IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Roose, Patrick
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer
 • Functie: Hoofd Labo
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-55 22 41
  Fax: +32-(0)59-70 49 35
  E-mail:
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur), meer
 • Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu op het BCP en in het Schelde-estuarium, meer
 • Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • Variaties in bioconcentraties van organische micro verontreinigers in mariene systemen, meer
 • Bepaling van organisch koolstof en stikstof in stalen van het Schelde-estuarium, meer
 • Chemische analyse van PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's en organochloor pesticiden als mogelijke endocriene verstoorders Schelde-estuarium, meer
 • Ondersteunende meteo data van de ENDIS-RISKS staalname campagnes op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Ondersteunende SCTD data van de ENDIS-RISKS staalname campagnes op het Belgisch Continentaal Plat, meer
A1 publicaties (23) [show]
Peer reviewed publicaties (4) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (25) [show]
Thesis [show]
Abstracts (19) [show]
Rapporten (12) [show]
Overige publicaties (8) [show]
Thesis (co-)promotor [show]