Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2016 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2016

Alle kustgidsen worden op zaterdag 17 december 2016 vriendelijk uitgenodigd in het Cultureel Centrum Casino in Koksijde voor een nieuwe editie van de jaarlijkse Studie- en trefdag voor Kustgidsen. In de voormiddag staan enkele inhoudelijk interessante lezingen op het programma over o.a. over prehistorische bewoning in de kustpolders, zeezoogdieren aan onze kust, bunkers in de duinen en de toenmalige rol van de duinenabdij in Koksijde. In de namiddag kunnen deelnemers kiezen tussen verschillende geleide wandelingen en bezoeken in de buurt. Zo ben je weer helemaal mee!

DATUM EN LOCATIE

Zaterdag 17 december 2016 om 9u00
CC Casino, Casinoplein 1-11 in Koksijde (hoe te bereiken)

PROGRAMMA

09u00 | Registratie

09u25 | Verwelkoming
Wim Mestdagh, dienst Natuur- en Milieueducatie provincie West-Vlaanderen

9u30 | Onder de polderklei: kustbewoning, ouder dan gedacht
Bieke Hillewaert, Raakvlak - intergemeentelijke dienst archeologie Brugge en Ommeland
Bij recent onderzoek in het poldergebied ten noorden van Brugge kwamen bewoningsresten uit de prehistorie en de Romeinse tijd aan het licht. Een bevestiging van vroege menselijke aanwezigheid en bewoning in de kustvlakte.

10u00 | Zeezoogdieren in België: soorten en onderzoek
Jan Haelters, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Er wordt een overzicht gegeven van de soorten zeezoogdieren die inheems zijn in onze wateren en van een aantal recente, opmerkelijke dwaalgasten. Verder wordt ingegaan op lopend onderzoek: achtergrond, doelstellingen en eerste resultaten.

10u30 | Nieuw op de markt
Diverse auteurs, initiatiefnemers, organisatoren...
Jij ook? Doe een voorstel via weekvandezee@west-vlaanderen.be

11u00 | Koffiepauze

11u30 | Beton tussen groen en zand: twee wereldoorlogen in de duinen
Mathieu de Meyer, conservator domein Raversyde Oostende
Aan onze kust liggen nog heel wat restanten van WOI- en WOII-bunkers. Na een kustbreed overzicht, focussen we op de authentieke militaire constructies in het domein Raversyde in Oostende waar geschiedenis in de natuur zit.

12u00 | De Duinenabdij: een machtsbastion aan de Vlaamse kust
Alexander Lehouck, Abdijmuseum Ter Duinen Koksijde
In de Middeleeuwen behoorde de Duinenabdij tot de 'Big Five' van de Vlaamse abdijen. Een bondig historisch overzicht schetst de rol van deze cisterciënzerabdij op lokaal, regionaal en zelfs internationaal vlak.

12u30 | Toerisme en gidsen: confrontaties en vraagstelling
Jo Berten, Romaans filoloog en voorzitter Koninklijke Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen
De gids staat niet meer op een voetstuk, net zoals het woord. Bedreigingen alom. Men wil geen grote verhalen meer en toch wil en moet de gids vooral een verhaal vertellen. Quid?

13u00 | Lunch

14u00 | Keuzeprogramma wandelingen en bezoeken
Elke deelnemer kan deelnemen aan één keuzeactiviteit.

| Geleide wandeling: de IJzermonding in Nieuwpoort
   De slikken en schorren langs de IJzermonding vormen, samen met het Zwin, een uniek biotoop. Het herbergt diverse vogels en planten die afhankelijk zijn van de getijdenwerking en zout.

| Geleide wandeling: de Zouaven in Koksijde
   Een wandeling door de Senegalese wijk in Koksijde-Bad, met haar typische cottage-architectuur. Hier verbleven tijdens WO I de Noord-Afrikaanse soldaten (Zouaven) van het Franse leger.

| Geleid bezoek: Duinenhuis Koksijde
   Natuureducatiecentrum Duinenhuis, bovenop de Schipgatduinen, dompelt je onder in duurzaamheid en natuureducatie. Sterrenwacht 'De Sterrenjutter' krijg je er letterlijk en figuurlijk bovenop.

| Geleid bezoek: NAVIGO Koksijde
   De rijke museumcollectie van Navigo verenigt erfgoed, kunst, ambacht en natuur van de Noordzee. Wist je dat je er ook echte Noordzeebewoners kunt ontmoeten?

| Geleid bezoek: Hotelschool Ter Duinen Koksijde
   Een rondleiding achter de schermen van de gerenomeerde hotelschool. We maken kennis met de filosofie achter de opleiding tot sterrenchef.

| Geleid bezoek: Kunstencentrum Ten Bogaerde Koksijde
   Abdijbhoeve Ten Bogaerde dateert van 1240. Nu is het een Kunstencentrum met  een vaste collectie van George Grard. We pikken ook de tijdelijke expositie  'Monumenten van de dood' mee.

16u00 | Einde

INSCHRIJVEN

Deelnemen aan deze dag is gratis maar inschrijven vooraf is noodzakelijk. Wil uiterlijk op 14 december a.s. je aanwezigheid bevestigen en je keuze voor het namiddagprogramma mee te delen via het online inschrijvingsformulier.

MEER INFO

De studie- en trefdag voor kustgidsen is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) met de gewaardeerde medewerking van de gemeente Koksijde en de Cultuurbibliotheek.

Meer info: weekvandezee@west-vlaanderen.be