IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Evaluatie van NTMB-projecten langs de Leie (visfauna) [Evaluation of NTMB-projects across the Leie (fish fauna)]
Contact: Mouton, Ans

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Beschrijving
De dataset bevat waarnemingen van juveniele en adulte vis in oeverhabitats langsheen de Leie. meer

Deze dataset werd aangemaakt om de haalbaarheid van een uitgebreid onderzoek naar de impact van de aanwezige NTMB-oevers op vispopulaties in de Leie te analyseren. De data werd verzameld met aandacht voor timing, staalnametechnieken en randvoorwaarden. Concreet werden de verschillende oevertypes bemonsterd binnen het studiegebied, de Leie tussen Deinze en de stuw van Sint-Baafs-Vijve (Zulte). Hierbij werdenverschillende voorbeelden van elk oevertype bemonsterd met twee staalnametechnieken: fuikbevissingen en elektrische bevissingen. De dataset bevat waarnemingen van juveniele en adulte vis in oeverhabitats langsheen de Ieie. De data werden gebruikt om herstelmaatregelen (aanleggen van natuurvriendelijke oevers) te evalueren.

Scope
Thema's:
Biologie > Vis
Kernwoorden:
Zoet water, Habitat, Juvenielen, Oeverzone, Vis, Waterbeheer, België, Leie R., Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), Carassius gibelio (Bloch, 1782), Gobio gobio (Linnaeus, 1758), Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758), Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)

Geografische spreiding
België, Leie R. [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
18 Augustus 2009 - 19 Augustus 2009

Taxonomic coverage
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Carassius gibelio (Bloch, 1782) [WoRMS]
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Parameter
Habitat Methode
Habitat: Elektrisch vissen

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Aquatisch Beheer, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2012-10-16
Informatie laatst gewijzigd: 2012-10-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid