Minister van de Noordzee debatteert met studenten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Minister van de Noordzee debatteert met studenten

Oostende, 2012.04.23 - Vrijdag 27 april varen 17 studenten van het zesde jaar samen met hun leerkracht Ilse Bouchez uit het St-Godelievecollege te Gistel de haven van Oostende binnen. Daar wacht hen een warm onthaal vanwege familie, vrienden en vertegenwoordigers van de Vlaamse reder (DAB Vloot) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).
Ook de Minister van de Noordzee, Johan Vande Lanotte, zal er zijn. De minister wil polsen hoe de jongeren hun verblijf op de Noordzee hebben ervaren en wat hij daaruit kan leren voor zijn Noordzeebeleid.
De studenten komen niet onvoorbereid aan de start, maar na een volle week wetenschappelijke research te hebben verricht aan boord van het onderzoeksschip RV Zeeleeuw. De expeditie is op haar beurt de bekroning voor de gewonnen educatieve wedstrijd ‘Planeet Zee’.

Persbericht door: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Een ‘once-in-a-lifetime’ ervaring

Het wordt alvast een uniek moment. Als de 5 jongens en 12 meisjes van het St-Godelievecollege met hun begeleiders vrijdag aanmeren aan het Oostendse havengebouw, hebben ze er al een intense week opzitten aan boord van het onderzoeksvaartuig RV Zeeleeuw. Slapen en eten aan boord, de mouwen opstropen om zelf de zee en haar geheimen te bestuderen en te doorgronden, en af en toe tijd om te bekomen van al deze nooit eerder opgedane ervaringen. Samen met professionele vorsers van de Gentse universiteit en het Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO) zijn ze op zoek gegaan naar de gezondheidstoestand van onze Noordzee. Ook brachten ze een bezoek aan de rederij CMA-CMG in de haven van Zeebrugge en de offshore windmolenparken, en leerden in de praktijk hoe een schip te besturen.

Het Noordzeebeleid op de korrel genomen?

Met deze ervaring op zak, zijn de studenten alvast enkele vragen rijker. Vragen die ze graag aan de Minister van de Noordzee willen stellen. Het Belgisch deel van de Noordzee is immers niet zomaar een stuk zee, maar één van de drukst gebruikte zeegebieden ter wereld. Om scheepvaart, zandontginning, windparken, natuurbescherming hand in hand te laten gaan is afstemming nodig tussen diverse actoren, instanties en gebruikers. Middels een Ruimtelijk Plan voor de Noordzee, wil de minister alvast zorgen voor de nodige rechtszekerheid, duidelijkheid en transparantie. Tevens wil hij met een dergelijke geïntegreerde mariene ruimtelijke planning, met zo weinig mogelijk conflicten en zonder degradatie van het milieu, kansen bieden voor economische ontwikkeling in een aantrekkelijk investeringsklimaat. Om dit te bereiken zal er, onder coördinatie van de Minister van de Noordzee, een interbestuurlijke samenwerkingsvorm voor Kust en Zee worden opgericht. Om de draagkracht van het ecosysteem te kunnen beoordelen, vormt de Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie – met zijn streven naar een “goede milieutoestand” – het kader. Deze richtlijn zal ook dienen als toetssteen bij de beoordeling van milieuvergunnningen. Verder staan maatregelen op stapel voor de ‘Speciale zone voor natuurbeheer’, de “Vlaamse Banken”, en zal er werk worden gemaakt van een grensoverschrijdende mariene bescherming. Benieuwd hoe de studenten deze plannen, als nieuwe “zeerotten”, ervaren!

Winnaars van de wedstrijd ‘Planeet Zee’

De wedstrijd ‘Planeet Zee’ is intussen aan zijn 5de editie toe. Samen met zijn voorloper ‘Expeditie Zeeleeuw’ (2004-2007) heeft dit initiatief reeds vele duizenden 15-18 jarige leerlingen uit het Vlaamse onderwijs aangezet om te leren over en te werken met de zee. Geholpen door het leerplatform www.planeetzee.org maakten vele jongeren zo kennis met zeer diverse actuele zeegerelateerde problemen en uitdagingen, zoals zwerfvuil, overbevissing, energievoorziening, diepzeeleven, aquacultuur, en nog veel meer. Deze ervaringen legden ze vervolgens vast in een filmisch verslag. De inzending uit Gistel kon de jury van het project Planeet Zee het meest bekoren en was goed voor de hoofdvogel van de wedstrijd. De tweede prijs ging naar 5 leerlingen uit het Sint-Paulusinstituut te Herzele onder Annelies Louage. Zij krijgen een dagtocht aangeboden met de RV Zeeleeuw.

Omdat de RV Zeeleeuw volgend jaar uit de vaart wordt genomen en vervangen wordt door het gloednieuwe Vlaamse onderzoeksvaartuig RV Simon Stevin, is dit tevens de allerlaatste expeditie door studenten aan boord van RV Zeeleeuw.

‘Planeet Zee’ is een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee in een partnerschap met VLOOT, SHE Consultancy en Studio Bal Gehakt. Het kadert in het actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid.

Persconferentie bij aankomst van de klas in Oostende

De pers wordt op vrijdag 27 april vriendelijk uitgenodigd om de feestelijke aankomst in de haven van Oostende en de daaropvolgende persconferentie bij te wonen. Tevens kan hier nagepraat worden ter gelegenheid van een receptie.

Plaats ‘Havengebouw’ AGHO, Slijkense Steenweg 2, Oostende
Datum, uur    vrijdag 27 april, 15.30-16.15 uur met vooraf (vanaf 15.00 uur): fotomoment bij aanmeren
15.00 uur aankomst Zeeleeuw in haven Oostende
15.30 uur verwelkoming (VLIZ & DAB Vloot)
15.40 uur geanimeerd expeditieverslag (winnende klas)
15.50 uur toelichting Noordzeebeleid (Johan Vande Lanotte, Minister van de Noordzee)
16.00 uur dialoog tussen winnende klas & Minister van de Noordzee (gevolgd door receptie)


Mogen we vragen uw aanwezigheid te willen bevestigen via onderstaand perscontact.
 

Perscontact

Jan Seys (VLIZ) – GSM: +32-(0)478-37 64 13; jan.seys@vliz.be
 

De projectpartners


Persknipsels

  • 2012.04.28 Het Nieuwsblad online - SIGO wint wedstrijd Planeet Zee: Dominique Jauquet
  • 2012.04.27 Knack KW - Boeiende week aan boord
  • 2012.04.27 Focus WTV online - Nieuws Focus: Leerlingen uit Gistel op studiereis op de Noordzee
  • 2012.04.27 Focus WTV online - Leerlingen Sint-Godelievecollege Gistel doen aan wetenschappelijke research op zee
  • 2012.04.27 Focus - Nieuws: Planeet Zee
  • 2012.04.27 Radio 2 - Ochtendpost: Planeet Zee