Negen leerlingen uit Schoten winnen Noordzee-expeditie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Negen leerlingen uit Schoten winnen Noordzee-expeditie

Oostende, 2009.04.15 - Studeren aan een middelbare school en met een heus onderzoeksschip op Noordzee-expeditie mogen vertrekken, het is geen alledaags gebeuren! Nochtans is het dat wat de leerlingen van het vijfde jaar van het Sint-Michielscollege te Schoten van maandag 20 tot en met vrijdag 24 april mogen beleven. Als winnaars van het educatieve project ‘Planeet Zee’ - waaraan ondertussen zo'n 1700 leerlingen deelnamen - kiezen ze gedurende een week het ruime sop om te ervaren wat werken en leven op zee betekent. Aan boord worden tal van wetenschappelijke activiteiten uitgevoerd, waarover in primeur op de persconferentie op vrijdag 24 april wordt bericht.

Persbericht door: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Geen expeditie voor mietjes…

Maandagmorgen 20 april omstreeks 11u ontschepen de negen jongeren en hun leerkracht aan het Zeewezengebouw te Oostende voor een zee-expeditie op de Noordzee. Dat het menens wordt, blijkt alvast uit het programma van de expeditie. Van maandag tot vrijdag slapen en eten ze aan boord van het Vlaams onderzoeksschip de Zeeleeuw. Bij weer en wind onderzoeken ze het water, de zeebodem, de visbestanden en het ander mariene leven ter hoogte van de talrijke zandbanken van het zuidelijke deel van de Noordzee. Aan boord leren ze de kunst van het navigeren in onze woelige kustwateren, met een uitdagende navigatieoefening op zee en een test op scheepssimulator te Zeebrugge. Het programma wordt aangevuld met een zoektocht naar scheepswrakken op de zeebodem met hoogtechnologische apparatuur  vanop het hydrografisch schip Ter Streep, en inspirerende bezoeken aan de vuurtoren van Oostende, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), de Vlaamse hydrografie, het strandlabo van Horizon Educatief en een traditioneel visserscafé.

Tijdens de expeditie zijn ze overgeleverd aan de goede zorgen van een expertenteam van het Vlaams Instituut voor de Zee, VLOOT (reder van de overheid), de universiteit van Gent, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en de Vlaamse hydrografie.  Door jongeren actief in contact te brengen met scheepstechnologie en het onderzoek van de zee hopen de organisatoren dat geïnteresseerde studenten gemakkelijk hun weg zullen vinden naar een opleiding tot mariene wetenschapper of het maritiem voortgezet onderwijs. 

De apotheose van een zeeproject op school

De zee-expeditie viel de klas uit Schoten te beurt door het e-learning project ‘Planeet Zee’ te winnen. Dit Vlaamse project stimuleert jongeren van 16-18 jaar om in klasverband oplossingen te zoeken voor gerelateerde problemen. Geholpen door de website www.planeetzee.org, gingen klassen uit gans Vlaanderen aan de slag. Na een inhoudelijke onderdompeling in één van de 21 aangeboden thema’s, leerden ze via tal van werkvormen (veldtrips, labexperimenten, rollenspelen, creatieve acties, etc.) de zee beter kennen. De ingezonden reportages van hun activiteiten werden vakkundig bestudeerd door een professionele jury. De jury was bij de inzending van de winnende klas met name gecharmeerd door de grote dynamiek en werkkracht, het creatieve karakter en de manier waarop blijk werd gegeven van de verwerking van de opgedane kennis. De winnende inzending is te bekijken op: http://users.telenet.be/1potnat

De tweede prijs, een spannende duikinitiatie, is voor de inzending van het PiusXCollege te Tessenderlo. De derde prijs gaat naar een klas uit het Koninklijk Atheneum Voskenslaan uit Gent. Zij werden beloond met een heuse dagexcursie op de Zeeleeuw op donderdag 23 april.

‘Planeet zee’ is een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee in een partnerschap met SHE Consultancy, Studio Bal Gehakt en VLOOT van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en kadert in het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie van de Vlaamse Overheid. Het project is ontwikkeld met input van een groot aantal zee- en kustwetenschappers uit binnen- en buitenland, en bevat thema’s die zowel maatschappelijk als wetenschappelijk zeer actueel zijn. Met onderwerpen als ‘Wereldwijde zeestromingen’, ‘Oceanen en klimaatswijziging’, ‘Schimmen van de diepzee’, ‘Ontzilten van zeewater’, ‘Offshore windenergie’, ‘Zeeapotheek’, ‘Viskweek’, ‘Tsunami’s’ en vele andere, is er keuze te over voor zowel vakleerkrachten als voor toepassing in het kader van vakoverschrijdend projectwerk op school.

Persconferentie ter gelegenheid van de aankomst op vrijdag 24 april

De Zeeleeuw, met aan boord de winnende klas en het begeleidingsteam, wordt op vrijdag 24 april feestelijk in de haven van Oostende onthaald om hun bevindingen in woord en beeld te demonstreren.

De pers wordt vriendelijk uitgenodigd om de aankomst van het onderzoeksschip de Zeeleeuw bij te wonen en uit eerste hand de belevenissen en wetenschappelijke bevindingen van de klas te aanhoren. U wordt tevens vriendelijk uitgenodigd op de receptie die ter gelegenheid van dit persmoment wordt aangeboden.

Plaats:           ‘Zeewezengebouw’ van VLOOT, Sir Winston Churchillkaai 2, Oostende 
Datum, uur:   vrijdag 24 april, 11.00u - 12.30u
* 11u00:        aankomst schip met fotomoment
* 11u30:        verwelkoming (kapt. Yves Goossens - Vloot)
* 11u40:        wetenschappelijk belang project ‘Planeet Zee’ (dr. Jan Mees - VLIZ)
* 11u50:        geanimeerd expeditieverslag (winnende klas)
* 12u10:        receptie          

Mogen we u vragen uw aanwezigheid te willen bevestigen via één van onderstaande perscontacten.

Perscontacten

Rita Bertens, celhoofd communicatie VLOOT - GSM: +32(0)477-58 14 20;
Evy Copejans, educatief medewerkster VLIZ - GSM: +32(0)472-41 99 02

De projectpartners

 Vlaams Instituut voor de Zee   

VLOOT

Studio Bal Gehakt

SHE Consultancy

met de steun van de Vlaamse overheid

 

 

Persknipsels

  • 2009.04.24 Radio 2 - Middagpost: Planeet Zee
  • 2009.04.24 VTM - Nieuws 13u: Planeet Zee