IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
Print deze pagina

Seminarie 'Passieve visserij en maricultuur binnen de Vlaamse windmolenparken ?'

[ meld een fout in dit record ]

  Evenement-type: Conferentie/Workshop
  Datum: 2011-06-30
  Locatie: InnovOceansite, Oostende, België
  Contact:
 Deelnemers | Publicatie | Project 

Instituten (2)  Top | Publicatie | Project 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer, organiser
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, host

Publicatie  Top | Deelnemers | Project 
 • Verhaeghe, D.; Delbare, D.; Polet, H. (2011). Haalbaarheidsstudie: Passieve visserij en maricultuur binnen de Vlaamse windmolenparken? Eindrapport MARIPAS. ILVO Mededeling, 99. ILVO Visserij: Oostende. 136 pp., meer

Project  Top | Deelnemers | Publicatie 
 • MARIPAS: Haalbaarheidstudie van geselecteerde passieve visserijmethodes en maricultuur in de omgeving van windmolenparken in de Noordzee, meer

Beschrijving:
  Hoe haalbaar zijn (passieve) visserij en maricultuur in de windmolenparken in het Belgisch deel van de Noordzee ? Kan duurzame (wind)energie gekoppeld worden aan duurzame visserij/viskweek ?

  Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO (i.c. de onderzoeksgroepen ‘Technisch visserijonderzoek’ en ‘Aquacultuur’) heeft die vragen beantwoord in een uitgebreide studie. De onderzoekers keken ook over de landsgrenzen en toetsten verschillende Europese realisaties aan de Vlaamse context.

  Wij nodigen u van harte uit op een halfdaags seminarie, naar aanleiding van de publicatie van het eindrapport.

  U krijgt een voorstelling van de projectresultaten. Diverse gastsprekers uit binnen- en buitenland geven toelichting bij hun case, standpunt, ervaring ter zake. De sprekers vertegenwoordigen zowel de wetenschappelijke wereld, de visserijsector, de concessiehouders, als het beleid. Het seminarie sluit af met een vragenronde.

  Programma
  09.00 uur
  Registratie/koffie

  09.10 uur
  Opening
  Filip Matthijs (ILVO,Communicatie)

  09.15 uur
  Toelichting rapport “Haalbaarheidsstudie van geselecteerde passieve visserijmethodes en maricultuur in de omgeving van windmolenparken in de Noordzee”
  Dr. Ir. Hans Polet (ILVO-DIER, onderzoeksgroep Technisch Visserijonderzoek) en
  Daan Delbare (ILVO-DIER, onderzoeksgroep Aquacultuur)

  09.35 uur
  Hoe kijkt het Vlaams beleid naar maricultuur en visserij in de windmolenparken ?
  Frans Coussement (raadgever Vlaams minister-president Kris Peeters)

  09.50 uur
  De visie van het beleid omtrent de benutting van de ruimte binnen windmolenparken
  Hilde Decleer (Schepen van Visserij stad Brugge)

  10.00 uur
  Het effect van offshore windmolens op vis
  Drs. Jan Reubens (UGent, vakgroep Mariene Biologie)

  10.15 uur
  De effecten van windmolens en gerelateerde veranderingen in visserijactiviteit op de aanwezige bodemfauna
  Dr. Sofie Vandendriessche (ILVO-DIER, onderzoeksgroep Biologische Monitoring)

  10.30 uur
  De opinie van de werkgroep “Passieve visserij”, kustvissers en maricultuur over visserij en aanverwante experimenten binnen de Vlaamse windmolenparken – interview
  Willy Versluys (reder)
  10.45 uur
  Een presentatie door de aandeelhouders van windmolenparken betreffende het gebruik van de ruimte tussen de windmolens in functie van passieve visserij en maricultuur
  Raoul Vanlambalgen (Electrawinds, Manager Wind Belgium en Offshore)
  Dirk Vandercammen (Belwind/Colruyt, Projectverantwoordelijke)

  11.00 uur
  Koffie

  11.15 uur
  Een verkenning naar de mogelijkheden voor varen en vissen in windparken in Nederland
  Sander de Jong (adviseur Rijkswaterstaat Noordzee/vergunningverlening, Nederland)

  11.30 uur
  Fisheries Liaison in het VK: verleden, heden en toekomst
  Colin Warwick (National Fisheries liaison officer – VK)

  11.50 uur
  Visserijmonitoring binnen windmolenparken, voor- en nabeschouwing, voorbeelden en getuigenissen, veiligheidsaspecten
  Stephen Appleby (General Manager, Brown and May Ltd – VK)

  12.10 uur
  Vragenronde
  Dr. Kris Hostens, moderator (ILVO-DIER, onderzoeksgroep Biologische Monitoring)

  12.45 uur
  Receptie

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Deelnemers | Publicatie | Project