IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023) - Habitat- en Vogelrichtlijn
Belgische Staat (2018). Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023) - Habitat- en Vogelrichtlijn. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu: Brussel. 60 pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Belgische Staat

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author