Geautomatiseerde Infra-Rood Anorganische Koolstof Analysator (AIRICA) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Geautomatiseerde Infra-Rood Anorganische Koolstof Analysator (AIRICA)

De ‘Geautomatiseerde Infra-Rood Anorganische Koolstof Analysator’ (AIRICA van MARIANDA), is ontwikkeld om zeer accuraat de hoeveelheid opgeloste anorganische koolstof (DIC) te bepalen in zowel zee- als poriënwater. DIC is de som van alle opgeloste anorganische koolstof (koolstofdioxide, carbonzuur, carbonaat en bicarbonaat ionen).  Het is een van de vier parameters dat het koolstofsysteem karakteriseert. Bovendien is DIC relevant voor onder andere studies met betrekking tot mariene bio-geochemie, klimaatsverandering en verzuring van de oceaan.

Hoe werkt de AIRICA?

Een hoge-precisie naaldpomp zuigt een bepaald volume op en levert hiermee een staal. Daarna wordt het staal behandeld met fosforzuur en komt er CO2 vrij. Een draaggas (stikstof) brengt het vrijgekomen CO2-gas naar de infrarood detector die de totale concentratie aan CO2 bepaalt. DIC wordt berekend op basis van de (totale) integratie van CO2 en het volume van het staal.

Waarom de AIRICA gebruiken?

De AIRICA is een benchtop systeem dat stalen zelfstandig kan verwerken. Meestal wordt het systeem gebruikt in het labo, maar het is voldoende compact en mobiel om mee te nemen aan boord van een onderzoeksschip. Het systeem kan gebruikt worden om DIC te bepalen in zowel zeewater als poriënwater afkomstig van mariene sedimenten.

Enkele studies

VLIZ gebruikt de AIRICA om stalen genomen op het Belgisch deel van de Noordzee en aangrenzende wateren te analyseren, alsook om activiteiten relevant aan ICOS en LifeWatch te ondersteunen.

Technische details

  • Afmetingen: 80 x 80 x 60 cm
  • Gewicht: 40 kg
  • LICOR Infra-rood detector
  • Resolutie: ± 2 μmol/kg
  • Accuraatheid: ± 4 μmol/kg
  • Volume van staal: 5 ml
  • Analysetijd: 15 min/sample

Gebruik maken van de AIRICA?

De AIRICA is een complex systeem en kan enkel gebruikt worden door ervaren personeel. Voor analyse van stalen gelieve het VLIZ te contacteren.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van AIRICA, die door het VLIZ ter beschikking wordt gesteld, gelieve het VLIZ hiervoor te erkennen in uw publicaties: ‘Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).