IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [117413]
Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde
Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 311 + 1 map, cd-rom (reports) pp.

Available in  Authors | Dataset 
Document type: Project report

Keywords
  Dredging
  Environmental effects
  Topographic features > Channels > Navigational channels
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]
  Brackish water; Fresh water

Project Top | Authors | Dataset 
 • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Authors  Top | Dataset 

Abstract
  Het Milieueffectrapport bestaat uit vier onderdelen: een samenvatting, deel A, deel B en bijlagen. Deel A van het milieueffectrapport beschrijft het ‘waarom’ van het project, de problemen, de oplossingen en hoe de oplossingen ten opzichte van elkaar scoren. Deel B van het milieueffectrapport geeft een samenvatting van de onderzoeken voor bodem, water, natuur en overige aspecten In de bijlagen vindt u onder meer een overzichtskaart en een begrippenlijst.

Dataset
 • Change of the tilt index per macro cell of the Western Scheldt, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset