IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Glasaalmigratie naar de rivier Ijzer [Eel migration to the river Yser]
Contact: Mouton, Ans

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Beschrijving
De dataset bevat gegevens van Glasaal die werd gevangen tijdens opkomend tij met sleep- en kruisnetten om hun verspreidingn over het studiegebied na te gaan, terwijl een fuik werd gebruikt om de invloed van beperkte spui-opening tijdens opkomend tij op glasaalmigratie na te gaan. meer

Reeds tientallen jaren wordt een sterke daling van de Europese aalpopulaties (Anguilla anguilla L.) waargenomen in Europa en de soort wordt nu zelfs beschouwd als één van de meest bedreigde Europese vissoorten. De beperking van de stroomopwaartse migratie van glasaal wordt nu algemeen beschouwd als één van de kritische factoren die de aalpopulaties in gevaar brengt. Eén van de belangrijkste intrekroutes voor glasaal in Vlaanderen betreft de IJzermonding. Daarom analyseert dit rapport glasaalmigratie en worden mogelijke mitigerende alternatieven geëvalueerd ter hoogte van de spuiconstructies in de Ganzepoot (IJzermonding) in Vlaanderen, België. Glasaal werd gevangen tijdens opkomend tij met sleep- en kruisnetten om hun verspreidingn over het studiegebied na te gaan, terwijl een fuik werd gebruikt om de invloed van beperkte spui-opening tijdens opkomend tij op glasaalmigratie na te gaan. Migrerende glasalen bereikten de spuien vermoedelijk tijdens een vorige tijcyclus, en er werd een densiteitspiek waargenomen in de tijstroom gedurende het laatste uur voor hoogtij. Support-vector machine analyse van de kruisnetdata toonde aan dat migrerende glasaal aangetrokken wordt door de zoetwaterstroom die lekt door de spuien, terwijl andere variabelen zoals de bemonsteringslocatie slechts een beperkt effect hadden op de glasaaldensiteit. Een artificiële lokstroom leidde niet tot significante veranderingen in de glasaaldensiteiten. Beperkte spui-opening gedurende het opkomend tij bleek een kostenefficiënte en effectieve mitigerende maatregel te zijn om stroomopwaartse glasaalmigratie te verbeteren, zonder significante instroom van zeewater. Aangezien dit aangepaste spuibeheer makkelijk kan geïmplementeerd worden en kan toegepast worden op talrijke gelijkaardige constructies, kunnen de resultaten in dit rapport bijdragen tot oplossingen voor het wereldwijd herstel van aalpopulaties en van belang zijn voor een groot aantal rivierbeheerders en stakeholders.

Scope
Kernwoorden:
Brak water, Glasaal, Migratie, Stormvloedkeringen, België, IJzer, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Geografische spreiding
België, IJzer [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
30 Maart 2009 - 10 April 2009
Dagelijks

Taxonomic coverage
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Parameters
, Conductiviteit Methode
Conductiviteit: CTD
CTD type: SBE-19 (www.seabird.com); depth profiles of temperature and salinity equipped with a OBS probe for relative turbidity measurements

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Aquatisch Beheer, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Mouton, A.M. et al. (2011). Adjusted barrier management to improve glass eel migration at an estuarine barrier. Mar. Ecol. Prog. Ser. 439: 213-222. dx.doi.org/10.3354/meps09325, meer
Mouton, A. et al. (2009). Onderzoek naar glasaalmigratiemogelijkheden in de Ganzepoot (IJzermonding) in Nieuwpoort. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.62. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 31 pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2012-10-16
Informatie laatst gewijzigd: 2012-10-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid