IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

De formele wetgever als uitvoerder: de vergunningenwet Westerschelde en het streven naar een integrale afweging
Verschuuren, J.M. (1998). De formele wetgever als uitvoerder: de vergunningenwet Westerschelde en het streven naar een integrale afweging. Bouwrecht (Deventer, Gedr.) 35(5): 361-367

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Verschuuren, J.M., more

Abstract
    Steeds vaker speelt de overheid als wetgever een grote rol bij projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu teneinde de besluitvorming te versnellen en milieueffectrapportages en vergunningsverleningsprocedures te omzeilen. In dit artikel wordt een schets gegeven van de Vergunningwet Westerschelde en de Experimentenwet Stad en Milieu. Daarbij wordt kritiek geleverd op het terrein van machtenscheiding, rechtszekerheid, inspraak, rechtsbescherming en EG-regelgeving. Tenslotte wordt een oplossing geboden in de richting van externe integratie van milieubelangen binnen de besluitvorming.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author