Puttevils, J. (2015). The art of compromise legislative deliberations on marine insurance institutions in Antwerp (c. 1550-c. 1570). BMGN 130(3): 25-49, more
 • Peer reviewed article Smith, H.D.; Maes, F.; Stojanovic, T.A.; Ballinger, R.C. (2011). The integration of land and marine spatial planning. J. Coast. Conserv. 15(2): 291-303. dx.doi.org/10.1007/s11852-010-0098-z, more
 • Peer reviewed article Somers, E. (2001). The arrest of ships in maritime zones beyond internal waters in Belgian maritime law. Mar. Policy 25(1): 61-69. dx.doi.org/10.1016/S0308-597X(00)00036-1, more
 • Roosen, M. (2019). The anti-plastic policy in Europe. MA Thesis. Gent University, Faculty of Law and Criminology: Gent. 97 pp., more
 • Gysels, P. (2015). Het loodswezen: de Scheldeproblematiek. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen/Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid: Antwerpen. 72 pp., more
 • Vanden Borre, M. (2014). Een juridische analyse van de Scheldeverdragen tussen België en Nederland. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 139 + bijlagen pp., more
 • De Geest, A. (2012). Deep seabed mining. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent: Antwerpen & Gent. 79 pp., more
 • De Bruyne, W. (2010). Juridisch kader voor kunstmatige eilanden. MSc Thesis. UGent. Faculteit Rechtsgeleerdheid/Universiteit Antwerpen – Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen: Gent. 81 pp., more
 • Coppens, J. (2008). Overbevissing als criminaliteitsfenomeen: casestudy van de Vlaamse industriële zeevisserij. MA Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 118 pp., more
 • Buydens, B. (2007). Ballastwaterproblematiek: toegespitst op de Noordzee regio. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 125 pp., more
 • Somers, E. (2007). Safety at sea: a prominent European Union interest, in: Franckx, E. (Ed.) Contemporary regulation of marine living resources and pollution: essays written by and in honour of the International Francqui Chairholder Professor Dermott Devine. pp. 71-84, more
 • Devogel, G. (2004). Aspecten van maritieme toegang tot havens in slibrijke estuaria. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. different pagination pp., more
 • Van Laere, P. (2004). Een eco-economische kijk op de Belgische uitvoering van de Europese Visserijverordening 2371/2002. Graduate Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 34 pp., more
 • Somers, E. (2002). Juridische aspecten inzake het onderhoud van de Schelde, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 461-468, more
 • Cliquet, A. (1991). Analyse van het Belgisch beleid met betrekking tot de bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging. Studieproject uitgevoerd in opdracht van de Onderzoeksraad van de Universiteit Gent, 1990-1991. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 227 pp., more
 • Van Belleghem, W. (1981). De Europese 200 mijlen. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 131 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institutes | Publications