IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [201310]
Natuurcompensatie GKVP zoekzone Wenduine-Blankenberge-Zeebrugge
Janssens, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2010). Natuurcompensatie GKVP zoekzone Wenduine-Blankenberge-Zeebrugge. Versie 2.0. WL Adviezen, 765_43. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 35 pp.
Part of: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal protection > Coastal protection against erosion > Beaches and foreshores
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Soft coastal defences
  Evolution
  Literature and desktop study
  Surfaces
  Topographic features > Landforms > Coastal landforms > Beaches
  ANE, Belgium, Blankenberge [Marine Regions]; ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge [Marine Regions]; ANE, Belgium, De Haan, Wenduine [Marine Regions]

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Kust, more


Authors  Top 

Abstract
  Ter compensatie van werken ter verbetering van de kustveiligheid –uitgevoerd in het kader van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan (GKVP)– dient de afdeling Kust van het MDK een toename van 30 hectare intergetijdegebied aan te duiden. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de stranden in de omgeving van de haven van Zeebrugge: door de aanwezigheid van de strekdammen van de haven is immers aan weerszijden van de haven een sedimentatietrend waar te nemen, wat in aanmerking zou kunnen komen als natuurcompensatie. Dit document presenteert de analyse van de huidige morfologische evolutie van het nat strand ten westen van Zeebrugge, meerbepaald wordt een analyse uitgevoerd op twee studiegebieden: het strand gelegen tussen Blankenberge en Zeebrugge en het strand tussen Wenduine en Blankenberge. De morfologische evolutie in deze gebieden wordt berekend aan de hand van de beschikbare strandopmetingen en vooroeverlodingen van de afgelopen jaren (vanaf 1997). Op basis van deze analyses mag verwacht worden dat het nat strand voor het studiegebied tussen Blankenberge en Zeebrugge de komende vijf jaar in oppervlakte zal toenemen met 11 ha, onder voorwaarde dat de huidige sedimentatietrend aanhoudt. De uitbreiding van het nat strand situeert zich bijna uitsluitend tussen de pier van Blankenberge en de westelijke strekdam van Zeebrugge (kustdelen 34 en 35). Voor het strand gelegen tussen de jachthaven en de pier van Blankenberge is geen significante trend in morfologische evolutie waar te nemen. Voor het studiegebied Wenduine-Blankenberge duiden de trends op een lichte afname van oppervlakte van het nat strand. Deze trends zijn slechts matig significant, maar laten wel toe te besluiten dat voor dit studiegebied alvast geen uitbreiding van het nat strand verwacht mag worden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors