IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Evaluatie van NTMB (Natuurtechnische Milieubouw)-projecten langs de Ijzer (visfauna) [Evaluation of NTMB- projects at the river Yser]
Contact: Mouton, Ans

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Beschrijving
De dataset bevat waarnemingen van juveniele en adulte vis in oeverhabitats langsheen de Ijzer. meer

De dataset bevat waarnemingen van juveniele en adulte vis in oeverhabitats langsheen de Ijzer. De data werden gebruikt om herstelmaatregelen (aanleggen van natuurvriendelijke oevers) te evalueren.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vis
Kernwoorden:
Zoet water, Habitats, Juvenielen, Oeverzone, Vis, Waterbeheer, België, IJzer, Abramis brama (Linnaeus, 1758), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), Barbatula barbatulus (Linnaeus, 1758), Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), Carassius carassius (Linnaeus, 1758), Carassius gibelio (Bloch, 1782), Cobitis taenia Linnaeus, 1758, Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, Esox lucius Linnaeus, 1758, Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758, Gobio gobio (Linnaeus, 1758), Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758), Leucaspius delineatus (Heckel, 1843), Leuciscus idus (Linnaeus, 1758), Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, Pisces, Platichthys flesus (Linnaeus, 1758), Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846), Rhodeus amarus (Bloch, 1782), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758), Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Geografische spreiding
België, IJzer [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1 Juni 2008 - 16 Oktober 2008
Maandelijks

Taxonomic coverage
Abramis brama (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Barbatula barbatulus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Carassius gibelio (Bloch, 1782) [WoRMS]
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Esox lucius Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) [WoRMS]
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Pisces [WoRMS]
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) [WoRMS]
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) [WoRMS]
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Parameter
Habitat Methode
Habitat: Elektrisch vissen & Fuikvissen

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Aquatisch Beheer, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Mouton, A.M. et al. (2012). Evaluation of riparian habitat restoration in a lowland river. River Res. Applic. 28(7): 845-857. https://dx.doi.org/10.1002/rra.1500, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2012-10-16
Informatie laatst gewijzigd: 2012-10-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid