IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [286863]
Bijdrage IV.4. De waterstaatkundige aspecten van de waterhuishouding in het gebied van de benedenrivieren en de zeearmen na de uitvoering van de deltawerken
(1961). Bijdrage IV.4. De waterstaatkundige aspecten van de waterhuishouding in het gebied van de benedenrivieren en de zeearmen na de uitvoering van de deltawerken, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. pp. 191-293, bijlagen
In: (1961). Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf: 's-Gravenhage. 380 + bijlagen pp., more

Available in

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top