IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ecologisch belang van strandhoofden en andere harde structuren langs de Vlaamse kust
Spanoghe, G. (2001). Ecologisch belang van strandhoofden en andere harde structuren langs de Vlaamse kust. Vogelnieuws 2: 24
In: Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, more

Available in  Author 

Keywords
    Ecology
    Belgium, Het Zwin natuurreservaat

Author  Top 
  • Spanoghe, G., more

Abstract
    Langs onze kust werden meer dan 120 strandhoofden (golfbrekers) gebouwd in het kader van de kustverdediging. Het is zondermeer duidelijk dat wij de aanwezigheid van honderden Steenlopers en enkele honderden Paarse Strandlopers aan deze strandhoofden te danken hebben. Deze soorten vinden hierop foerageermogelijkheden zoals zij die in hun natuurlijke biotopen, zijnde rotskusten, aantreffen. In voorgaande studies komt het gebruik van deze strandhoofden door deze steltlopers meermaals aan bod. Het ecologisch belang van deze strandhoofden voor deze en andere soorten werd echter nog nooit grondig onderzocht.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author