IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [290505]
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1994 met een samenvatting van zestien jaar monitoring 1979-1994
Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1994 met een samenvatting van zestien jaar monitoring 1979-1994. Werkdocument RIKZ, OS-95.807X. RWS, RIKZ: Middelburg. 62 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Meininger, P.L., more
  • Berrevoets, C.M., more
  • Strucker, R.C.W., more

Abstract
    Vermeldt in het eerste deel de aantallen van de volgende kustbroedvogels in het Deltagebied in 1979-1994: Aalscholver, Bruine Kiekendief, Steltkluut, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Zwartkopmeeuw, Dwergmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern. Beschrijft in het tweede deel het ringonderzoek aan kustbroedvogels in het Deltagebied in 1986-1994.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors