IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

De toestand van de oever van het westelijke deel van de Hoofdplaatpolder in 1984
van Dam, D. (1985). De toestand van de oever van het westelijke deel van de Hoofdplaatpolder in 1984. Nota WWKZ, 85.V008. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 26 + appendices pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Author 

Author  Top 
  • van Dam, D.

Abstract
    Verslag van onderzoek naar de ontwikkeling van de oever tussen en ten oosten van Nummer eén en Nol Calon tussen 1977 en 1984. Aan de hand van de jaarlijkse peilingen wordt nagegaan hoe de toestand van de oever is en wat de consequenties zijn voor de hoogwaterkering. Aan de hand van ontwikkelingen van het vaarwater langs de Hoofdplaat wordt getracht een voorspelling te doen en wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn voor beveiliging van de hoogwaterkering.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author