Klas uit Poperinge wint uitdagende Noordzee-expeditie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Klas uit Poperinge wint uitdagende Noordzee-expeditie

Oostende, 2011.04.28 - Ongetwijfeld begint straks, voor 17 leerlingen uit het 5de jaar van het St-Janscollege te Poperinge en hun leerkrachten, een “once-in-a-lifetime-experience”. Van 2 tot 6 mei kiest de West-Vlaamse klas immers het ruime Noordzeesop voor een heuse wetenschappelijke expeditie aan boord van het onderzoeksschip de Zeeleeuw. Deze ervaring wordt hen aangeboden door VLOOT, de reder van de Vlaamse overheid, en door het Vlaams Instituut voor de Zee. Ze danken deze prijs aan de creatieve, enthousiaste en inhoudelijk gevarieerde inzending, waarmee ze tijdens het voortraject van het educatieve project “Planeet Zee” (www.planeetzee.org) als winnaars uit de bus kwamen. Na een week slapen, eten en werken aan boord, komen ze op 6 mei als volleerde zeevorsers terug aan te Oostende en brengen er voor de verzamelde pers het relaas van hun wedervaren.

Persbericht door: het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), i.s.m. DAB Vloot

Zeewetenschappers voor een weekje

Het wordt alvast een drukke week voor de jongeren. Na het wennen aan een nieuwe leef- en werk-omgeving en de eventuele zware zeecondities, staat hen – van zodra ze op maandag 12.00 uur (Oostende, ligplaats ‘Foxtrot’) de haven zijn buitengevaren – een vol en uitdagend programma te wachten. De zeebodem en de levende dieren en planten ter hoogte van minstens vijf zandbanken en aanpalende geulen worden tot in detail onderzocht. Daartoe wordt gewerkt met visnetten, hengels, bodemgrijpers, planktonnetten en allerlei apparatuur om bijvoorbeeld het zoutgehalte, de temperatuur, de troebelheid van het water of de zuurstofconcentraties te meten. Ook wordt aandacht besteed aan stromingen, algenbloei, plastic vervuiling en alles wat het wel en wee op zee bepaalt. De brug en de machinekamer van het schip worden tot vertrouwd domein gemaakt, met doorlichting van zeekaarten en meteoberichten als bijkomende opdrachten. Maar ook een oefening man-over-boord, een bezoek aan een containerschip in de haven van Zeebrugge en het bijwonen van een boeiende avondlezing aan de Gentse universiteit staan op het programma. Tevens zijn aan boord, naast de organisatoren, ook diverse gastwetenschappers uitgenodigd van het ILVO, UGent en INBO om de jongeren met raad en daad bij te staan. En wie weet, zal deze onderdompeling bepaalde jongeren wel aanzetten om de weg te vinden naar een carrière als mariene wetenschapper of in het maritiem voortgezette onderwijs?

Over tsunami’s, ijstijden, speelgoedeendjes en ontzilting…: het voortraject

Het leerproject “Planeet Zee” stimuleert jongeren van 15-18 jaar om in klasverband oplossingen te zoeken voor zeegerelateerde problemen. Geholpen door de website www.planeetzee.org gingen opnieuw ca. 500 leerlingen van 26 klassen uit gans Vlaanderen aan de slag. Na een inhoudelijke onderdompeling in één van de 22 aangeboden thema’s, leerden ze via tal van veldtrips en labexperimenten de zee beter kennen. De ingezonden reportages van hun activiteiten werden vakkundig bestudeerd door een professionele jury. Tijdens dit voortraject van het project “Planeet Zee” overtuigden de 10 jongens en 7 meisjes van het St-Janscollege (Poperinge) de jury dat ze heel wat bijleerden over zee en kust. Tevens bekoorden ze de evaluatoren met hun dynamiek, enthousiasme en humor. Via het ingezonden filmpje – opgevat als een nieuwsuitzending opgenomen in een studio – werd duidelijk dat heel diverse onderwerpen aan bod kwamen: de mogelijkheid van een tsunami in onze contreien, het eventueel stilvallen van de Golfstroom met een IJstijd als gevolg en het wereldwijd ronddrijven van plastieken badeendjes. Maar ook hoe te navigeren op zee of zeewater te ontzilten tot iets drinkbaars passeerden de revue.

De tweede prijs ging naar een 6de jaar van het St-Godelievecollege (Gistel). Zij kregen een dagtocht aangeboden met de Zeeleeuw.

‘Planeet Zee’ is een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee in een partnerschap met VLOOT, SHE Consultancy en Studio Bal Gehakt Het kadert in het actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse Overheid.

Persconferentie bij aankomst van de klas in Oostende

De pers wordt op vrijdag 6 mei vriendelijk uitgenodigd om de feestelijke aankomst in de haven van Oostende, en de daaropvolgende persconferentie – met relaas door de leerlingen – persoonlijk bij te wonen. Tevens kan hier nog nagepraat worden ter gelegenheid van een receptie.

Plaats, datum & uur

Zeewezengebouw VLOOT, Sir Winston Churchillkaai 2, Oostende

vrijdag 6 mei, 11.00-12.00 uur met vooraf (vanaf 10.30 uur): fotomoment bij aanmeren

10.30 uur: aankomst Zeeleeuw in haven Oostende
11.00 uur: verwelkoming (kpt. Yves Goossens – VLOOT)
11.10 uur: wetenschappelijke belang project ‘Planeet Zee’ (dr. Jan Mees - VLIZ)
11.20 uur: geanimeerd expeditieverslag (winnende klas)
12.00 uur: receptie

Mogen we vragen uw aanwezigheid te willen bevestigen via minstens één van onderstaande perscontacten.

Perscontacten

Rita Bertens, communicatieverantwoordelijke VLOOT - GSM: +32(0)477-58 14 20; Rita.Bertens@mow.vlaanderen.be

Jan Seys, communicatieverantwoordelijke VLIZ – GSM: +32-(0)478-37 64 13; jan.seys@vliz.be

Persknipsels

  • 2011.05.13 Het Wekelijkse Nieuws -  ‘‘Zeewetenschappers’’
  • 2011.05.03 Het Laatste Nieuws - Vijfdejaars op zee-expeditie: Dieter Dujardin, Leen Belpaeme
  • 2011.05.02 De Streekkrant - Klas ontdekt Noordzee