IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Smits, Jos
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
  Functie: Afgevaardigd bestuurder
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-270 92 77
  E-mail:
 
 • Analyse en optimalisatie van de Vlaamse Hydrografische meerdiensten, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Masterplan Antwerpen, Oosterweelverbinding. Hydraulische en Morfologische studie, meer
 • Milieu effect rapport offshore windmolenpark 'Vlakte van de Raan', opmaak van het deelrapport effecten kust en zee, meer
 • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank : hydrodynamische randvoorwaarden, werkbaarheid, dimensionering erosie-bescherming (met o.a. inschatten morfologische evolutie van de Thorntonbank), uitvoeringsmethodes, bepalen ingravingsdiepte van de kabel naar land, uitwerken van meetcampagnes, meer
 • Ontwerp van noodsuppletie Oostende-Centrum, meer
 • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende, meer
 • Voorstudie van de mogelijkheden om het getij toe te laten in een deel van de achterhaven van Zeebrugge door de afbraak van de Visart-sluis, meer
Thesis [show]
Rapporten (3) [show]
Overige publicaties (4) [show]