afdeling Bibliotheek | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

afdeling Bibliotheek

De bibliotheek is een openbaar marien wetenschappelijk informatiecentrum. Voor wetenschappers, beleidsmakers en het grote publiek is ze het centrale aanspreekpunt voor mariene informatie.

De VLIZ-bibliotheek beheert de meest uitgebreide collectie marien wetenschappelijke literatuur in België. Haar hoofdtaak bestaat in het verwerven, ontsluiten en herverdelen van marien wetenschappelijke informatie om ondersteuning te bieden aan het Vlaams en internationaal marien onderzoek.

Aanbod:

  • Algemene bibliotheekwerking, gericht op het begeleiden van de gebruikers, het beantwoorden van informatievragen en het snel en correct leveren van literatuuraanvragen uit eigen of uit externe collecties, waar mogelijk digitaal.
  • Collectievorming, waarbij volledigheid nagestreefd wordt in het verzamelen van Belgische mariene literatuur, verder uitgebreid met relevante internationale literatuur en multimedia.
  • Het beschrijven van de uitgebreide collectie literatuurgegevens in de literatuurdatabank van het VLIZ, de online doorzoekbare catalogus als onderdeel van IMIS.
  • Het uitbouwen van de Belgische Mariene Bibliografie (BMB). Dit is de referentielijst van alle publicaties over de Vlaamse kust en het Belgisch deel van de Noordzee, en alle andere mariene, estuariene en kustgebonden publicaties van Belgische auteurs en wetenschappers en van buitenlandse wetenschappers geaffilieerd aan een Belgische instelling.
  • Het archiveren en vrij online beschikbaar maken van de digitale full tekst bestanden uit de BMB via het Open Marien Archief (OMA).
  • Het digitaliseren van deelcollecties en het zoveel als mogelijk vrij beschikbaar maken van de informatie.
  • Informatieondersteuning bij projecten door het documenteren van projectonderwerpen, het vervolledigen van bibliografieën en het beheren van bronnenlijsten.
  • De regelmatige attendering van bibliotheekaanwinsten.

Stafmedewerkers:

Afdelingshoofd en contact: Heike Lust

Medewerkers