IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [336560]
Ontwerp Nieuwe Sluis Zeebrugge. Bijkomend advies: bijkomend advies golfklimaat
Vanneste, D.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2021). Ontwerp Nieuwe Sluis Zeebrugge. Bijkomend advies: bijkomend advies golfklimaat. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_059_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 18 + 7 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/18
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Ontwerp Nieuwe Sluis Zeebrugge. Bijkomend advies: bijkomend advies golfklimaat

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Harbour structures
  In-situ measurements
  Literature and desktop study
  Numerical modelling
  Spectra > Wave spectra
  ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]
Author keywords
  Golfrandvoorwaarden; Nieuwe sluis Zeebrugge

Project Top | Authors 
 • Afstemming Xperta-ondersteuning Nieuwe Sluis Zeebrugge, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  In dit advies worden beschikbare golfmetingen en modellering in de haven van Zeebrugge opnieuw geanalyseerd teneinde een herziene inschatting te maken van de golfrandvoorwaarden ter plaatse van de zeewaartse deur van de toekomstige zeesluis op de locatie van de bestaande Visartsluis.
  Verder wordt ook het effect van de nieuwe analyse van de extreme windsnelheden op basis van HR2020 op de gemodelleerde SWAN golfspectra in kaart gebracht.
  Een kwantitatieve analyse van het ‘normale’ golfklimaat (T<1 jaar) wordt niet in dit advies behandeld.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors