IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [290506]
Watervogels in Nederland in 2014/2015
Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Klaassen, O.; van Winden, E.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2016). Watervogels in Nederland in 2014/2015. Sovon-rapport, 2016/54. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 129 + bijlagen pp.
Part of: Sovon-rapport. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. ISSN 2212-5027, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Hornman, M., more
  • Hustings, F., more
  • Koffijberg, K.
  • Klaassen, O.
  • van Winden, E.
  • SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep
  • Soldaat, L.

Abstract
    Nederland geniet internationale faam vanwege de grote aantallen watervogels die er overwinteren of doortrekken. De grote internationale verantwoordelijkheid is vastgelegd in internationale verdragen, zoals de Wetlands-Conventie, de African Eurasian Waterbird Agreement (onderdeel Conventie van Bonn) en de EU Vogelrichtlijn. Op grond hiervan bestaat de verplichting om voor watervogels belangrijke gebieden aan te wijzen, de aantalsontwikkeling van watervogels in die gebieden te volgen, en afdoende beschermingsmaatregelen te nemen bij eventuele bedreigingen. De hiervoor benodigde informatie stoelt grotendeels op tellingen van watervogels.Watervogeltellingen kunnen in Nederland bogen op een traditie die tot inde jaren veertig teruggaat. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig leidden de start van de internationale midwintertelling en de integrale wadvogeltellingen, samen met de activiteiten van de Ganzenwerkgroep Nederland en de Vogelwerkgroep Grote Rivieren, tot een uitdijend netwerk van tellers en telgebieden. Tegenwoordig zijn ruim 1600 vogelaars, veelal vrijwilligers, betrokken bij de watervogeltellingen.Het watervogelproject maakt deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring van de Nederlandse overheid en is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat Waterdienst, het Ministerie van Economische Zaken, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors