IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [200367]
Monitoringsplan ten behoeve van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de IJzer: resultaten T0-monitoring
Levy, Y.; Vereecken, H.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2010). Monitoringsplan ten behoeve van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de IJzer: resultaten T0-monitoring. versie 2.0. WL Rapporten, 712_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 80 + 111 p. bijl., 8 p. tab, 2 p. fig. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dredging
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Morphology > Sediment balance
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  In-situ measurements
  Monitoring
  Sediments
  ANE, Belgium, IJzer R. [Marine Regions]
Author keywords
  ADCP

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, more


Authors  Top 

Abstract
  Eind 2010 starten baggerwerken op de IJzer. Afdeling Bovenschelde wil de specie in het spaarbekken van Nieuwpoort (BLOSO-plas) in overdieptes storten, waarvoor een vergunning werd afgeleverd. De vergunning voorziet monitoring tijdens de werken. Aan WL werd gevraagd om te adviseren bij opzet van deze monitoring

  Verticale profielen van de diepte, conductiviteit, temperatuur, turbiditeit, zuurstof concentratie en sedimentconcentratie en profielgemiddelde stroomsnelheden werden gemeten gedurende lage IJzer debieten. Een bijkomende vlotter meting werd uitgevoerd tijdens een periode met hoge aanvoerdebieten.

  De conductiviteit en de zuurstofconcentratie worden gekenmerkt door een drempel tussen de 3 en 4 meters diepte, terwijl de andere milieu parameters relatief constant blijven over de diepte. De bovenste 3-4 meter is licht brak zuurstofrijk water, met daaronder matig brak zuurstofarm water. De sedimentconcentratie toont echter geen verband met de diepte, net als de turbiditeit.

  De vlotter meting bij hoge aanvoerdebieten heeft getoond dat de gemiddelde stroomsnelheid in de plas ongeveer 0,39 m/s snel is, fluctuerend tussen ongeveer 0,21 m/s bij het beëindigen van de lozing en ongeveer 0.83 m/s tijdens de lozing. Na het lozen ontstond een minimale klokgewijze terugstroming.

  Gedurende beide metingen heerste een vrij krachtige noordelijke wind wat ook in de metingen tot uiting komt, ondermeer in een zeer oppervlakkig hogere backscatter waarde en een oppervlakkig hoger zuurstofgehalte. Deze wind heeft ook de vaststelling van een werkelijke terugstroming bemoeilijkt net het beëindigen van de lozing te Nieuwpoort.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors