Claes Janszoon Visscher (1587-1652) | Historische Kaarten Kustzone

Naam: Nicolaum Johannis Pescatorem / Claes Janszoon Visscher

Geboortedatum - sterfdatum: ca. 1587 (Amsterdam) – 19 juni 1652 (Amsterdam)

Levensloop: Claes Janszoon Visscher II werd circa 1587 in Amsterdam geboren als zoon van een scheepstimmerman. Visscher profileerde zich als een talentvol tekenaar, etser en kaartensnijder, maar werd ook één van de belangrijkste uitgevers van prenten, landkaarten en topografische gezichten. In deze hoedanigheden speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Hollandse landschapskunst. Na Hendrick Goltzius was hij een van de eersten die de eigen omgeving in beeld bracht, zoals die was, zonder toevoegingen. Op cartografisch vlak concentreerde Visscher zich aanvankelijk op het versieren van de kaarten van Willem Blaeu en Jodocus Hondius, maar later richtte hij als kaartenproducent ook zijn eigen drukkerij op. Doordat de zaken steeds beter liepen, verhuisde hij zijn winkel uiteindelijk naar de druk begane Kalverstraat in Amsterdam, waar ook de zaken van Hondius en Petrus Kaerius gevestigd waren. Daar heeft het huis Visscher drie generaties lang weten stand te houden. Claes Janszoon Visscher en later ook zijn zoon en kleinzoon Nicolaes Visscher I en Nicolaes Visscher II, verkochten er onder andere kunstprenten, topografische kaarten, taferelen van belegeringen en oorlogskaarten.

Belang voor de geografie: Visschers eerste atlas Belgium Sive Germania Inferior (1634) bestond uit bewerkte afdrukken van koperplaten van Kaerius, aangevuld met een reeks oorlogskaarten en kaarten met mooi versierde randen, vermoedelijk door de uitgever zelf gegraveerd. Deze atlas kende twee herdrukken. Voor zijn Tabularum Geographicarum (1649) ontleende Visscher kaarten van Barent Langenes’ Caert Thresoor. Hij gaf ook kaarten uit waarop het publiek de actualiteit - zoals de gebeurtenissen aan het front tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) - kon volgen. 

Meer lezen: