IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
Print deze pagina

Ex ante evaluatie van het Belgisch Operationeel Plan i.k.v. het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en de Visserij

[ meld een fout in dit record ]

  Evenement-type: Conferentie/Workshop
  Datum: 2013-07-16
  Locatie: InnovOcean site, Oostende, België
  Contact:
 Deelnemers 

Instituten (2)  Top 
 • Technum nv, meer, organiser
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, host

Beschrijving:
  TECHNUM voert in samenwerking met eCOAST de ex ante evaluatie uit voor het Belgisch Operationeel Programma i.k.v. het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Doelstelling van de ex ante evaluatie, d.i. de evaluatie vooraf, is na te gaan of er voldoende rekening wordt gehouden met de noden van de betrokkenen, of het programma coherent is, of de maatregelen en indicatoren haalbaar en wenselijk zijn, etcetera. De ex ante evaluator en de programmaopsteller ontmoeten elkaar op geregelde tijdstippen om er samen naar te streven uiteindelijk een zo geschikt mogelijk en coherent Operationeel Programma tot stand te laten komen dat voldoet aan alle wettelijke voorschriften en eisen terzake.
  Als onderdeel van het ex ante evaluatieproces, hadden wij u graag uitgenodigd op een “interactieve workshop” rond dit onderwerp. De opzet van de workshop is om jullie, de betrokken stakeholders, aan het woord te laten en jullie inbreng in het Operationeel Programma te waarborgen.
  Na een korte voorstelling van de huidige stand van zaken en het ex ante evaluatieproces, gevolgd door een vragenronde, zullen er twee werksessies in verschillende subgroepen plaatsvinden.
  Tijdens de eerste werksessie zal de link tussen de noden, de strategie, de doelstellingen en de maatregelen bediscussieerd worden. Beantwoorden de maatregelen aan de noden van de stakeholders? Capteren de doelstellingen de beoogde strategie? Zijn de maatregelen wenselijk? Welke maatregelen ontbreken? Enzovoort. De werksessie wordt gevolgd door een plenaire terugkoppeling.
  In de tweede werksessie zullen de streefwaarden voor 2022 (targets) en de mijlpalen (d.i. tussentijdse targets) besproken worden in functie van hun wenselijkheid en haalbaarheid. De resultaten van de tweede werksessie worden nadien plenair teruggekoppeld. We sluiten de workshop af met koffie en thee.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Deelnemers