IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
Print deze pagina

Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen

[ meld een fout in dit record ]

  Evenement-type: Conferentie/Workshop
  Datum: 2011-05-24
  Locatie: Staf Versluys centrum, Bredene, België
 Deelnemer | Publicaties | URL 

Instituut  Top | Publicaties | URL 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, organiser

Publicaties (7)  Top | Deelnemer | URL 
 • Baptist, M. (2011). Eilanden en biotische veranderingen in zee [PRESENTATIE]. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 27 slides pp., meer
 • de Vries, I. (2011). Verzilting in de Nederlandse ZW-delta [PRESENTATIE]. Deltares: Delft. 17 slides pp., meer
 • Janssen, G.M. (2011). Natuurwaarden van een zand op-en overslagterrein aan de kust? [PRESENTATIE]. Rijkswaterstaat/Vrije Universiteit Amsterdam: Amsterdam. 34 slides pp., meer
 • Lebbe, L. (2011). Invloed van menselijke ingrepen en klimaatverandering op de evolutie van zoet-zoutwaterverdeling in het Vlaamse kustgebied [PRESENTATIE]. Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Cel Grondwatermodellering: Gent. 27 slides pp., meer
 • Mulder, J.P.M. (2011). Zeespiegelstijging? Zand erover! Een andere kijk op klimaatadaptatie [PRESENTATIE]. Deltares: Delft. 50 slides pp., meer
 • Slabbinck, B.; Bauwens, F.; Dewolf, A.; Seys, J. (Ed.) (2011). Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen. Bredene, België, 24 mei 2011: Referatenbundel van de studiedag. VLIZ Special Publication, 51. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Natuurpunt: Oostende. ISBN 978-90-817451-2-3. 31 pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M. (2011). Sediment en morfodynamiek Belgische kustzone [PRESENTATIE]. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 21 slides pp., meer

URL  Top | Deelnemer | Publicaties 

Beschrijving:
  Dagsymposium over hoe de kust er volgens wetenschappers zal uitzien bij het afremmen van de zeespiegelstijging en het beschermen tegen stormgeweld.

  PROGRAMMA

  09:30 – Onthaal

  09:50
  Verwelkoming (dagvoorzitter: Stefaan Kerger – FOCUS WTV)

  10:00
  Grensoverschrijdende sedimentdynamiek & kustmorfologie
  10:00: VL – Vera Van Lancker (KBIN)
  10:30: NL – Jan Mulder (Deltares)

  11:00
  Coastal squeeze, kustzoneverbreding & impact
  11:00: VL – Patrick Meire (UA)
  11:30: NL – Huib de Vriend (Deltares)

  12:00
  Zoet- en zoutwaterbalans & achterland
  12:00: VL – Luc Lebbe (UGent)
  12:30: NL – Ies de Vries (Deltares)

  13:00 Lunch

  14:00
  Algenbloei & biotische veranderingen in zee
  14:00: VL – Koen Sabbe (UGent)
  14:30: NL – Martin Baptist (IMARES)

  15:00
  Harde/zachte zeewering: impact & innovatief onderzoek
  15:00: VL – Magda Vincx (UGent)
  15:30: NL – Gerard Janssen (VU Amsterdam / RWS)

  16:00
  Afsluitend panelgesprek

  16:45
  Slotwoord, gevolgd door receptie

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Deelnemer | Publicaties | URL