Overslaan en naar de inhoud gaan

Dasysiphonia japonica - Veelvertakt pluimwier

Huidige verspreiding Dasysiphonia japonica (Yendo) H.-S.Kim, 2012 (389 OBIS-datapunten)
Het Veelvertakt pluimwier Dasysiphonia japonica komt oorspronkelijk uit de Stille Oceaan. In onze buurlanden heeft de soort zich snel verspreid, vermoedelijk na oesterimport in Frankrijk in 1984. In België is de soort voor de eerste keer aangetroffen in 2014 in Zeebrugge. De pontons van de jachthaven van Zeebrugge zijn tot nu de enige gekende vindplaats in België. Het Veelvertakt pluimwier komt voor in het lage intergetijdengebied en sublitoraal, waar ze veelal groeit op stenen of oesters en plekken die goed beschut zijn tegen golven.