IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Toelichting bij de Langetermijnvisie Schelde-estuarium
Directie Zeeland; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen (2001). Toelichting bij de Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen/Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 98 + cd-rom (reports) pp.

Available in  Authors 

Keyword
    Policies > Water policy

Authors  Top 
  • Directie Zeeland
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors