[ report an error in this record ]https://www.vliz.be//en/imis?module=ref&refid=41674 [2022-05-28] Printer-friendly version

Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium
Pieters, M.; Verhaeghe, F.; Gevaert, G.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2003). Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. Flanders Marine Institute (VLIZ)/Free University of Brussels, Department of Art History and Archaeology/Province of West Flanders: Oostende. IV, 121 pp.
SP15 cover

Available in
 • VLIZ: Open access 335923 [ download pdf ]
 • VLIZ: VLIZ Publications [100269]
 • VLIZ: Archive [339751]
Document type: Conference

Keywords
  BMK periode > Algemeen
  BMK plaats > De kust
  BMK thema > Economische geschiedenis > Handel en diensten > Vishandel
  BMK thema > Economische geschiedenis > Visvangst
  BMK thema > Institutionele en Politieke Geschiedenis > Oorlogen en conflicten > Piraterij
  BMK thema > Sociale groepen > Vissers
  Marine/Coastal

Event
 • Colloquium Visserij, handel en piraterij: Vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later

Authors 
 • Pieters, M., editor, more
 • Verhaeghe, F., editor
 • Gevaert, G., editor, more
 • Mees, J., editor, more
 • Seys, J., editor, more

Content
 • Verhaeghe, F. (2003). Middeleeuwse vissersgemeenschappen en hun materiële cultuur: vragen en probleemstellingen = Mediaeval fishing communities and their material culture: queries and issues, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 4-7, 64-67
 • Barrett, J.H. (2003). De groei van de Middeleeuwse handel in vis: archeologische opgravingen te Quoygrew (Orkney, Schotland) = Excavations at Quoygrew (Orkney, Scotland) and the growth of the mediaeval fish trade, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 15: pp. 8-12, 68-73
 • Meyer, J. (2003). Vissen in het westelijk deel van de Baltische Zee van de Vikingtijd tot de Middeleeuwen: recente opgravingen en nieuw onderzoek = Fishing in the western Baltic Sea in the Viking Age and the Middle Ages: new excavations and investigations, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 13-16, 74-77
 • Riddler, I. (2003). Middeleeuws Dover en de Noordzee = Mediaeval Dover and the North Sea, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 17-18, 78-79
 • Fox, H. (2003). Vissen in de Middeleeuwen langs de kusten van Zuid-Devon (Engeland) = Mediaeval fisheries along the coast of south Devon (England), in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 19-21, 80-82
 • Tys, D. (2003). Uitingen van macht in een perifeer landschap? De sociale, economische en politieke context van de 15de eeuwse vissersnederzetting Walraversijde = Expressions of power in a marginal landscape? The social, economic and political context of the 15th century fishermen's village of Walraversijde, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 15: pp. 22-26, 83-87
 • Pieters, M. (2003). De materiële leefwereld van Walravenside en andere laatmiddeleeuwse vissersmilieus langs de Vlaamse kust = The material environment of Walravenside and other late mediaeval fishing communities along the Flemish coast, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 15: pp. 27-31, 88-92
 • Busch, M. (2003). Het doctoraal onderzoek 'Kustlandschap, visserij en transport 1050-1700' en het gebruik van GIS = The PhD-project 'Coastal landscape, fishery and transport 1050-1700' and the use of GIS, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 32, 93
 • Parmentier, J. (2003). Haring of kabeljauw: de evolutie van de visserij in Oostende en Nieuwpoort tijdens de 18de eeuw = Herring or cod: the evolution of fishery in Ostend and Nieuwpoort during the 18th century, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 33-36, 94-97
 • Lanszweert, W. (2003). Ijslandvaart… = Iceland fishing, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 37-39, 98-101
 • Van Neer, W.; Ervynck, A. (2003). The late mediaeval heyday of the Flemish marine fishery: a fish-eye view, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 40-43, 102-105
 • Vlierman, K. (2003). Laatmiddeleeuwse vissersschepen uit de Zuiderzee = Late mediaeval fishing vessels from the Zuiderzee, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 44-50, 106-112
 • Caluwé, D. (2003). Middeleeuws en later glas uit het bodemarchief van kust-Vlaanderen en Zeeland = Mediaeval and later archaeological glass from coastal Flanders and Zeeland, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 51, 113
 • Van Bulck, G. (2003). Hemelse hulp als cultuurelement van de vissersgemeenschap, ook te Walraversijde = Heavenly help as a cultural element of the fishermen community, also at Walraversijde, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 52-56, 114-118
 • Kightly, C. (2003). Van sporen van bewijs tot daadwerkelijke reconstructie: de evocatie van het Middeleeuwse Walraversijde = From evidence to physical reconstruction: recreating mediaeval Walraversijde, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. pp. 57-59, 119-121

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy