afdeling Beleidsinformatie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

afdeling Beleidsinformatie

De afdeling Beleidsinformatie ondersteunt een wetenschappelijk onderbouwd kust- en zeebeleid door beleidsrelevante wetenschappelijke informatieproducten en diensten aan te reiken en richt zich daarbij naar de mariene onderzoeksgemeenschap, de beleidsverantwoordelijken, de industrie (i.k.v. blauwe economie) en andere geïnteresseerde doelgroepen binnen het bredere publiek.

De afdeling Beleidsinformatie van het VLIZ ontwikkelt beleidsrelevante producten en diensten ten behoeve van een wetenschappelijk onderbouwd beleid voor de kustzone, de zeegebieden en de aanpalende estuaria. Ze richt zich daarbij naar de mariene onderzoeksgemeenschap, de beleidsverantwoordelijken, de industrie en andere geïnteresseerde doelgroepen. De afdeling krijgt tevens het mandaat van het Departement om de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap te vertegenwoordigen in formele overlegfora m.b.t. blauwe economie, waarbij de lijst van overlegfora jaarlijks geactualiseerd wordt in het Strategisch Plan ‘Beleidsadvies Blauwe Economie’.

De afdeling Beleidsinformatie richt zich in de eerste plaats op het Belgisch deel van de Noordzee, de Vlaamse kuststreek en de aanpalende estuaria, maar de zuidelijke Noordzee en de Europese wateren bieden een breder referentiekader. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het netwerk van Vlaamse mariene wetenschappers en intern binnen het VLIZ met de afdelingen Datacentrum, Bibliotheek, Communicatie en Onderzoek.

Voor meer informatie over de werking van het VLIZ en de rol van de afdeling Beleidsinformatie in het kader van het vernieuwde convenant kan u terecht in ons convenant en het Strategisch Plan ‘Beleidsadvies Blauwe Economie’.

Aanbod:

Stafmedewerkers:

Afdelingshoofd en contact: Hans Pirlet

Medewerkers