afdeling Onderzoek | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

afdeling Onderzoek

Vanaf 2017 heeft VLIZ het mandaat om uitdagingen en opportuniteiten voor het marien onderzoek in Vlaanderen te detecteren en te streven naar uitvoering van de geïdentificeerde prioriteiten. Hiertoe werd de afdeling Onderzoek opgericht. Deze omvat een onderzoeksdirecteur, een data science manager, een infrastructure science manager, wetenschappelijk medewerkers en onderzoekers.

Aanbod:

De afdeling Onderzoek ontwikkelde de VLIZ-onderzoeksstrategie en streeft naar uitvoering van de geïdentificeerde prioriteiten, incl. de prospectie, het opstellen van projecten en samenwerkingsverbanden, en het zoeken naar de financiering ervan.

De afdeling Onderzoek doet dit, waar mogelijk, in samenwerking met andere afdelingen binnen het VLIZ en met (mariene) onderzoeksgroepen in Vlaanderen, België en het buitenland. Bij de implementatie van de onderzoeksthema’s worden telkens de mogelijkheden voor data- en infrastructuurgedreven onderzoek geëvalueerd, ter valorisatie van de in het VLIZ opgebouwde capaciteit ter zake.

Stafmedewerkers:

Afdelingshoofd en contact: Michiel Vandegehuchte

Medewerkers