IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [28630]
Vegetatiekaart in een duingebied (Doornpanne, Koksijde) aan de hand van hoge resolutie false colour orthofoto's
Sevenant, A. (2001). Vegetatiekaart in een duingebied (Doornpanne, Koksijde) aan de hand van hoge resolutie false colour orthofoto's. Ir Thesis. Universiteit Gent: Gent. 153 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Flora
  Mapping
  Records > Digital records
  Topographic features > Beach features > Dunes
  ANE, Belgium [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Author  Top 
 • Sevenant, A.

Abstract
  Het Belgisch kustduinareaal heeft gedurende de twintigste eeuw heel wat aan oppervlakte moeten inboeten wegens de steeds grotere mobiliteit van de mensen, de bevolkingstoename en de stijgende hoeveelheid vrije tijd. Hierdoor is de eens aaneengesloten duinengordel op enkele grotere complexen na versnipperd in vele kleine gebiedjes. Er wordt dan ook vaak gesteld dat deze ontwikkeling nefast is geweest en het kustduinecosysteem in vele gevallen misschien wel irreversibel aangetast is. Het kustduinecosysteem omvat echter zeldzame en specifieke ecotopen die van belang zijn voor het overleven van ongeveer 10 % van de inheemse hogere organismen in Vlaanderen. Natuurbeheer heeft dan ook voornamelijk tot doel de aanwezige of verdwenen natuurwaarden te behouden of te herstellen. Hierbij zijn digitale vegetatiekaarten zeer handige instrumenten. Een gedetailleerde vegetatiekaart biedt informatie over de verspreiding van vegetatietypen. Deze verspreiding kan dan gerelateerd worden aan de landschapsdynamiek. Daarnaast kan de vegetatiedynamiek onderzocht worden door luchtfoto's uit verschillende perioden te verwerken. Een dergelijke monitoring van de vegetatie kan als feedback dienen voor het gevoerde beheer. Het wordt ook eenvoudiger om het toekomstig beheer uit te stippelen. Aan de hand van gedetailleerde verspreidingsgegevens kunnen er uit de vegetatiekaart habitat-modellen opgemaakt worden. In juli 1999 werden van de Doornpanne, een duingebied dat zich uitstrekt tussen Koksijde en Oostduinkerke, valse kleuren luchtfoto's genomen met een schaal van 1/5000. Op basis van deze beelden werd een digitale, radiometrisch gecorrigeerde orthofoto gemaakt. Gezien de zeer hoge resolutie van deze beelden, namelijk 0.15 m terreinequivalent, kunnen deze luchtfoto's in digitaal formaat in de toekomst eventueel aangewend worden om vegetatiekaarten te produceren. De doelstelling van deze scriptie is dan ook om via een hiërarchische, gesuperviseerde classificatie een digitale vegetatiekaart te maken. In tweede instantie wordt van deze kaart de inhoudelijke en geografische nauwkeurigheid bepaald. Hierbij is het tevens de bedoeling na te gaan tot welke graad van detail de vegetatie in kaart kan worden gebracht. Er wordt dus nagegaan in hoeverre hoge resolutie valsekleurenfoto's kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een gedetailleerde digitale vegetatiekaart.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author