IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Rijk polderland vernederd tot moerassenland: chronologisch analyse van de linkeroever polderannexaties
Reyn, E. (2013). Rijk polderland vernederd tot moerassenland: chronologisch analyse van de linkeroever polderannexaties. Reyn & Partners: [s.l.]. ISBN 978-90-8204850-6. 384 pp.

Available in  Author 

Keyword
    Polders

Author  Top 
  • Reyn, E.

Abstract
    Qua vormgeving en uitvoering is dit tweede boek vergelijkbaar met het eerste "Rijk Polderland verdwenen onder baggerzand" uitgegeven in 2007. Het gaat verder met de chronologische analyse in beeld en geschrift van de jaren 2007 tot en met 2012. Er werd gestreefd naar een overzichtelijk en goed gedocumenteerd geschiedkundig werkstuk met veel feitenmateriaal, persoonlijke ervaringen en opzoekingwerk naar de intenties, de correcte interpretaties en de oorzakelijke verbanden bij de Linkeroeverpolder annexaties door Antwerpen.
    Een groot deel gaat over de vele politieke manipulaties rond de afbraak van Doeldorp dat steeds wettelijk woongebied gebleven is en de strijd van de bewoners om dit dorp leefbaar te houden. Verschillende hoofdstukken zijn ook gewijd aan de derde Scheldeverdieping, de getijdenstudies en de conclusies van het slibverhaal. Waar we in het eerste boek slechts kort konden verwijzen naar het thema van de linkeroever natuurcompensaties wordt deze recente evolutie zeer uitgebreid beschreven en gecommentarieerd. De oorspronkelijk inname voor industriële investeringen is totaal gewijzigd naar meervoudige natuurvernietiging voor de inrichting van moerassen als compensatie van vroegere haveninvesteringen.
    Het boek levert opnieuw het bewijs hoe het respect voor het polderverleden nooit aandacht kreeg bij de ontwikkeling van de Antwerpse haven in de historische polders van de Linker Scheldeoever.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author