Coastal Wiki | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Coastal Wiki

De Coastal Wiki is een online encyclopedie waarin informatie over kust en zee volgens de principes van een wikipedia kan opgeslagen worden. Deze wiki werd opgezet om wetenschappelijke informatie rond mariene thema's en projecten te ontsluiten. Alle wijzigingen in de Coastal Wiki worden opgevolgd door een redactieraad om zo het wetenschappelijke niveau te behouden.

Coastal Wiki     Kust Wiki

Enkele voorbeelden van produkten waarvoor de Coastal Wiki werd ingezet:

  • Ecotox portaal: portaal naar informatie over ecotoxicologisch onderzoek in het mariene milieu
  • Theseus portaal: portaal ter ontsluiting van resultaten binnen het Theseus project en informatie over kustverdediging
  • Niet-inheemse soorten: lijst van niet-inheemse soorten in het Belgische deel van de Noordzee en aanpalende estuaria
  • Historie van de Belgische Oesterkweek: portaal ter ontlsuiting van historische informatie rond de Belgische oesterkweek

 

Contact: Bart Vanhoorne