Tutorial | Historische Kaarten Kustzone

 

 

Video-transcriptie

Zoek en ontdek

Het centrale punt van de website vindt u onder de sectie ‘zoek en ontdek’. In deze module kunt u gericht zoeken naar kaarten die voor u relevant zijn. Zo kan er gefilterd worden op de ouderdom, het geografisch bereik en het thema van de kaart, en kan er eveneens gezocht worden aan de hand van specifieke zoektermen. De filters kunnen verwijderd worden door te klikken op de link onder de zoekfunctie.

Bij de resultaten wordt een klein beeld van elke kaart gegeven. Dit beeld is aanklikbaar en leidt u verder naar de desbetreffende figuur in de beeldbank. Bij de referentie wordt de kaart vervolgens beschreven, met onder meer vermelding van de titel, de auteur(s) en het jaartal. Indien u de kaart wil vergelijken met de huidige situatie, kan u deze visualiseren in de kaartviewer. We bekijken hier de zogenaamde gegeorefereerde kaart. Hierbij worden vaste punten van de historische kaart gekoppeld aan dezelfde punten op de huidige kaart, zodat u beide kaarten in hetzelfde referentiesysteem kan visualiseren en vergelijken.

Bij de download-sectie kunnen de gegeorefereerde kaart en afgeleide shapefiles gedownload worden om verder te bewerken in een gespecialiseerd GIS-programma. U vindt er eveneens een link naar de meta-data van de kaart in Geonetwork. Alle informatie die nodig is om de kaart te gebruiken, kan hier gevonden worden, met onder meer parameters over de geometrische nauwkeurigheid van de gegeorefereerde kaart zoals de rotatie, standaarddeviatie en mean positional error. Op die manier kan de gebruiker inschatten welke analyses al dan niet mogelijk zijn met deze producten. Bij het distortion grid – vervomingsgrid – krijgt men een visuele voorstelling van de vervormingen die zijn opgetreden tijdens het georefereren van de kaart. De analyse van de geometrische nauwkeurigheid van de gegeorefereerde kaarten werd uitgevoerd met het programma MapAnalyst.

Bij elk van de zoekresultaten wordt ook de bron gegeven. Bij het gebruik van de kaarten en hun afgeleide producten dient steeds de bron, samen met de website, vermeld te worden.

 

Beeldbank

De beeldbank is een fotogalerij waarin de kaarten per tijdsperiode kunnen bekeken worden. Men vindt er ook andere zaken zoals de vervormingsgrids van de gegeorefereerde kaarten en paleogeografische reconstructies van de kustzone uit de laatste tienduizend jaar. Deze reconstructies werden opgemaakt op basis van historische, archeologische en geologische informatie en verschaffen inzicht in hoe de kustlijn geëvolueerd is in een verder verleden.

 

Cartografen

In het luik van de cartografen werden de cartografen die aan bod komen in dit initiatief opgenomen. Bij elk van deze personen vindt u een korte beschrijving van de levensloop en hun belang voor de geografie. Er worden eveneens bronnen aangereikt zodat de gebruiker zich verder kan informeren.

 

Kaartviewer

In de kaartviewer kunnen de gegeorefereerde kaarten opgevraagd worden op basis van de eeuw waarin ze gemaakt werden. Hier kan u historische kaarten visualiseren ten opzichte van de huidige kaart, waarbij u kan zoomen door te scrollen. Als achtergrondlaag kan u kiezen tussen OpenStreetMap en Google Satellite. Bij het tabblad ‘Actieve lagen’ kan u de transparantie van de historische kaart aanpassen. Bij elke kaart kan op het informatie-logo geklikt worden om de metadata van de kaart te verkrijgen. Het is eveneens mogelijk om meer dan één kaart te visualiseren waarbij de volgorde van de kaarten kan gewijzigd worden met de pijltjes onder het tabblad ‘Actieve lagen’.

 

Filmpjes

Bij de sectie met de filmpjes vindt u animaties die aan de hand van de historische kaarten en paleogeografische reconstructies een beeld geven van de evolutie van de kustzone.

 

Toponiemen

In het deel over de toponiemen vindt u etymologische verklaringen van plaatsnamen uit de kustzone en het Belgisch deel van de Noordzee. U vindt een link naar de artikels met meer uitleg over de herkomst van een bepaalde plaatsnaam in de onderstaande tabel. Verder kan u de toponiemen eveneens doorzoeken in een kaartlaag, waarbij u door te klikken op een locatie de link krijgt naar het artikel met meer informatie over de etymologie.